לקראת סוף הסמסטר ותקופת הבחינות הקרבה,

אנו מזמינות את הסטודנטים להיעזר בשיעורים פרטיים ממיטב המורים ביחידה למצוינות אקדמית.

ראו הפלייר המצ"ב לסטודנטים לתואר ראשון

ולעידוד סטודנטים החווים קשיים אקדמיים ואישים להגיע ליועצות האקדמיות ביחידתנו.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu