דוקטורנטים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך זכו במענקים

הסטודנטים הזוכיםברכות חמות לדוקטורנטים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך אשר זכו במענקים לפיתוח מחקרם:

אופיר שפר זכתה במלגת המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך. מלגה זו מהווה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך. כותרתה של עבודת הדוקטור מנהיגות נערות בתנועות הנוער בישראל. עבודה זו נעשית בהדרכתם של פרופ' קלרה סבג וד"ר אורן גולן.


רותם קפלן זכה במלגת המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך. מלגה זו מהווה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך. כותרתה של עבודת הדוקטורט היא: אפשרויות קיומו של "דיאלוג" במוסד חינוכי מחקר אתנוגרפי על ביה"ס תיכון דיאלוגי בישראל. מחקרו של רותם נערך בהנחיית ד"ר דבורה גולדן וד"ר אריה קיזל.

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu