בימים אלו נפתחו שני 'קולות קוראים' לתוכניות חילופי סטודנטים/סטודנטיות עבור שנה"ל תשע"ט 2019-2020:

1) תכנית ארסמוס פלוס –תכנית ניידות של האיחוד האירופאי לסטודנטים בתואר ראשון, שני ודוקטורט הכוללת מלגות מלאות לכיסוי עלויות המחייה וטיסה. המלגות מוענקות על ידי האיחוד האירופאי קול קורא לארסמוס + ורשימת האוניברסיטאות בארסמוס+

2) תכנית חילופי סטודנטים על בסיס הסכמים של אוניברסיטת חיפה (ארה"ב, אירופה ומזרח אסיה), בעיקר לתואר ראשון וכוללת מלגות הניתנות על ידי אוניברסיטת חיפה רשימת האוניברסיטאות לחילופי סטודנטים.

טופס הרשמה ל 2 התוכניות

כנס הסבר לסטודנטים בנושא אפשרויות לימודים בחו"ל יתקיים באמצע חודש דצמבר, פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

אודה לעזרתכם בפרסום המידע המצורף מטה לסטודנטים/סטודנטיות בחוגכם דרך כתובות המייל של הסטודנטים/סטודנטיות ועל גבי לוחות המודעות ואתר החוג.

אתר ביה"ס הבינלאומי לחילופי סטודנטים /סטודנטיות

Menu