מידע למועמדים תואר שני - דף מידע מפורט

מידע כללי למועמדים על התואר השני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה


 קבוצת למידה

מידע כללי על התואר השני בחוג ללמידה הוראה והדרכה

הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי למידה, הוראה והדרכה: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
מטרת הלימודים לתואר שני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה וכן דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה ואת העשייה החינוכית בתחומים אלה בארץ. הלימודים מתנהלים במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול א') ובמסלול ללא עבודת גמר מחקרית (מסלול ב').

 

הלימודים לתואר השני בחוג מתקיימים ביום לימודים אחד בלבד - יום ד'

 

ההרשמה ללימודים לשנת תשפ"א בעיצומההחוג מציע מסלולי לימודים לתואר שני לפי הפירוט הבא:

(הקישורים בכותרות המגמות המפורטות כאן, מובילים אל עמודים עם מידע על המגמה הספציפית)

1. המגמה לפיתוח מערכות חינוך (בחלון חדש).
מטרת מגמה זו להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, ופיתוח סביבות למידה.

2. המגמה לטכנולוגיות בחינוך (בחלון חדש).
המגמה תקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים והמחקריים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך.

3. המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי (בחלון חדש).

מטרת הלימודים במגמה היא חקר ולימוד ביקורתי של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו.

4. המגמה לחינוך גופני (בשיתוף המכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט) - המגמה לא פעילה בשנה זו.

המגמה עוסקת בהעמקה של מחקר וידע בתהליכי הוראה, למידה, הדרכה וניהול של תחומי החינוך הגופני, תוך הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום.

 


 

 תנאי קבלה לתואר השני בחוג ללמידה הוראה והדרכה


1. תנאי קבלה כלליים לתואר שני* (למגמות השונות תנאי קבלה נוספים, כמפורט בהמשך עבור כל מגמה)

א.
1. תואר ב"א בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון שאינם באחד מתחומי החינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת החוג ובהתאם לתכניות השלמה ייחודיות של המגמה.
3. תלמידים שמסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנה"ל הנוכחית, נדרשים להגיש גיליון ציונים וממוצע (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובות לב"א.
4. בעלי תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

ב. 
מילוי נספח מס' 7 – הינו חובה ויש למלאו בקפידה. 

ג. 
מעבר בהצלחה של מבדק באנגלית בהתאם למגמה. בכל אחת מן המגמות המבדק שונה במעט. *זהו תנאי שונה משנים קודמות והוא מיוחד לנרשמים לחוג רק לשנת תשפ"א, בעקבות מצב הקורונה וביטול מבחני הכניסה הפקולטתים באנגלית. 


מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה ולמסלול שביקש, גם אם נתמלאו תנאי המינימום הנדרשים.

* ועדת הקבלה של החוג ללמידה, הוראה והדרכה תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של בית-הספר ובתנאי הקבלה הנוספים עבור כל מגמה.


2. תנאי קבלה נוספים עבור כל מגמה:

תנאי קבלה נוספים עבור המגמה לפיתוח מערכות חינוך
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (מכתב אישי)
- מענה על משימה בעקבות קריאת מאמר אקדמי באנגליתתנאי קבלה נוספים עבור המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי
- קורות חיים
- מכתב אישי המעיד על זיקה לתחום
- ראיון אישי
- בדיקת אנגלית (יפורט בהמשך) 

 

תנאי קבלה נוספים עבור המגמה לחקר טכנולוגיות בחינוך
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (רשימה קצרה)
- העברת שתי המלצות אקדמיות
- ראיון אישי
- מענה על משימה במהלך ראיון אישי או קבוצתי בעקבות קריאת מאמר אקדמי באנגלית

 

 מבנה הלימודים

הלימודים במגמות השונות מתנהלים במסלולים הבאים:

מסלול א' – כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' – כולל פרויקט גמר

מסלול אישי - כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)מסלול א׳ - כתיבת תזה

מסלול זה כולל לימוד קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית (תזה). המסלול כולל ארבעה סמסטרים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש״ס) בכל המגמות. שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה בלבד.

הקבלה למסלול א׳ תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה במגמה אליה נרשם המועמד.

רישום למסלול א׳ אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של המגמה. ציון של 85 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה מהחוג המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, כלומר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודיו. בנוסף, הרישום למסלול א׳ לא מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

רשימת מנחים ללימודי המ.א (קובץ pdf בחלון חדש)

מצ"ב קישורים להנחיות לכתיבת עבודת התזה, כפי שמופיעות באתר הרשות ללימודים גבוהים של אוניברסיטת חיפה:

עבודת גמר מחקר (תזה)

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

דוגמא לכתיבת עבודת מחקר

הנחיות נוספות לכתיבת עבודת התזה

ובנוסף:

טופס התקשרות עם מנחה

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

-

מסלול ב׳ - כתיבת פרוייקט גמר

מסלול זה כולל לימוד קורסים, הגשת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת פרויקט גמר (בהתאם לדרישות המגמה הספציפית). במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של 40 שש״ס, בכל המגמות. התלמיד יגיש שני סמינריונים וכן פרויקט גמר/או בחינת גמר, בכפוף לדרישות המגמה.

 -

מסלול אישי -313206-14-01

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד בהיקף של 36 שש"ס, ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים תיבנה ע״י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו״ר הועדה לתואר שני של החוג ללמידה, הוראה והדרכה והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג ללמידה, הוראה והדרכה שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון 80 לפחות, בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו.

תנאי קבלה נוספים עבור המגמה לחקר טכנולוגיות בחינוך
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (רשימה קצרה)
- העברת שתי המלצות אקדמיות
- ראיון אישי

 


 

ההרשמה ללימודים לשנת תשפ"א מתקיימת החל מתאריך 19.1.2020

לצפייה בהוראות רישום בפורטל לחצו כאן

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu