אוכלוסיית החינוך המיוחד

אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד הם כל אותם אנשים אשר זקוקים להוראה ייחודית והתאמות, בכדי שיהיו מסוגלים למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם באופן אופטימאלי. זאת, כבסיס להשתלבותם המוצלחת בחברה בפן האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. אוכלוסיה זו כוללת בין היתר אנשים עם לקויות חושיות, לקויות התפתחותיות, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות, לקויות למידה ולקויות תקשורת.

 

מהו חינוך מיוחד

חינוך מיוחד הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים של תהליכי למידה, חינוך והתפתחות בקרב ילדים שלהם צרכים מיוחדים. תחום זה משלב ידע הנוגע לפיתוח ויישום של תוכניות התערבות ומניעה, תהליכי אבחון וטיפול.

 

מטרת הלימודים לתואר ראשון

א. הקניית ידע בסיסי בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.

ב. הקניית תשתית תיאורטית בהבנת צרכים מיוחדים של אוכלוסיות החינוך המיוחד ודרכי טיפול וחינוך המתאימים לסייע למילוי צרכים אלה.

ג. חשיפה לשיטות חינוך, אבחון וטיפול באוכלוסיות עם ליקויים התפתחותיים, חושיים, תקשורתיים, רגשיים, ולקויי למידה ופיתוח ראייה ביקורתית.

ד. מתן הזדמנות להתנסויות ראשוניות בשיטות ובגישות שונות בחינוך מיוחד.

 

תנאי קבלה

1. על-פי תנאי הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

2. החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמועמד/ת נתונים נוספים בכתב ובעל-פה

 

מצטייני מכינה של אוניברסיטת חיפה

החוג לחינוך מיוחד ידון בקבלת מצטייני מכינה ממוצע 90 ומעלה בצרוף טופס קורות חיים (קובץ PDF בחלון חדש) ומכתב המלצה מהמכינה. תנאי עברית יע"ל 120 ומעלה.

תוכנית "אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לחינוך מיוחד של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לעבור לחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה.

לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222 או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il או בתיבה קולית: 09-7780881

מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא בקישור: מידע על אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לחינוך מיוחד (בחלון חדש)

 החוג לחינוך מיוחד ידון בקבלת מצטייני מכינה ממוצע 90 ומעלה בצרוף טופס קורות חיים

 

הוראות כלליות

ההרשמה לשנת הלימודים תש״פ בעיצומה.

- מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית יולי 2019 כולל עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.

- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים: 15.8.2019 (למעט עתודאים ותלמידי מכינה אוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה שלגביהם המועד האחרון הוא 15.9.2019).


 

מבנה הלימודים

-הלימודים לתואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד נלמדים במתכונת דו-חוגית ונפרשים על פני שלוש שנים.

- ניתן ללמוד במקביל בשני חוגים במסגרת הפקולטה לחינוך או לבחור בחוג לימוד אחד נוסף שמחוץ לפקולטה.

הלימודים לתואר ראשון מהווים בסיס טבעי להמשך לימודים מתקדמים בחוג לחינוך מיוחד (לימודי תואר שני ושלישי), לרבות לתעודת הוראה המוצעת על ידו.

יש לשים לב, כדי לקבל רישיון עבודה ממשרד החינוך נדרשת תעודת הוראה. התואר הראשון בחוג לחינוך מיוחד לא מעניק למסיימים תעודת הוראה. לשם קבלת תעודה זו החוג מציע תוכנית לימודים ספציפית (ראה מידע בנוגע לתעודת הוראה). תוכנית זו מתבססת במידה רבה על תכנים שהם נלמדים כחלק אינטגראלי מלימודי התואר הראשון. דבר זה מקל באופן משמעותי על ההתמודדות עם תכני לימוד שהם חלק מלימודי תעודת ההוראה המוצעת על ידי החוג.

- סטודנט שהחוג השני שלו אינו שייך לפקולטה למדעי הרוח יחויב ללמוד קורס אחד בן 6 נ"ז במסגרת לימודי "דרך הרוח". קורס זה ייכלל בסך הנקודות הנצבר לתואר. במסגרת החוג לחינוך מיוחד על התלמיד ללמוד בין 2-4 נ"ז מתכנית דרך הרוח ויתרת הנקודות בחוג השני. רשימת הקורסים ופרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר התוכנית ״דרך הרוח״ (בחלון חדש)

לפרטים: גב' שרון שפילמן-שחק, מרכזת התכנית

טלפון: 04-8240124 דואר-אלקטרוני: Mindscapes@univ.haifa.ac.il

א. סטודנט שהחוג השני שלו שייך לפקולטה למדעי הרוח יידרש ללמוד 60 נקודות בכל חוג.

ב. על מנת ללמוד קורסים בדרג 3 (קורס מתקדם) על הסטודנט לסיים את חובות האנגלית כשפה זרה. לכן מומלץ להקדים ולסיים את לימודי האנגלית.

- חובה לסיים את חובות האנגלית כשפה זרה על-מנת ללמוד קורסים בדרג 3.

- על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, שתיהן בשנה השלישית ללימודים.

 

חובות לימודים:

במסגרת לימודיו לתואר הראשון על הסטודנט ללמוד בחוג לחינוך מיוחד שיעורים, סמינריונים וחובות נוספות כשווה ערך לכ-20 נקודות בכל שנה. חלק מחובות אלו הם בגדר לימודי חובה והשאר הם בחירה של הסטודנט עצמו. רצוי שבחירתו של הסטודנט תעשה בזיקה לחיזוק תחומי ידע על אוכלוסיות החינוך המיוחד שבהם ירצה להתמקד בהמשך לימודיו לתארים מתקדמים יותר (ראה לימודי תואר שני ותואר שלישי) או בתעודת ההוראה המוצעת על ידי החוג (ראה לימודי תעודת הוראה).

 

מיומנויות מחשב

סטודנטים ידרשו להוכיח קיומן של מיומנויות שימוש בסיסיות במחשב ובאינטרנט (תוכנות אופיס, חיפוש מידע באינטרנט ושימוש בדוא"ל). לשם כך הוקם מערך של מיון והדרכה באמצעות קורס מתוקשב, הנתמך על-ידי מחלקת המיחשוב של הפקולטה לחינוך. הסטודנטים מתבקשים להירשם לקורס המתוקשב של סמסטר א' - קורס "מיומנויות מחשב" שמספרו 316.1661. ההרשמה היא באופן עצמאי על-ידי הסטודנט. הקורס הוא חובה וייפתח במערכת הMoodle (בחלון חדש) סמוך לתחילת שנת הלימודים.

הסטודנטים ידרשו ללמוד באופן עצמאי חמש יחידות לימוד ולבצע חמש מטלות חובה (קורס וירטואלי ללא נוכחות בכיתה). בסיומו של הקורס, בסוף סמסטר א', יתקיים מבחן פטור (ציון מעבר 70) בכיתות המחשבים בבניין חינוך. עמידה במבחן זה הינה תנאי מעבר לשנה ב' - לא ייערכו מבחנים נוספים.

מידע על הקורס ועל המבחן יפורסם באתר הפקולטה (http://www.edu.haifa.ac.il). יש לעקוב אחר ההודעות השוטפות המתפרסמות בלוח המודעות באתר.

למעוניינים בתוכנית הדרכה וסיוע מטעם דיקנאט הסטודנטים, שנערכת לפני תחילת הלימודים, ניתן לפנות בטלפון: 04-8249964.

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

א. צבירת 20 נקודות לפחות בשנה א'.

ב. ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

ג. ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי החובה בשנה א'.

ד. תלמיד שנכשל בקורס יוכל לחזור עליו פעם נוספת אחת בלבד.

ה. ציון עובר במבחן מיומנויות מחשב.

 

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' וסיום:

א. חובה לסיים חובות אנגלית כשפה זרה, כתנאי כניסה לקורסים בדרג 3. כלומר, תלמיד לא יוכל לעבור לשנה השלישית בטרם סיים את חובות האנגלית.

ב. צבירת 20 נקודות לפחות בשנה ב'.

ג. ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.

ד. ציון ממוצע של 80 ל0פחות בקורסי החובה של שנה ב'.

ה. תלמיד שנכשל בקורס מדרג 2 או דרג 3 יוכל לחזור עליו פעם אחת נוספת בלבד.

ו. חוות דעת מורי החוג.

 

מכתב כללי לכל תלמידי החוג לגבי הרישום ממוחשב - תשע״ט (קובץ PDF בחלון חדש)

 

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ו - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ז - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ח - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון שנה"ל תשע"ט - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

רישום ממוחשב לתלמידי תואר ראשון שנה א' תשע״ט - לחוג לחינוך מיוחד (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון - שנה א', לשנה"ל תשע"ט, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

רישום ממוחשב לתלמידי תואר ראשון שנה ב' תשע״ט - לחוג לחינוך מיוחד (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון - שנה ב', לשנה"ל תשע"ט, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

רישום ממוחשב לתלמידי תואר ראשון שנה ג' תשע״ט - לחוג לחינוך מיוחד (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים בתואר הראשון - שנה ג', לשנה"ל תשע"ט, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu