קבוצת למידה

הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי למידה, הוראה והדרכה: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
מטרת הלימודים לתואר שני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה וכן דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר בתחומי הלמידה, ההוראה וההדרכה ואת העשייה החינוכית בתחומים אלה בארץ. הלימודים מתנהלים במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול א') ובמסלול ללא עבודת גמר מחקרית (מסלול ב').

רשימת מנחים ללימודי המ.א (קובץ pdf בחלון חדש)

 

החוג מציע מסלולי לימודים לתואר שני לפי הפירוט הבא:

1. המגמה לפיתוח מערכות חינוך (בחלון חדש).
מטרת מגמה זו להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים, ופיתוח סביבות למידה.

2. המגמה לטכנולוגיות בחינוך.
המגמה תקדם את ההבנה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים והמחקריים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכים חינוכיים, בכל הרמות של מערכות חינוך.

3. המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי (בחלון חדש).

מטרת הלימודים במגמה היא חקר ולימוד ביקורתי של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו.

4. המגמה לחינוך גופני (בשיתוף המכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט) - המגמה לא תיפתח בשנת תש"פ.

המגמה עוסקת בהעמקה של מחקר וידע בתהליכי הוראה, למידה, הדרכה וניהול של תחומי החינוך הגופני, תוך הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום.

 

תנאי קבלה (למגמות שונות תנאי קבלה נוספים כמפורט בהמשך במסגרת התואר של כל מגמה)

א.
1. *תואר ב"א בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון שאינם באחד מתחומי החינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת החוג ובהתאם לתכניות השלמה ייחודיות של המגמה.
3. תלמידים שמסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנה"ל הנוכחית נדרשים להגיש גיליון ציונים וממוצע (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובות לב"א.
4. בעלי תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

ב.
ציון של 80 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית למגמה לפיתוח מערכות חינוך, במגמה לטכנולוגיות בחינוך ובמגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי.

מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה ולמסלול שביקש, גם אם נתמלאו תנאי המינימום הנדרשים.

הערות:
1. מילוי נספח מס' 7 – הינו חובה ויש למלאו בקפידה.
2. ועדת הקבלה של החוג ללמידה, הוראה והדרכה תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של בית-הספר ובתנאי הקבלה הנוספים של כל מגמה.

מבחן כניסה באנגלית

א. הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

ביום הבחינה יש להציג תעודת זהות ואישור על תשלום דמי ההרשמה.

ב. מועדי הבחינה באנגלית הם: 01.03.2019, 29.03.2019, 03.05.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 30.07.2019, 20.08.2019.

מועמד רשאי לגשת למועד אחד בלבד

תינתן עדיפות לנבחנים במועד המוקדם יותר (מועד א'). מועד זה מתייחס גם למי שבחרו בלמידה הוראה והדרכה בעדיפות שניה או שלישית.

ג. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוךמועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת לבחינה באנגלית רק פעם אחת

לבחינה באנגלית יש להירשם באמצעות האתר רישום לבחינות כניסה שכתובתו: http://harshama.haifa.ac.il

חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה, ובסמוך למועד הבחינה באתר הפקולטה לחינוך שכתובתו: http://www.edu.haifa.ac.il

ד. יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלח זימון אישי לבחינה.

ה. הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד ניתן להביא רק מילון מודפס (לא אלקטרוני)

ו. הציון בבחינת הכניסה תקף לשנתיים בלבד.

ז. תלמידים בעלי מגבלות שונות (לקויי למידה/לקויות רפואיות) מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות החוג ולהמציא את האישורים הנחוצים. לא תטופלנה בקשות לאחר הבחינה.

מידע ורשימת מושגים לסיוע בבחינת המיון באנגלית למועמדים לתואר שני

 

קורס באנגלית

בחלק מהשנים למועמדים מוצעת אפשרות חלופית ללמוד ולהבחן בקורס באנגלית שיתקיים במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך בפקולטה לחינוך.

ציון הקורס יהווה תחליף לציון בחינת הכניסה באנגלית שהינה חלק מתנאי הקבלה ללימודי התואר השני.

לבדיקת קיום הקורס, מידע נוסף ולרישום אנא פנו למחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך:

גב' אירנה וולסקי, מייל – ivolski@univ.haifa.ac.il

או באתר המחלקה: http://edu.haifa.ac.il/continue-ed

 

מבנה הלימודים

הלימודים במגמות השונות מתנהלים במסלולים הבאים:

מסלול א' – הכולל עבודת גמר מחקרית (תיזה)

מסלול ב' – כולל פרויקט גמר

מסלול אישי - הכולל עבודת גמר מחקרית (תיזה)

 

מסלול א׳

מסלול זה כולל לימוד קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה) המסלול כולל ארבעה סמסטרים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש״ס) בכל המגמות. שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה.

הקבלה למסלול א׳ תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה במגמה אליה נרשם המועמד.

רישום למסלול א׳ אינו מבטיח הישארות בו שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של המגמה. ציון של 85 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה מהחוג המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, כלומר עד תחילת הסמסטר השלישי ללימודיו. בנוסף, אין רישום למסלול א׳ מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

הנחיות לכתיבת עבודת התיזה, כפי שמופיעות באתר הרשות ללימודים גבוהים של אוניברסיטת חיפה:

עבודת גמר מחקר (תיזה)

הנחיות לכתיבת עבודת תיזה

דוגמא לכתיבת עבודת מחקר

 

הנחיות נוספות לכתיבת עבודת התיזה

 

מסלול ב׳

מסלול זה כולל לימוד בקורסים, הגשת שתי עבודות סמינריוניות ובכתיבת פרויקט גמר (בהתאם לדרישות המגמה הספציפית). במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של 40 שש״ס, בכל המגמות. התלמיד יגיש שני סמינריונים וכן פרויקט גמר/או בחינת גמר, בכפוף לדרישות המגמה.

 

מסלול אישי -313206-14-01

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד בהיקף של 32 שש"ס, ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים תיבנה ע״י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו״ר הועדה לתואר שני של החוג ללמידה, הוראה והדרכה והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג ללמידה, הוראה והדרכה שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון 80 לפחות, בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו.

לצפייה בהוראות רישום בפורטל לחצו כאן

 
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu