החוג ללמידה, הוראה והדרכה מציע תוכנית לימודים לב"א הכוללת תעודת הוראה בשלוש שנים.


תנאי קבלה

  1. הקבלה להתמחות זו תעשה על–פי תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, ברמה הנדרשת ע"י החוג ללמידה, הוראה והדרכה.

  2. יתקבלו מועמדים שהתקבלו ללימודים בחוג נוסף (חוג דיסציפלינארי) המוכר כמקצוע הוראה בבתי הספר העל–יסודיים ומופיע בהמשך ברשימת תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לתעודת הוראה.

  3. לגבי תלמידים ותיקים יכללו תנאי הקבלה גם את ממוצע ציוניהם בחוג הדיסציפלינארי (החוג השני שהם לומדים ובנושא שלו הם אמורים לקבל תעודת הוראה), במקרה הזה, חובה על המועמד לספק אישור עדכני על מספר הנקודות והממוצע. הציון הממוצע הנדרש בחוג הדיסציפלינארי הוא 78 לפחות, (במתמטיקה 75 לפחות).

  4. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

  5. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

 

תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לב"א בהתמחות בהוראה* : אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (היסטוריה של עם–ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי א״י), לשון עברית, מוזיקה, מחשבת ישראל, מקרא, מתמטיקה, ערבית שפת אם, תיאטרון.

 

* ניתן לראות טבלה של המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ט בסוף המידע .

 

הליך הרישום:
- ההרשמה לשנה"ל תשע"ט תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.
- יש לבחור את ההתמחות מתוך הרשימה המופיעה בטופס המקוון.
- במידה והתלמיד מעוניין להירשם ליותר מהתמחות אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה.
- הטיפול בבקשת המועמד יעשה קודם לגבי העדיפות שצוינה ראשונה.
- במידה והתקבלה החלטת קבלה לעדיפות הראשונה לא ימשך הטיפול בבקשה לעדיפות השנייה ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביה.
- אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
- סיום הרשמה לחוג 31.07.2018.
- מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית יולי 2018, לרבות עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.
- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים 15.08.2018, למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד שלגביהם המועד האחרון הוא 31.08.2018.
- מועד אחרון לבחינות בגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשע"ט הוא מועד חורף תשע"ח.

 

מבנה הלימודים
ההתמחות בהוראת תחום הדעת מאפשרת קבלת תעודת הוראה (בתחום דעת מסוים):
מיועדת לתלמידים במסלול דו–חוגי, שהחוג השני שלהם הוא תחום דעת הנלמד בבית הספר העל–יסודי. תלמיד הלומד בתוכנית ירכוש ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך, ותחומים כלליים של הוראה, הכוללים הכרות עם התפתחותו המקצועית של מורה והכשרתו לתפקידי הדרכה. בנוסף לכך יקבל הכשרה תיאורטית ומעשית להוראה בתחום הדעת הספציפי, המקנה לו תעודת הוראה בתחום הדעת אותו הוא לומד כחוג השני שלו.

 

סטאז ' בהוראה
משנה"ל תשס"ג ואילך בוגרי התמחות זו מחויבים בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') שכולל הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.
ניתן להירשם לסטאז' במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך: בטלפון 04-8240208/868 כתובת האתר באינטרנט: http://www.edu.haifa.ac.il/continue-ed
משך הלימודים במסלול ב"א הוא שלוש שנים.

 

הפסקת לימודים והתיישנות
הקבלה לכל אחת מההתמחויות הינה בתוקף באותה שנה בלבד. אם הפסיק התלמיד לימודיו יתבקש לעמוד שוב בתהליך הקבלה.
תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, יוכל לעשות זאת רק אם קיים בידו אישור על הפסקת לימודים והוא יהיה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.
תלמידים אשר הפסקת לימודיהם התמשכה שש שנים או יותר, יתבקשו לחזור על כל לימודיהם, ללא כל התחשבות בנסיבות הפסקת הלימודים.
במקרה של הפסקת לימודים מעבר לשנתיים, רשאי החוג לשקול בחיוב חידוש לימודים של התלמיד, אולם הדבר יהיה מותנה בחזרה על קורסים מסוימים ובהכרה חלקית בלבד בקורסים אחרים.
אם קיים פער של למעלה משבע שנים בין לימודי התלמיד לתעודת הוראה או אף בין סיום החובות בחוג להוראה וסיום החובות בחוג הדיסציפלינארי שבו התמחה, זכאותו לתעודת הוראה או הקורסים שלמד בטלים.
הערה: תעודת הוראה לבתי–ספר על–יסודיים תוענק לתלמידים רק לאחר קבלת תואר ראשון בממוצע של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי (75 בחוג למתמטיקה) ו-78 לפחות בלימודי הוראה.

 

קודים להרשמה
תואר ראשון — למידה, הוראה והדרכה עם התמחות בהוראת תחום הדעת
313101-18-01 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי היסטוריה
313101-18-04 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי גיאוגרפיה
313101-18-06 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי אמנות
313101-18-07 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי אנגלית
313101-18-08 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי לשון עברית
313101-18-13 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מקרא
313101-18-14 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי ערבית שפת–אם
313101-18-15 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי מוזיקה
313101-18-17 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי מתמטיקה
313101-18-17 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו–חוגי תיאטרון
313101-18-19 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מחשבת ישראל
 
טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ט:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, היסטוריה של ע״י ולימודי א״י

+

+

+

לשון עברית
לתלמידי לשון עברית מהמגזר היהודי

+

+

-

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מחשבת ישראל

+

+

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 
קבצי תשע"ט

 

 

 

 

 

 

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תשע"ט (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

 
התמחות בהוראת המתמטיקה

 

 

 

 

 

 
קבצים כלליים
 
Menu