מאמריהם של פרופ׳ בן-צבי וד״ר הוד המצוטטים ביותר מבין מאמרי כתב העת החינוכי היוקרתי Instructional Science

יותם ודניברכות חמות לד"ר יותם הוד ולפרופ' דני בן-צבי על כך שהמאמרים שכתבו, הם ועמיתיהם, הם שלושת המאמרים המצוטטים ביותר מבין מאמרי כתב העת החינוכי היוקרתי Instructional Science בשנתיים האחרונות.
ניתן להוריד ולקרוא את המאמרים בקישורים הבאים:

Hod, Y., & Ben-Zvi, D. (2018). Co-development patterns of knowledge, experience, and self in humanistic knowledge building communities. Instructional Science, 46(4), 593-619.

Hod, Y., Bielaczyc, K., & Ben-Zvi, D. (2018). Revisiting learning communities: Innovations in theory and practice. Instructional Science, 46(4), 489-506.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu