מידע לסטודנטים תואר שני - דף מידע מפורט

מבנה הלימודים

הלימודים במגמות השונות מתנהלים במסלולים הבאים:

מסלול א' – כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' – כולל פרויקט גמר

מסלול אישי - כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)

-

מסלול א׳ - כתיבת תזה

מסלול זה כולל לימוד קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית (תזה). המסלול כולל ארבעה סמסטרים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש״ס) בכל המגמות. שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה בלבד.

הקבלה למסלול א׳ תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה במגמה אליה נרשם המועמד.

רישום למסלול א׳ אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של המגמה. ציון של 85 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה מהחוג המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, כלומר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודיו. בנוסף, הרישום למסלול א׳ לא מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.רשימת מנחים ללימודי המ.א (קובץ pdf בחלון חדש)

מצ"ב קישורים להנחיות לכתיבת עבודת התזה, כפי שמופיעות באתר הרשות ללימודים גבוהים של אוניברסיטת חיפה:

עבודת גמר מחקר (תזה)

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

דוגמא לכתיבת עבודת מחקר

הנחיות נוספות לכתיבת עבודת התזה

ובנוסף:

טופס התקשרות עם מנחה

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

-

מסלול ב׳ - כתיבת פרוייקט גמר

מסלול זה כולל לימוד קורסים, הגשת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת פרויקט גמר (בהתאם לדרישות המגמה הספציפית). במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של 40 שש״ס, בכל המגמות. התלמיד יגיש שני סמינריונים וכן פרויקט גמר/או בחינת גמר, בכפוף לדרישות המגמה.

 -

מסלול אישי -313206-14-01

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד בהיקף של 36 שש"ס, ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים תיבנה ע״י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו״ר הועדה לתואר שני של החוג ללמידה, הוראה והדרכה והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג ללמידה, הוראה והדרכה שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון 80 לפחות, בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו.

תנאי קבלה נוספים עבור המגמה לחקר טכנולוגיות בחינוך
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (רשימה קצרה)
- העברת שתי המלצות אקדמיות
- ראיון אישי

 


 

קישורים מומלצים וטפסים לסטודנט תואר שני

קישורים לתלמידי תואר שני


 

טפסים לתלמידי תואר שניעבור מסלול א'- לכותבי תזה: 

 


 

 

מסלול הלימודים בתואר שני לקראת תיזה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה - 2020

אינך רואה את התרשים שלמטה? לחץ כאן (בחלון חדש) 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu