תנאי קבלה

1. תעודת בגרות מלאה ופסיכומטרי בציון 
סכם של לפחות 580.
2. ציון בבחינת ידע בעברית (בחינת יע"ל), המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון צריך להיות מעל 120.
 
תנאי קבלה לבוגרי מכינת אוניברסיטת חיפה
 
1. לבוגרי מכינת יום של אוניברסיטת חיפה, ממוצע ציונים של 85 לפחות וראיון חוגי.
2. לבוגרי מכינת 30+, הקבלה היא ללא פסיכומטרי אם המועמד עומד בכל התנאים הבאים:
ממוצע שנה ראשונה בלימודי רוח/חברה: 80 ומעלה.
עמידה בתנאי עברית יע"ל 120 (לתלמידי לשון עברית וספרות מהמגזר הערבי – 125) + בתנאי אנגלית רמת מתקדמים 1.
החוג להוראה יבחן את הבקשה בוועדת קבלה.
 

סטודנטים פעילים הרשומים ולומדים בחוג אחר מתוך תחומי הדעת ומבקשים להוסיף את החוג ללמידה הוראה והדרכה כחוג לימודים נוסף, יידרשו לתנאי קבלה שיכלול את ממוצע ציוניהם בחוג השני שבו הם לומדים ובנושא שלו הם אמורים לקבל תעודת הוראה.
הציון הממוצע הנדרש בחוג תחום הדעת הוא 78 לפחות (במתמטיקה הציון הממוצע 75 לפחות).
- תינתן עדיפות לתלמידים בעלי ממוצעי הציונים הגבוהים ביותר.
- ראיון אישי יתקיים, במידת הצורך, כחלק מתהליך הקבלה.

 
אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה
בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג ללמידה, הוראה והדרכה של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים ועמידה בדרישות האנגלית והעברית כנדרש, יוכלו לעבור לחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה.
לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222, או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il, או בתיבה קולית: 09-7780881. כמו כן, ניתן לקבל מידע במזכירות החוג ללמידה, הוראה והדרכה. מידע נוסף על אפיק המעבר ניתן למצוא באתר: http://www.openu.ac.il/afik/.

 
על מנת להגיש מועמדות לחוג ללמידה הוראה והדרכה, יש להרשם בעדיפות ראשונה לחוג של תחום הדעת ולחוג ללמידה הוראה והדרכה כעדיפות שניה. הליך הקבלה - רק מועמדים, שהתקבלו ללימודים בחוג של תחום הדעת, מועמדותם תיבחן בחוג ללמידה הוראה והדרכה.
 
תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לב"א בהתמחות בהוראה:
אזרחות (מדעי המדינה ומשפטים)
אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות)
אנגלית
גיאוגרפיה
היסטוריה (תולדות ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, ולימודי ישראל)
לשון עברית
מוזיקה
מקרא
מתמטיקה
ספרות
ערבית שפת אם
תיאטרון
 
הליך הרישום
 
- ההרשמה לשנה"ל תש"פ תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.
- על מנת להגיש מועמדות לחוג ללמידה הוראה והדרכה, יש להרשם בעדיפות ראשונה לחוג של תחום הדעת ולחוג ללמידה הוראה והדרכה כעדיפות שניה. הליך הקבלה - רק מועמדים, שהתקבלו ללימודים בחוג של תחום הדעת, מועמדותם תיבחן בחוג ללמידה הוראה והדרכה.
- אין חובה לקבל את התלמיד, גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
- סיום ההרשמה לסמסטר ב' תש"פ: 8.3.2020.
- המועד האחרון לבחינה פסיכומטרית: דצמבר 2019, לרבות עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.
- המועד האחרון להגשת תעודות ומסמכים 1.3.2020.
- המועד האחרון לבחינות בגרות התקף לסמסטר ב' של שנה"ל תש"פ הוא מועד חורף תשע"ט.
 
קודים להרשמה
תואר ראשון בלמידה, הוראה והדרכה עם תעודת הוראה בתחום הדעת
313101-19-01 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי היסטוריה
313101-19-04 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי גיאוגרפיה
313101-19-06 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אמנות
313101-19-07 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אנגלית
313101-19-08 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי לשון עברית
313101-19-09 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי ספרות
313101-19-12 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי אזרחות
313101-19-13 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מקרא
313101-19-14 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי ערבית שפת אם
313101-19-15 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מוזיקה
313101-19-17 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי מתמטיקה
313101-19-18 למידה, הוראה והדרכה ב"א דו-חוגי תיאטרון

 

טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תש״פ:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אזרחות
לתלמידי מדעי המדינה ומשפטים
+ + -

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, תולדות ישראל ולימודי ישראל

+

+

+

לשון עברית

+

+

-

ספרות  + +  -

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 

 
 
קבצי תש״פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התמחות בהוראת המתמטיקה
 
 
 
 
 
 
קבצים כלליים
 

הפסקת לימודים והתיישנות

1. הקבלה לתוכניות הלימוד בחוג הינה בתוקף באותה שנה בלבד. אם הפסיק התלמיד לימודיו, הוא יתבקש לעמוד שוב בתהליך הקבלה.
2. תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, יוכל לעשות זאת רק אם קיים בידו אישור על הפסקת לימודים והוא יהיה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.
3. תלמידים, אשר הפסקת לימודיהם התמשכה שש שנים או יותר, יתבקשו לחזור על כל לימודיהם, ללא כל התחשבות בנסיבות הפסקת הלימודים.
4. במקרה של הפסקת לימודים מעבר לשנתיים, רשאי החוג לשקול בחיוב חידוש לימודים של התלמיד, אולם הדבר יהיה מותנה בחזרה על קורסים מסוימים ובהכרה חלקית בלבד בקורסים אחרים.
5. התיישנות: אם קיים פער של למעלה משש שנים בין לימודי התלמיד לתעודת הוראה, או אף בין סיום החובות בלימודי ההוראה וסיום החובות בחוג הדיסציפלינארי שבו התמחה, זכאותו לתעודת הוראה או הקורסים שלמד בטלים.
6. תואר הב"א ותעודת ההוראה לבתי הספר העל-יסודיים יוענקו לתלמידים רק לאחר סיום החוג ללמידה, הוראה והדרכה בממוצע של 78 לפחות וסיום החוג הדיסציפלינארי בממוצע של 78 לפחות (במתמטיקה ממוצע 75 לפחות).
 
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu