מסלול לימודי מחקר מקדים – החוג ללמידה הוראה והדרכה

המסלול מיועד למועמדים, אשר סיימו את לימודיהם לתואר שני במסלול ללא עבודת תיזה, המעוניינים להשלים את עבודת הגמר המחקרית (תיזה), לצורך הגשת מועמדות בשלב מאוחר יותר ללימודי תואר שלישי בחוג.

תנאים להרשמה

מועמד שמעוניין להרשם ללימודי השלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  1. הינו בעל תואר מ"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר על ידי אוניברסיטת חיפה.
  2. בעל ציון משוקלל של 90 לפחות בלימודי התואר השני.
  3. קיבל הסכמת הנחיה של אחד מחברי הסגל האקדמי העומדים בקריטריונים להנחיה, והעביר טופס הסכמת מנחה להנחיה חתום למזכירות החוג. מידע לגבי מנחים פוטנציאליים ותחומי המחקר שלהם ניתן לראות בקישור הבא:

 

רשימת מנחים אפשריים ללימודי המ.א בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

תיק מועמד למחקר מקדים יכלול

  1. טופס ריכוז למועמד -  לימודי מחקר מקדים
  2. טופס הסכמת מנחה להנחיה
  3. הרשמה מקוונת לאוניברסיטה (קישור מצורף כאן).
  4. ציון הקורסים המומלצים על ידי המנחה, להשלמה לקראת המחקר המקדים, אם יש כאלו.

הנחיות נוספות

1.       לאחר מילוי הטפסים לעיל, יש לשלוח, או להביא, למדור הרשמה, מסמכים ותעודות (מקוריים) הנדרשים על ידי האוניברסיטה: תעודת גמר לתואר ראשון ולתואר שני וגליונות ציונים מאושרים לשני התארים.

2.       במידת הצורך, ייתכן שיידרשו קורסי השלמה על ידי ועדת המ"א.

לוח זמנים להגשת העבודה

מועד הגשת הצעת התיזה – עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים, בשנה בו החל ללמוד.

- מועד הגשת עבודת התיזה – עד שנה מיום תחילת הלימודים.הפסקת תהליך מחקר מקדים

לימודי מחקר מקדים יופסקו אם אחד או יותר מן התנאים הבאים ימולאו:

  • הסטודנט לא הגיש הצעת תיזה במועדה, למעט נסיבות שאינן תלויות בו, תוך קבלת האישורים המתאימים.
  • הסטודנט לא הגיש את עבודת התיזה המלאה במועדה, למעט נסיבות שאינן תלויות בו, תוך קבלת האישורים המתאימים.
  • הסטודנט לא עמד בדרישות החובה, שקבעה ועדת הקבלה עם קבלת המועמד למסלול הלימודים.
הערות

מידע נוסף אפשר למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה, תחת תנאי הקבלה ללימודי תואר שלישי.

המסמך עודכן ב- 31.05.2020.

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu