תנאי קבלה
 1. מתקבלים תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד לפחות לקראת תואר ראשון בפקולטות למדעי הרוח או למדעי החברה והמתמטיקה בחוגים דיסציפלינאריים שנושאיהם נלמדים בבית הספר העל–יסודי ומופיעים ברשימה המפורטת בהמשך.
 2. הקבלה למסלול הדו–שנתי מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 78 לפחות בחוג שבתחומו מבקש המועמד ללמוד לתעודת הוראה.
 3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

 

תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לתעודת הוראה*: אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (היסטוריה של עם–ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי א״י), לשון עברית, מקרא, מוזיקה, ערבית שפת אם, תיאטרון.

* ניתן לראות טבלה של מקצועות ההוראה והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ט בסוף המידע.

 

ניתן ללמוד לתעודת הוראה בפסיכולוגיה, בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך.
ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך מיוחד בחוג לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך.
ניתן ללמוד לתעודת הוראה במתמטיקה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך.

 

הליך הרישום:
- ההרשמה לשנה"ל תשע"ט תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.
- יש לבחור את מסלול הלימודים (דו–שנתי או חד–שנתי) ואת מקצוע ההוראה מתוך הרשימה בטופס המקוון.
- במידה והתלמיד מעוניין להירשם ליותר מתעודה אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה המקוון.

- במקביל להרשמה חובה על המועמד לשלוח למזכירות החוג תדפיס ציונים עם ממוצע ומספר נקודות עדכני.

- סיום הרשמה לחוג 31.07.2018.

- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים 31.07.2018.

- אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
הערה: קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.
 
משך הלימודים
הלימודים במסלול הדו-שנתי הוא שנתיים. התלמידים נדרשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

 

סטאז' בהוראה
משנה"ל תשס"ג ואילך בוגרי התמחות זו מחויבים בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') שכולל הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.
ניתן להירשם לסטאז' במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך: בטלפון 04-8240208/868 כתובת האתר באינטרנט: http://www.edu.haifa.ac.il/continue-ed.

 

קודים להרשמה
לימודי תעודת הוראה במסלול דו–שנתי*
313402-18-01 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי היסטוריה
313402-18-04 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי גיאוגרפיה
313402-18-06 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי אמנות
313402-18-07 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי אנגלית
313402-18-08 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי לשון עברית
313402-18-13 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו-שנתי מקרא
313402-18-14 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי ערבית שפת–אם
313402-18-15 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי מוסיקה
313402-18-17 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי תיאטרון
313402-18-18 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי תעודות משולבות
 
*פתיחת תכניות הלימודים לתעודת הוראה במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים מינימאלי.

 

קבצי תשע"ט

 

 

 

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תשע"ט (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

 

 

 קבצים כלליים
 
תנאי הקבלה
 1. מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל–יסודיים (ונמצאים ברשימה שלעיל ובטבלה שבהמשך), וסיימו את חובות החוג הדיסציפלינארי בציון ממוצע של 78 לפחות.
 2. תישקל קבלתם של תלמידים שסיימו חובותיהם ונותר להם להגיש עד שתי עבודות לסיום הב״א. במקרה זה, חובה לצרף אישור על הממוצע ועל החובות שנותרו ממזכירויות החוגים בהם למדו.
 3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.
 5. הלימודים במסלול החד–שנתי נמשכים שנה אחת. התלמידים מתבקשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.
 6. הלימודים במסלול החד–שנתי יתקיימו רק בחלק מתעודות ההוראה, ראה טבלה להלן.
 7. אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
 8. קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.
 
קודים להרשמה
לימודי תעודת הוראה במסלול החד–שנתי*
313403-18-01 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי היסטוריה
313403-18-03 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי אנגלית
313403-18-04 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי ערבית שפת–אם

 

* פתיחת תכניות הלימודים לתעודת הוראה במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים מינימאלי.

 

טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ט:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, היסטוריה של ע״י ולימודי א״י

+

+

+

לשון עברית

+

+

-

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מחשבת ישראל

+

+

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 
 קבצי תשע"ט

 

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תשע"ט (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

 

 

קבצים כלליים
Menu