שם המנחה

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

דוא״ל שם הסטודנט תמונה
 פרופ' מרים בן פרץ    הערכה עצמית של בתי-ספר: חקר מקרה tali100@gmail.com  טלי אדרת-גרמן  טלי אדרת-גרמן  
 פרופ' בילי עילם    תלמידים קוראים, מבינים וזוכרים גרפים מעוטרים iritaharono1@gmail.com  עירית אהרון   
 פרופ' יעל קלי
פרופ' נלי אליאס
   תפקידן של הרשתות החברתיות בשילוב תרבותי, חברתי ואקדמי בקרב סטודנטים ממוצא אתיופי amzalag.meital@gmail.com  מיטל אמזלג  מיטל אמזלג  
ד"ר דני בן-צבי     פיתוח חשיבה על הנתונים כמכלול אצל תלמידים צעירים המעורבים בתהליכי מידול בעת חשיבה הסקתית בלתי פורמלית kerenaridor@gmail.com  קרן ארידור-ברגר
 קרן ארידור-ברגר 
פרופ׳ לילי אורלנד ברק    יחסים בין פרקטיקה, מחקר ומדיניות בתכניות פרקטיקום של הכשרה מעשית באוניברסיטה: המקרה של הוראה ועבודה סוציאלית  Abecher@edu.haifa.ac.il  איילת בכר   איילת בכר
 ד"ר שרית ברזילי, ד"ר דני בן-צבי   מאפיינים וצמיחה של נורמות אפיסטמיות בקהילות למידה  oshradu@gmail.com   אשרה דואק  
 ד"ר שרונה ט. לוי מחוג לחינוך
וד"ר אפרת דגן מחוג לסיעוד
   תוכנית הלימודים המקושרת של פרמקולוגיה: למידה אינטגרטיבית באמצעות מודלים ממוחשבים המיועדת לסטודנטים בסיעוד iduboui@staff.haifa.ac.il  אילנה דובובי  אילנה דובובי  
 ד"ר חגי קופרמינץ    השפעת מגע חברתי ספונטני ומגע חינוכי מתוכנן על הפחתת החרדה והגברת האמפתיה בין בני נוער יהודים וערבים בתוכנית "מפגש האביב" veredhaas4@hotmail.com  ורד האס  ורד האס 
 ד"ר דני בן-צבי    פיתוח פרקטיקות למידה של סטודנטים בקהילות למידה מוגברות טכנולוגית  yotamhod24@gmail.com  יותם הוד   יותם הוד
 פרופ' חנן אלכסנדר   חינוך לאזרחות קוסמופוליטית - סתירה מובנית או סינתזה הכרחית?  eliv@edu.haifa.ac.il אלי וינוקור  אלי וינוקור
 ד"ר שרונה ט. לוי    התפתחותם של ידע אינטואיטיבי, סנסורי-מוטורי ומושגי אודות הקשר הכימי מתוך פעילות בסביבת למידה מעוגנות-גוף מתפתחת ומתעצבת asnat3@gmail.com   אסנת זוהר  אסנת זוהר 
פרופ' לילי אורלנד-ברק   הבנת תכנית הלימודים הממלכתית של הוראת האנגלית: המקרה של מורים לאנגלית דוברי השפה הערבית בישראל roseanne.kheir@gmail.com רוזאן ח'יר-פראג' רוזאן חיר
 ד"ר חגי קופרמינץ    הזהות המקצועית של רכז ההערכה הבית-ספרי - תפישות וציפיות של אנשי חינוך dgilad@campus.haifa.ac.il  דליה חסון גלעד   
 ד"ר חגי קופרמינץ   משוב מטה-קוגניטיבי של מורים ככלי לטיפוח מיומנויות מטה-קוגניטיביות של לומדים בסביבת למידה מתקדמת   Yaelyo10@gmail.com יעל יונדלר  יעל יונדלר  
פרופ' רוני לידור     השפעת השימוש באסטרטגיות למיקוד קשב על ביצועים של מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי ועל תנועת עיניים בתנאי רעננות ועייפות  rotemsc@gmail.com רותם כהן  רותם כהן
 פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' בילי עילם   למידת מורים בהדרכה בתחום ייצוגי מידע וויזואליים - חקר מקרה limorleibovitz@gmail.com   לימור ליבוביץ
 לימור ליבוביץ 
פרופ' שפרה שינמן   אופני התקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי-גן: חקר סמיוטי של תיאטרון לילדים smadar.mor@smkb.ac.il סמדר מור  
 ד"ר דני בן-צבי    שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בסביבת למידה משולבת  shihag@gmail.com שירי מור-הגני  שירי מור-הגני  
 פרופ' אורלנד לילי ברק   הדרכה דיאדית כמתווכת ידע פרופסיונלי (מוצהר ובפועל) של מורים למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי: חקר מקרה   shanit915@gmail.com  שנית מזור  שנית מזור 

 פרופ' שפרה שינמן

   בין יצירת אמנות והוראת אמנות: אמונות ותפיסות  פדגוגיות של אמן-מורה  yonatam@zahav.net.il  יונתה משי יעל יונדלר  
 פרופ' שפרה שינמן    חינוך לאמנויות בגן הילדים בישראל, בזיקה לפילוסופית החינוך האסתטי של אליוט אייזנר  yaeliin@netvision.net.il יעל ניאגו  יעל ניאגו  
דר' שרונה ט. לוי   למידת כימיה בגישה מערכתית אמרג'נטית: דפוסי חשיבה ומרכיבים עיצוביים samon638@gmail.com סיגל סמון סיגל סמון
פרופ' בילי עילם   שינויים בידע תוכן פדגוגי ויזואלי של מורים ערבים בעקבות קידום יכולותיהם הייצוגיות hanahabiballah@gmail.com הנא עדוי חביב-אללה  
 פרופ' עזי ברק ודר' אינה בלאו

 The influence of using digital contents and openness to experience trait on the development of digital literacy skills among middle school students.

 השפעת השימוש בספרים דיגיטליים ותכונת פתיחות לחוויה על פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקרב תלמידי חטיבת ביניים  jezporat@gmail.com  ארז פורת  ארז פורת 
 פרופ' יעל קלי   הערך המוסף של עקרונות עיצוב פדגוגיים עבור "כיתה חכמה" לעידוד תרבות של חקר שיתופי בקהילות למידה.  pion.carmit@gmail.com  כרמית פיון  כרמית פיון 
 פרופ' בילי עילם    חינוך לתזונה בריאה בילדים צעירים – הקשר תרבותי-מקומי irithf@gmail.com  עירית פרידמן עירית פרידמן 
 פרופ' בילי עילם   בין המספרים: העולם החברתי העולה מספרי מתמטיקה לבית הספר היסודי בישראל במבט היסטורי ועכשווי  esterkoilis@gmail.com   אסתר קויליס  אסתר קויליס 
 פרופ' יעל קלי    קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית adi.kidron@edtech.haifa.ac.il   עדי קידרון   עדי קידרון
 פרופ' חנן אלכסנדר    דרכי הוראת המקרא בישראל בחינוך הממלכתי העל יסודי (חט"ע) noyasagiv@gmail.com   נויה שגיב  
פרופ׳ יעל קלי וד״ר חגי קופרמינץ     תהליכי אמפתיה אצל מורים ותלמידים יהודים כלפי ערבים בישראל: כיצד ניתן לרתום את הטכנולוגיה לטיפוחם?  noas@cet.ac.il נועה שפירא   נועה שפירא
ד"ר דבורה קלקין פישמן     מימוש חינוך לאזרחות בחינוך הקדם-יסודי במטרות משרד החינוך, בתפיסות של גננות ובפרקטיקות של גננות ושל ילדי-גן:
חקר מקרה של שלושה גני חובה ממלכתיים יהודיים בישראל
 Sharon.mirit@gmail.com  מירית שרון   מירית שרון
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu