שם המנחה

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

דוא״ל שם הסטודנט תמונה
 פרופ' פרלה נשר  The development of children's Intuitive conceptions of infinite division  התפתחות תפיסות אינטואיטיביות של ילדים אודות התחלקות אינסופית והתקרבות לאפס avitan-sh@012.net.il  אביטן שרון אביטן שרון 

 פרופ' פרלה נשר

פרופ' תואפיק מנסור

 

 Comparison of simple word problems in textbooks of Arab States (Egypt, Syria, the Palestinian Authority, Jordan, Saudi Arabia) השוואת ספרי הלימוד במתמטיקה בכיתות א' - ג' בין חמש מדינות ערב וישראל   tayeed95@gmail.com  אלג'מאל תאייד  
 פרופ' רוזה לייקין  Transforming proof problems in geometry into investigation ones: what is different among experts in problem solving?  הפיכת בעיות הוכחה לבעיות חקר ומציאת גילויים חדשים: מה מיוחד בקרב מומחים בפתרון בעיות?  haim1elgrabl1@gmail.com  אלגרבלי חיים
 
 פרופ' אנה ספרד  Professional identity of mathematics teacher: its nature, development, and its role in decision making  קבלת החלטות ושיחים מתנגשים: זהות מקצועית של מורים למתמטיקה  yigala@savion.huji.ac.il אסניס יגאל 

 
 פרופ' מיכל ירושלמי Teacher as designer of e-textbook: Study of norms and modes of teaching in the mathematics classroom   מורה המעצב את ספר הלימוד הממוחשב: חקר נורמות ותהליכי הוראה בכיתת המתמטיקה  ashkerat@hotmail.com  בשיר עביר  
 פרופ' רוזה לייקין  Learning through teaching in Virtual school: Development of expertise in teacher assistance  התפתחות המומחיות של מתרגלים תוך כדי הוראה בבית ספר וירטואלי  shulawe@gmail.com  וייסמן שולה   וייסמן שולה
 ד"ר אירית פלד  Using simple modeling problems in mathematics remedial teaching  שימוש בבעיות מידול (מודולינג)פשוטות בהוראה מתקנת במתמטיקה  marva.yarden@gmail.com ירדן מרוה  ירדן מרוה  
 ד"ר אירית פלד  The authority that acts as a source of knowledge in mathematics teacher education using a wiki envirronment העברת סמכויות הלמידה לפרחי הוראה במתמטיקה בסביבת ויקי המאפשרת בניית קהילת שיח   doritudj@gmail.com כהן דורית  כהן דורית
 פרופ' אנה ספרד  The development of algebraic discourse among 7 grade students  התפתחות השיח האלגברי בקרב תלמידים בחטיבת הביניים  caspisha@gmail.com  כספי שי  
 פרופ' אנה ספרד  The development of numerical and geometric discourses of children between the age of 3 to  התפתחותה של החשיבה המספרית והכמותית אצל ילדים בני 2 - 5  ilavi@univ.haifa.ac.il לביא עירית   לביא עירית
 פרופ' אנה ספרד  Fractions, probability and the Tongen way  שברים, הסתברות והדרך הטונגית  noah@ardomnet.co.il  מוריס נח  מוריס נח
 פרופ' רוזה לייקין  Learning through teaching in Virtual School: Effects of teaching on instructional design  ללמוד לעצב תוכנית לימודים תוך כדי הוראה. חקירת שינויים בעיצוב ההוראה, הקשורים להוראת המתמטיקה בבית הספר ווירטואלי meller_michal@walla.co.il   מלר מיכל  
 ד"ר דני בן-צבי  The Development of Reasoning about Samples and Sampling among Elementary School Students in a Technology-Enhanced and Inquiry-Based Learning Environment  הגישה הפדגוגית המשולבת בפיתוח חשיבה של תלמידי בית ספר יסודי על דגימה בהסקה סטטיסטית בלתי פורמאלית  hana.manor@gmail.com  מנור חנה
 מנור חנה 
 פרופ' מיכל ירושלמי Mathematical Skills tested with and by Technoligy (E-assessment): Aspects of Design of Evaluation item  הערכה ממוחשבת במתמטיקה: חקר סוגיות עיצוב של פריטי הערכה של מיומנויות מתמטיות במבחנים ממוחשבים הנבדקים באופן ממוחשב.  gnagarih@campus.haifa.ac.il  נגרי חדיף גלית  נגרי חדיף גלית  
פרופ' רוזה לייקין   Learning through teaching in a virtual school: Development of expertise in teachers of mathematics  התפתחות המומחיות של המורים תוך כדי הוראה בסביבה וירטואלית  etinoy@netvision.net.il נוי אתי 

 
פרופ' מיכל ירושלמי Meaning's Emerge of a Mathematical Sign and its influence on using it – The case of integra concept תהליכי התהוות משמעויות מוסכמות של סימנים מתמטיים בסביבה דינאמית ורבת ייצוגים והשימוש בהם בפתרון בעיות המקרה של אינטגרל osamasw@zahav.net.il סוידאן אוסמה סוידאן אוסמה 
ד"ר אירית פלד The development of modeling skills in elementary school children with learning difficulties in mathematics התפתחות כישורי מידול (מודולינג) מתמטי בקרב תלמידים מתקשים בבית ספר יסודי haleki@edu.haifa.ac.il עבד אלחאלק אבתסאם  עבד אלחאלק אבתסאם
פרופ' רוזה לייקין
פרופ' אבי ברמן
PhD Students' conception of Mathematical creativity and its sources in their educational history יצירתיות מתמטית והמקורות לפיתוחה: חקר תפיסות מתמטיקאים בתחילת דרכם vitfr@netvision.net.il פרידלנסקי ויטלי פרידלנסקי ויטלי 
ד"ר אירית פלד The development offeatures in the initial analysis of modeling problims התפתחות מאפייני הניתוח ההתחלתי בפתרון בעיות מודול peinav1@gmail.com קיסר עינב  
פרופ' אנה ספרד Teachers’ routines and students’ learning engagement in mathematics classroom רוטינות המורה ומעורבות לימודית של תלמידים בשיעורי מתמטיקה irisdayan22@gmail.com רסיוק איריס רסיוק איריס 
פרופ' אנה ספרד Identifying socio-cognitive sources of the mathematics learner's enduring difficulties זיווגים של פוליגונים ayasteiner@gmail.com שטיינר איה  
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu