הדוקטורנטית רותם ינון זכתה במלגה לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019

רותם ינוןהדוקטורנטית רותם ינון מהחוג ללקויות למידה, אשר מונחת ע"י ד"ר שלי שאול  מהחוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה בפקולטה לחינוך, זכתה במלגה ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 (במסגרת תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך", אשר הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך).

המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

פרופיל שפתי-קוגניטיבי של התפתחות הקריאה באורתוגרפיה העברית.

משקל רכיבי הקריאה בהתפתחות תקינה ולקויה של יכולת זיהוי מילים.

A linguistic-cognitive profile of reading development in the Hebrew orthography.

 The weight of the reading components in intact and deficient word recognition skills development.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu