יו"ר ועדת תעודת הוראה: פרופ׳ בת-שבע חדד

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ׳׳ג תחל ב23.01.2021

 

תעודת הוראה בחינוך מיוחד לגילאי 6-21

הלימודים לתעודת הוראה תוכננו להכשיר אנשי חינוך איכותיים המייעדים את עצמם לעבודה במסגרות השונות של החינוך המיוחד. הלימודים מכוונים לכך שידע תיאורטי עדכני יהווה תשתית לבניית תוכניות עבודה וכלי למידה עבור ילדים הנמנים עם האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד. כל זאת מתוך ראייה ביקורתית ופיתוח רגישות לצרכים המיוחדים המאפיינים אוכלוסיות אלו.

 

מבנה הלימודים

הלימודים לתעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד נלמדים במתכונת חד-שנתית או דו-שנתית ומתקיימים במסגרת שלוש תוכניות כמפורט להלן.

 

תעודת הוראה לתלמידי החוג לחינוך מיוחד:

תעודת ההוראה נלמדת במתכונת חד-שנתית המיועדת לבוגרי החוג או במתכונת דו-שנתית המיועדת לסטודנטים הלומדים בשנתם השלישית בחוג.

 

תנאי קבלה

הקבלה של מועמדים אלה תישקל על פי התנאים הבאים:

v סטודנטים שסיימו את חובותיהם לשתי שנות הלימוד הראשונות בתואר הראשון בחוג לחינוך מיוחד בציון ממוצע של 80 לפחות, כאשר תינתן עדיפות לבעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

v ראיון אישי לפי החלטת החוג.

 

תעודת הוראה בתוכנית להסבת אקדמאים:

תעודת ההוראה נלמדת במתכונת דו-שנתית. היא מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות, שלא מהחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה, המעוניינים לקבל תעודת הוראה בחינוך המיוחד.

 

תנאי קבלה

הקבלה של מועמדים אלה תישקל על פי התנאים הבאים:

v סטודנטים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון באחד המוסדות המוכרים ע"י מל"ג בציון ממוצע של 80 לפחות, כאשר תינתן עדיפות לבעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

v השלמת קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות. היקף ההשלמות יקבע לכל מועמד בהתבסס על לימודיו הקודמים.

v ראיון אישי לפי החלטת החוג.

 

תעודת הוראה לסטודנטים מהחוג ללקויות למידה:

תעודת הוראה זו נלמדת במתכונת דו-שנתית והיא מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחוג ללקויות למידה שבפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תנאי הקבלה לתוכנית ייחודית זו ופרטים ספציפיים הנוגעים למבנה הלימודי שבבסיסה, ניתנים בסוף תיאור תעודת ההוראה הרגילה המוצעת על ידי החוג לחינוך מיוחד.

יש לשים לב! קבלה של סטודנט ללימודי תעודת הוראה בכל התוכניות שפורטו לעיל בחוג לחינוך מיוחד תקפה לאותה שנה בלבד. כל דחייה של מימוש הקבלה מבטלת את עצם הקבלה ועל הסטודנט יהיה לעבור את תהליך הקבלה באופן חוזר במידה וירצה בכך בעתיד.

 

מטרת לימודי תעודת ההוראה

ללימודי תעודת ההוראה המוצעים על ידי החוג לחינוך מיוחד מספר מטרות מרכזיות שכולן כאחת מכוונות להכשרת מורים איכותיים המייעדים את עצמם לעבודה עם אוכלוסיות החינוך המיוחד. להלן עיקרי המטרות:

א. הכשרת מורים המייעדים את עצמם לעבוד במסגרות החינוך המיוחד השונות, לרבות עבודה עם תלמידי חינוך מיוחד המשולבים במסגרות חינוך רגילות.

ב. הקניית כלים המאפשרים תרגום מושכל של ידע תיאורטי ותובנות פרי מחקר שיטתי, לפרקטיקה בהוראת תלמידי החינוך המיוחד.

ג. מתן התנסות מודרכת בעבודה עם תלמידים מאוכלוסיות חינוך מיוחד ספציפיות, כגון עם תלמידים עם לקות שמיעה, תלמידים עם לקויות התפתחותיות, תלמידים עם הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות ועוד. כל זאת, מתוך מתן משוב בונה ומקצועי המכין את הסטודנט בהדרגתיות וביסודיות לעבודה עצמאית עתידית בשטח.

סטאז' במסגרת המחלקה לימודי המשך, בפקולטה לחינוך

תעודת ההוראה בחנ"מ מחייבת שני שלבים של הכשרה: הראשון, תעודת ההוראה עצמה והשני, התמחות בהוראה – סטאז'.

תלמידים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה, משנת הלימודים תשס"ג ואילך, יחייבו בשנה של התמחות בבית הספר (סטאז') לאחר סיום לימודיהם בחוג להוראה/ חנ"מ. הסטאז' מתבסס על חוק שאושר בכנסת ומחייב את כל המכללות והאוניברסיטאות.
ניתן להירשם לאחר סיום חובות תעודת ההוראה ללימודי ההתמחות בהוראה - סטאז' במסגרת המחלקה לימודי המשך, בפקולטה לחינוך

 

להורדת מערכת הלימודים בתעודת הוראה בחינוך מיוחד, שנה"ל תשפ״ב, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 

הנחיות לרישום ממוחשב, שנה״ל תשפ״ב, לתלמידי תעודת הוראה (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

רשימת קורסי ההשלמה:

319.1008

מבוא לחינוך מיוחד

319.2155

ילדים עם צרכים מיוחדים: הגדרה ואבחון

319.1406

מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה - קורס מקוון

319.2175

מבוא לשפה ותקשורת - קורס מקוון

 

וכן שניים מבין הקורסים הבאים:
פיגור שכלי
אוטיזם
מבוא ללקויות שמיעה
פסיכולוגיה אבנורמלית

 

זכאות לקבלת תעודת הוראה

סטודנט ללימודי תעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד זכאי לתעודת הוראה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

א. בעל תואר ראשון לפחות מאחד המוסדות המוכרים על ידי מל"ג בציון ממוצע של 80 לפחות.

ב. השלים בהצלחה את כל לימודי ההשלמה שהוטלו עליו על ידי החוג במסגרת לימודיו לתעודת הוראה בציון ממוצע של 80 לפחות, ולא פחות מ-75 בכל קורס.

ג. השלים את כל החובות בקורסים שנדרש ללמוד כחלק מתוכנית תעודת ההוראה של החוג וזאת בציון ממוצע של 80 לפחות, ולא פחות מ-75 בכל קורס.

ד. הציון שקיבל עבור ההתנסות בשדה הוא 80 לפחות.

ה. חוות הדעת של מוריו ומדריכו של הסטודנט בחוג לחינוך המיוחד מעידים על כך שהוא אכן מתאים לעבוד בהוראה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu