החוג ללמידה, הוראה והדרכה מציע תכנית לימודים לב"א הכוללת תעודת הוראה בשלוש שנים.
 
תנאי קבלה
 1. הקבלה למסלול זה יעשה על-פי תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, ברמה הנדרשת על-ידי החוג ללמידה, הוראה והדרכה, כמפורט להלן.
 2. ישקלו רק מועמדים, שהתקבלו ללימודים בחוג נוסף (חוג דיסציפלינארי) המוכר כמקצוע הוראה בבתי הספר העל-יסודיים ומופיע להלן ברשימת תחומי הדעת של תעודות הוראה.
 3. לגבי תלמידים ותיקים, תנאי הקבלה יכללו גם את ממוצע ציוניהם בחוג הדיסציפלינארי (החוג השני שהם לומדים ובנושא שלו הם אמורים לקבל תעודת הוראה). על המועמד לספק אישור עדכני על מספר הנקודות וממוצע הציונים בחוג הדיסציפלינארי. הציון הממוצע הנדרש בחוג הדיסציפלינארי הוא 78 לפחות (במתמטיקה הציון הממוצע 75 לפחות).
 4. יועדפו תלמידים בעלי ממוצעי הציונים הגבוהים ביותר.
 5. לעיתים יוזמנו המועמדים לראיונות אישיים כחלק מתהליך הקבלה.
תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לב"א בהתמחות בהוראה*: אזרחות (מדעי המדינה ומשפטים), אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (תולדות ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, ולימודי ישראל), לשון עברית, מוזיקה, מקרא, מתמטיקה, ספרות, ערבית שפת אם, תיאטרון.
* ניתן לראות את פירוט מקצועות ההוראה והמסלולים, שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תש"פ בטבלת המקצועות והמסלולים להלן.

 

הליך הרישום
- ההרשמה לשנה"ל תש"פ תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.
- יש לבחור את תכנית הלימודים מתוך הרשימה המופיעה בטופס המקוון.
- במידה והתלמיד מעוניין להירשם ליותר מתוכנית לימודים אחת, יש לציין סדר עדיפויות בטופס ההרשמה.
- הטיפול בבקשת המועמד יעשה קודם לגבי העדיפות שצוינה ראשונה.
- אם התקבלה החלטת קבלה לעדיפות הראשונה, לא ימשך הטיפול בבקשה לעדיפות השנייה, ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביה.
- אין חובה לקבל את התלמיד, גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
- סיום ההרשמה לחוג: 31.07.2019.
- המועד האחרון לבחינה פסיכומטרית: יולי 2019, לרבות עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.
- המועד האחרון להגשת תעודות ומסמכים 15.08.2019, למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם המועד האחרון הוא 8.2019.29.
- המועד האחרון לבחינות בגרות התקף לסמסטר א' של שנה"ל תש"פ הוא מועד חורף תשע"ט.
 

מבנה הלימודים

הלימודים לב"א בלמידה, הוראה והדרכה מאפשרים קבלת תעודת הוראה בתחום דעת. התוכנית מיועדת לתלמידים במסלול דו-חוגי, שהחוג השני שלהם הוא תחום דעת הנלמד בבית הספר העל-יסודי. תלמיד הלומד בתוכנית ירכוש ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך, ותחומים כלליים של הוראה, הכוללים הכרות עם התפתחותו המקצועית של מורה בנוסף לכך יקבל הכשרה תיאורטית ומעשית להוראה בתחום הדעת הספציפי, המקנה לו תעודת הוראה בתחום הדעת אותו הוא לומד כחוג השני שלו.
 
סטאז' בהוראה
משנה"ל תשס"ג ואילך בוגרי הב"א ותעודת ההוראה מחויבים בשנה של התמחות בבית-ספר (סטאז'), שכוללת הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. ניתן להירשם לסטאז' במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך: בטלפון 04-8240208/868. אתר המחלקה ללימודי המשך: http://www.edu.haifa.ac.il/continue-ed .
משך הלימודים במסלול ב"א הוא שלוש שנים.
 
הפסקת לימודים והתיישנות
 1. הקבלה לתוכניות הלימוד בחוג הינה בתוקף באותה שנה בלבד. אם הפסיק התלמיד לימודיו, הוא יתבקש לעמוד שוב בתהליך הקבלה.
 2. תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, יוכל לעשות זאת רק אם קיים בידו אישור על הפסקת לימודים והוא יהיה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.
 3. תלמידים, אשר הפסקת לימודיהם התמשכה שש שנים או יותר, יתבקשו לחזור על כל לימודיהם, ללא כל התחשבות בנסיבות הפסקת הלימודים.
 4. במקרה של הפסקת לימודים מעבר לשנתיים, רשאי החוג לשקול בחיוב חידוש לימודים של התלמיד, אולם הדבר יהיה מותנה בחזרה על קורסים מסוימים ובהכרה חלקית בלבד בקורסים אחרים.
 5. התיישנות: אם קיים פער של למעלה משש שנים בין לימודי התלמיד לתעודת הוראה, או אף בין סיום החובות בלימודי ההוראה וסיום החובות בחוג הדיסציפלינארי שבו התמחה, זכאותו לתעודת הוראה או הקורסים שלמד בטלים.
 6. תואר הב"א ותעודת ההוראה לבתי הספר העל-יסודיים יוענקו לתלמידים רק לאחר סיום החוג ללמידה, הוראה והדרכה בממוצע של 78 לפחות וסיום החוג הדיסציפלינארי בממוצע של 78 לפחות (במתמטיקה ממוצע 75 לפחות).
 
קודים להרשמה

תואר ראשון בלמידה, הוראה והדרכה עם תעודת הוראה בתחום הדעת
313101-19-01 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי היסטוריה

313101-19-04 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי גיאוגרפיה

313101-19-06 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אמנות

313101-19-07 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אנגלית

313101-19-08 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי לשון עברית

313101-19-09 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי ספרות

313101-19-12 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אזרחות

313101-19-13 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מקרא

313101-19-14 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי ערבית שפת אם

313101-19-15 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מוזיקה

313101-19-17 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מתמטיקה

313101-19-18 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי תיאטרון

 

טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תש״פ:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אזרחות
לתלמידי מדעי המדינה ומשפטים
+ + -

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, תולדות ישראל ולימודי ישראל

+

+

+

לשון עברית

+

+

-

ספרות  + +  -

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 

 
 
קבצי תש״פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התמחות בהוראת המתמטיקה
 
 
 
 
 
 
קבצים כלליים
 
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu