מידע למועמדים תואר שני - דף מידע מפורט

מידע כללי למועמדים על התואר השני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה


 קבוצת למידה

מידע כללי על התואר השני בחוג ללמידה הוראה והדרכה

דירוג מחמיא לפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה במדד שנחאי היוקרתי

הפקולטה לחינוך דורגה בטווח מקומות 100-67 בלימודי חינוך.
מדד שנחאי היוקרתי (מיולי 2020), המדרג את מיטב האוניברסיטאות בעולם על פי תחומי לימוד, דירג את אוניברסיטת חיפה בטווח מקומות 100-67 בלימודי החינוך. בכך עקפה האוניברסיטה את כלל האוניברסיטאות הישראליות, וגם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם, כגון אוניברסיטת ייל, קיימברידג’, הלסינקי ובראון.

מטרת הלימודים לתואר שני בחוג היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי על למידה והוראה ודיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי וכן בעתיד עולם החינוך. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר על למידה והוראה, ועשייה חינוכית מובילה בתחומים אלה. הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי על למידה והוראה, כגון: למידה בסביבות למידה מוגברות טכנולוגיה, פדגוגיה מוטת עתיד, למידה פרופסיונאלית, תכנון לימודים, פיתוח פדגוגי של מערכות חינוך, פילוסופיה של החינוך, הוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות. הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ללא עבודת גמר מחקרית. בחוג קיימות שתי מגמות והתמחות בתואר שני:

התמחות בחקר חינוך אלטרנטיבי – ההתמחות עוסקת בחינוך דיאלוגי וחופש בחירה, שוויון, צדק חברתי, וערכים רב-תרבותיים, פרקטיקות קונטמפלטיביות.

התמחות בטכנולוגיות בחינוך – ההתמחות מתמקדת ביישום ובמחקר של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לתהליכי למידה והוראה.

התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך – ההתמחות מתמקדת בתוכן פדגוגי של מערכות חינוך והאפשרות לפתחו בהתאמה לצרכי הזמן.

 

הלימודים לתואר השני בחוג מתקיימים ביום לימודים אחד בלבד - יום ד'

 

ההרשמה ללימודים לשנת תשפ"ב מתחילה ב- 17.01.2021החוג מציע מסלולי לימודים לתואר שני לפי הפירוט הבא:

(הקישורים בכותרות המגמות המפורטות כאן, מובילים אל עמודים עם מידע על המגמה הספציפית)

1. התמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך (בחלון חדש).
מטרת התמחות זו להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, ופיתוח סביבות למידה.

אם את/ה מתעניינ/ת בלימודים במגמה בחוג מלא פרטייך כאן.

2. התמחות בטכנולוגיות בחינוך (בחלון חדש).
ההתמחות תקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים והמחקריים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך.

3. התמחות בחקר החינוך האלטרנטיבי (בחלון חדש).

מטרת הלימודים בהתמחות היא חקר ולימוד ביקורתי של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו.

4. התמחות בחינוך גופני (בשיתוף המכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט) - המגמה סגורה.

ההתמחות עסקה בהעמקה של מחקר וידע בתהליכי הוראה, למידה, הדרכה וניהול של תחומי החינוך הגופני, תוך הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום.

 


 

 תנאי קבלה לתואר השני בחוג ללמידה הוראה והדרכה


1. תנאי קבלה כלליים לתואר שני* (למגמות וההתמחויות השונות תנאי קבלה נוספים, כמפורט בהמשך עבור כל מגמה)

א.
1. תואר ב"א בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון שאינם באחד מתחומי החינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת החוג ובהתאם לתכניות השלמה ייחודיות של המגמה.
3. תלמידים שמסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנה"ל הנוכחית, נדרשים להגיש גיליון ציונים וממוצע (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובות לב"א.
4. בעלי תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

ב. 
מילוי נספח מס' 7 – הינו חובה ויש למלאו בקפידה. 

ג. 
מעבר בהצלחה של מבדק באנגלית בהתאם להתמחות. בכל אחת מן ההתמחויות המבדק שונה במעט. יש התמחויות הדורשות מעבר של בחינת כניסה פקולטתית באנגלית ויש שדורשות מבדק פרטני להתמחות. פירוט ספציפי ניתן למצוא בהמשך.

ד. ראיון אישי או קבוצתי בהתאם להתמחות המבוקשת.

ה. העברת העתקי תעודה וגליון הציונים של התואר הראשון אל מזכירות החוג ואת המקור אל מזכירות הרשמה של התארים המתקדמים.


מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה ולמסלול שביקש, גם אם נתמלאו תנאי המינימום הנדרשים.

* ועדת הקבלה של החוג ללמידה, הוראה והדרכה תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של בית-הספר ובתנאי הקבלה הנוספים עבור כל מגמה.


2. תנאי קבלה נוספים עבור כל מגמה:

תנאי קבלה נוספים עבור ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך 
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (מכתב אישי)
- עמידה בבחינת הכניסה הפקולטתית באנגלית, בציון של 80 ומעלה.

 

תנאי קבלה נוספים עבור ההתמחות בחקר החינוך האלטרנטיבי
- קורות חיים
- מכתב אישי המעיד על זיקה לתחום
מבדק באנגלית, יתבצע באמצעות מענה על שאלון הבנת הנקרא של טקסט אקדמי באנגלית

ראיון אישי

 

תנאי קבלה נוספים עבור ההתמחות בטכנולוגיות בחינוך
- קורות חיים
- כתיבת מכתב תגובה לשאלון מובנה (רשימה קצרה)
- העברת שתי המלצות אקדמיות
- ראיון אישי

 

 מבנה הלימודים

הלימודים בהתמחויות השונות מתנהלים במסלולים הבאים:

מסלול א' – כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' – כולל פרויקט גמר

מסלול אישי - כולל עבודת גמר מחקרית (תזה)מסלול א׳ - כתיבת תזה

מסלול זה כולל לימוד קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית (תזה). המסלול כולל ארבעה סמסטרים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש״ס) בכל ההתמחוית. שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה בלבד.

הקבלה למסלול א׳ תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה בהתמחות אליה נרשם המועמד.

רישום למסלול א׳ אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של ההתמחות. ציון של 85 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה מהחוג המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, כלומר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודיו. בנוסף, הרישום למסלול א׳ לא מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

רשימת מנחים ללימודי המ.א (קובץ pdf בחלון חדש)מצ"ב קישורים להנחיות לכתיבת עבודת התזה, כפי שמופיעות באתר הרשות ללימודים גבוהים של אוניברסיטת חיפה:

עבודת גמר מחקר (תזה)

הנחיות לכתיבת עבודת תזה

דוגמא לכתיבת עבודת מחקר

הנחיות נוספות לכתיבת עבודת התזה

ובנוסף:

טופס התקשרות עם מנחה

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

-

מסלול ב׳ - כתיבת פרוייקט גמר

מסלול זה כולל לימוד קורסים, הגשת שתי עבודות סמינריוניות וכתיבת פרויקט גמר (בהתאם לדרישות ההתמחות הספציפית). במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של 40 שש״ס, בכל ההתמחויות. התלמיד יגיש שני סמינריונים וכן פרויקט גמר/או בחינת גמר, בכפוף לדרישות ההתמחות.

 -

מסלול אישי -313206-14-01

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של התמחות מסוימת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד בהיקף של 36 שש"ס, ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים תיבנה ע״י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו״ר הועדה לתואר שני של החוג ללמידה, הוראה והדרכה והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג ללמידה, הוראה והדרכה שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון 80 לפחות, בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו.


 


 

ההרשמה ללימודים לשנת תשפ"ב מתקיימת החל מתאריך 17.1.2021

טופס הגשת מועמדות ללימודים

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu