ד׳׳ר קיזל בראיונות לכאן ולגל׳׳צ על המבחנים הבינלאומיים

אריה קיזלראש המגמה לפיתוח מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד"ר אריה קיזל התראיין לכאן תרבות (בתכנית "גם כן תרבות" עם גואל פינטו) ולגלי צה"ל (בתכנית "24 היום שהיה" עם טלי ליפקין-שחק) על תוצאות המבחנים הבינלאומיים והקשר בינם לבין הפדגוגיה הנהוגה בישראל.
בראיון לתכנית "גם כן תרבות" הציע ד"ר קיזל כי על מערכת החינוך הישראלית לאמץ את הרעיון של קהילות חקירה פילוסופיות (פילוסופיה עם ילדים) הנהוגה ברחבי העולם כחלק משינוי הפדגוגיה הבית ספרית שמתרכזת בישראל בלמידה לקראת בחינות ובהערכה מוגזמת.
בראיון לגלי צה"ל הציג ד"ר קיזל את ההתנגשות בין רוח חוק זכויות התלמיד (שנחקק לפני 19 שנים) לבין התוצאות העלובות, לדבריו, של מערכת החינוך הישראלית בתוצאות המבחנים הבינלאומיים.

לראיון בגלי צה"ל עם טלי ליפקין-שחק לחץ כאן (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu