מידע לסטודנטים לתואר ראשון

סטודנטיות לומדות

על התואר הראשון בחוג ללמידה הוראה והדרכה
 
החוג מציע תואר ראשון במסלול דו-חוגי ותעודת הוראה
בשלוש שנים בלבד 

 

לימודי התואר הראשון בחוג מעניקים תואר ראשון אקדמי מלא, בשילוב עם תעודת הוראה לחטיבת הביניים והתיכון. הלימודים מתבצעים במבנה של תואר ראשון דו-חוגי, כאשר בנוסף לחוג ללמידה, הוראה והדרכה, יש לבחור כחוג שני בתחום דעת, הניתן להוראה בבית הספר העל יסודי (אזרחות, אמנות, אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה, לשון עברית, מוסיקה, מקרא, מתמטיקה, ספרות, ערבית שפת אם, תיאטרון).
הסטודנטים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה נחשפים למבואות מגוונים לתחומי החינוך, משתתפים בקורסים מאתגרים בהנחיית טובי המרצים בתחום מחקר החינוך, וזוכים להתנסות מעשית מעמיקה בהוראה, כל זאת במסגרת שלוש שנות הלימודים לתואר ראשון, ללא צורך בהוספת שנת לימודים נוספת לתעודת ההוראה.
הלימודים כוללים הכשרה תיאורטית להוראה בתחום הדעת הספציפי והתנסות מעשית. 
 

התנסות מעשית

ההכשרה המעשית מהווה נדבך מרכזי בתהליך ההכנה לקראת ההוראה, בהיותה מכוונת לבחינה, מיזוג ומימוש של בסיסי ידע תיאורטיים, שנלמדו במסגרת האקדמית, במסגרת ההתנסות הפרקטית במוסד החינוכי, על מרכיביו הדיסציפלינאריים, הפדגוגיים והארגוניים. להמשך קריאה ניתן לפתוח את הקישור הבא: התנסות מעשית.
 

סטאז' (התמחות בהוראה לאחר סיום תעודת הוראה) 

לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ולצורך הנפקת רשיון הוראה ממשרד החינוך, בוגרי התואר מחויבים בשנה של התמחות בבית-ספר (סטאז'). תהליך הסטאז' מתנהל במחלקה ללימודי המשך. 
מידע נוסף ניתן למצוא בקישור כאן.

 

מידע על מלגות 

אוניברסיטת חיפה מציעה מלגות הצטיינות ומלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון בלבד.
מלגות הסיוע מוענקות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה.
ניתן לעיין במידע על המלגות השונות באתר הדיקנאט, אולי תמצאו את האחת שמתאימה לכם. לחצו למידע נוסף על המלגות המוצעות.

 

 

בוגרינו ותלמידנו כותבים על הלימודים
בחוג ללמידה הוראה והדרכה

למידע על המלגות המוצעות

 

 

 

__________________________________________________________________________


מערכות תשפ״א


מערכות תואר ראשון כללית

 

מערכות של תואר ראשון עם הוראת היסטוריה
תוכנית שליחים

 


תוכנית חכמ"ה

 

מערכות של תואר ראשון עם הוראת המתמטיקה

 

מידע על הקורס הנודד "נצא לדבר-יאללה נחכי" (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 __________________________________________________________________________


נהלים ותקנוניםנוהל הגשת בקשת פטור מקורס

כדי לקבל פטור מקורס יש להגיש בקשה על גבי הטופס – טופס בקשה לפטור

א.      למלא את הטופס

ב.      לצרף גיליון ציונים (עם הקורסים הרלוונטים.

ג.       לצרף סילבוסים רלוונטים.  

 


נוהל הגשת בקשה לאישור בחינה במועד חריג
נא להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה למועד חריג -  טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

תנאי הזכאות להגשת בקשה למועד חריג מפורטים בתקנון תואר ראשון - קישור לתקנון תואר ראשון
 
 

 

תנאי מעבר משנה לשנה

1. ממוצע ציוניו של התלמיד בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ובחוג הדיסציפלינארי בכל שנות לימודיו חייב להיות 78 לפחות, למעט במתמטיקה - 75 לפחות.

2. ציון המעבר בדידקטיקה - הוראת המקצוע א' ו- ב' ובאימונים בהוראה בשדה הוא 78 לפחות (במתמטיקה- הציון המינימאלי בדידקטיקה הוא 70 לפחות ובאימונים בהוראה בשדה 78 לפחות).

3. סיום הקורס מיומנויות מחשב בהצלחה.

 

תלמיד יקבל ב"א ותעודת הוראה לאחר שעמד בתנאים הבאים

-    סיים בהצלחה את לימודיו בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בכל השיעורים, כולל שיעורי ההשלמה הנדרשים על-פי מקצוע ההוראה (בציון הנדרש).

   -   ציוניו בהוראת המקצוע ובאימונים בהוראה הם 78 לפחות בכל קורס.

    -  ממוצע משוקלל בלימודי הוראה של 78 לפחות.

    -  ממוצע ציוניו בחוג הדיסציפלינארי הוא 78 לפחות (במתמטיקה 75 לפחות).

-   נמצא מתאים להוראה על סמך חוות דעת המבוססת על מעקב שוטף של מוריו ומדריכיו בחוג להוראה.

     -  לתואר ראשון: תנאי סיום הלימודים בחוג: מילוי חובת קורסים בתוכנית "אשכולות 
 לימוד לתואר ראשון"
.

     -   תעודת הוראה תוענק לאחר סיום הב"א.

 

הפסקת לימודים והתיישנות

  1. הקבלה לתוכניות הלימוד בחוג הינה בתוקף באותה שנה בלבד. אם הפסיק התלמיד לימודיו, הוא יתבקש לעמוד שוב בתהליך הקבלה.

  2. תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, יוכל לעשות זאת רק אם קיים בידו אישור על הפסקת לימודים והוא יהיה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.

  3. תלמידים, אשר הפסקת לימודיהם התמשכה שש שנים או יותר, יתבקשו לחזור על כל לימודיהם, ללא כל התחשבות בנסיבות הפסקת הלימודים.

  4. במקרה של הפסקת לימודים מעבר לשנתיים, רשאי החוג לשקול בחיוב חידוש לימודים של התלמיד, אולם הדבר יהיה מותנה בחזרה על קורסים מסוימים ובהכרה חלקית בלבד בקורסים אחרים.

  5. התיישנות: אם קיים פער של למעלה משש שנים בין לימודי התלמיד לתעודת הוראה, או אף בין סיום החובות בלימודי ההוראה וסיום החובות בחוג הדיסציפלינארי שבו התמחה, זכאותו לתעודת הוראה או הקורסים שלמד בטלים.

  6. התואר הראשון ותעודת ההוראה לבתי הספר העל-יסודיים יוענקו לתלמידים רק לאחר סיום החוג ללמידה, הוראה והדרכה בממוצע של 78 לפחות וסיום החוג הדיסציפלינארי בממוצע של 78 לפחות (במתמטיקה ממוצע 75 לפחות).
__________________________________________________________________________
קישורים מומלצים

קישורים שימושיים לסטודנט

כדי לקבל פטור מקורס יש להגיש בקשה על גבי הטופס – קישור לבקשה.

א.      למלא את הטופס

ב.      לצרף גיליון ציונים (עם הקורסים הרלוונטים.

ג.       לצרף סילבוסים רלוונטים. 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu