שם המנחה

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

דוא״ל שם הסטודנט תמונה
 פרופ' יוסי גוטמן  Individualistic and family orientations: Quality of marriage in Postmodern families  מכוונות אינדיבידואליסטית מול מכוונות משפחתית:  איכות נישואין בזוגיות ובמשפחות פוסט מודרניות. rafi-oren@bezeqint.net  רפי אורן  rafi-oren

פרופ' סלים אבו רביעה

פרופסור אלן אפטר – אוניברסיטת תל אביב- בית חולים שניידר.

Risk factors for suicide attempts among Druze society compared with Arab-Muslim, Arab-Christian and
Jewish adolescents adolescents from Arab
גורמי סיכון לביצוע ניסיונות התאבדות בקרב מתבגרים מהחברה הערבית הדרוזית בהשוואה  למתבגרים ערבים-מוסלמים, ערבים-נוצרים ויהודים. bader5@bezeqint.net נוהא בדר nuha-bader 
 ד"ר אורית חצרוני  Social Information Processing Model (SIP), Impulse Control and Social Interest as Predictors of Social Behavior amongst Children with Intellectual Disabilities  מודל עיבוד מידע חברתי, שליטת אגו/אימפולסיביות וענין חברתי כמנבאים התנהגות חברתית בקרב ילדים עם לקות אינטלקטואלית iritbanin@gmail.com   אירית בנין irit-banin 
 ד"ר אורית חצרוני  The effect of parents' preparation for the diagnosis of Autism Spectrum Disorders on their diagnostic experience and treatment decision-making  השפעת הכנת ההורים לאבחון הפרעות על הרצף האוטיסטי על חווית האבחון ועל קבלת ההחלטות של ההורים לגבי הטיפול בילד  tgoren@campus.haifa.ac.il  טליה גורן  talya-goren
 ד"ר אורית חצרוני  learning characteristics and generalization in adults with autism  מאפייני למידה והכללה אצל מבוגרים עם אוטיזם  einav.israel@gmail.com  עינב ישראל  einav-israel
 פרופ' פול מילר  Psychological Capital as a Mediator between Anxiety-Related Patterns of Thinking and Academic Adjustment among University Students  הון פסיכולוגי כמשתנה מתווך בקשר שבין דפוסי חשיבה חרדתיים והסתגלות אקדמית בקרב סטודנטים הלומדים באוניברסיטה batelliran@gmail.com   בתאל לירן  batel-liran
 פרופ' סלים אבו רביעה  The Acquisition of English as a Foreign Language (EFL) Among Different Levels of Dyslexic learners  רכישת שפה נוספת אנגלית כשפה זרה (EFL) בקרב תלמידים דיסלקטים דוברי ערבית בדרגות חומרה שונות.  abedsal@gmail.com  סלפיתי עבד אלחכים  selfiti-abd-elhakim
פרופ' פול מילר ופרופ' עירית מאיר  Learning to read English as a third language without access to its spoken form: The case of deaf students in Israel. רכישת הקריאה באנגלית כשפה שלישית ללא גישה לצורתה הדבורה: המקרה של החירשים בישראל. ofra_ron@zahav.net.il עפרה רוזנשטיין ofra-rozenshtien
 פרופ' יוסי גוטמן  The process of personal growth after divorce  תהליך הצמיחה האישית של נשים לאחר הגירושין  dana_shaham@walla.co.il  דנה שחם  dana-shacham
 ד"ר אורית חצרוני  Responsivity to nonverbal communicational cues of children with severe intellectual disability in school  תגובתיות לרמזי תקשורת בלתי מילוליים של ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קשה בביה"ס shalev70@gmail.com  מעין שלו  maayan-shalev
 ד"ר אורית חצרוני  Basic and complex information processing in perception and formation of concepts among children with Autism Spectrum Disorder  תהליכי עיבוד מידע בסיסיים ומורכבים בתפיסה והבניה של מושגים בקרב ילדים עם הפרעה על הרצף האוטיזם kshalahevich@gmail.com   קיריל שלחביץ  kiril-shlachovitz
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu