מידע למועמדים - תנאי קבלה

תנאי קבלה לתואר ראשון סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב

תנאי הכרחי ללימודי תואר ראשון בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בכל מסלולי הקבלה הוא קבלה ללימודים בחוג נוסף, שישמש כתחום הדעת בהוראה.

להלן תיאור תנאי הקבלה על פי מסלולים.


מסלול א': תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי

1.     תעודת בגרות מלאה ומבחן פסיכומטרי בציון סכם של לפחות 580 (לחישוב הסכם).

2.      ראיון קבלה קבוצתי.

3.      ציון מעל 120 בבחינת ידע בעברית (יע"ל). הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
מועמדים שציון הפסיכומטרי שלהם 500 ומעלה וציון מבחן
יע"ל שלהם בין 90–119 יתקבלו על תנאי לשנה א'. מועמדים אלה יצטרכו:


‏א.      לעבור במהלך שנה א' מבחן יע"ל בציון 120 ומעלה, או

‏ב.      ללמוד קורס עברית במכינה האוניברסיטאית במהלך שנה א', ולסיים בהצלחה את הקורס.



מסלול ב': ראיון-מבחן חוגי למועמדים בעלי תעודת בגרות אך חסרי פסיכומטרי

התנאים למועמדים חסרי פסיכומטרי ובעלי תעודת בגרות (ו/או שווה ערך) הם:

1.      ממוצע בגרות 100 ומעלה. תוענק העדפה לבעלי ניסיון חינוכי קודם.
בעלי ניסיון חינוכי מוכח - יוכלו להגיש מועמדות, גם אם הם לא עומדים בתנאי הסף של ממוצע הבגרות (ראה מסלול ג').


2.      ראיון-מבחן חוגי. מועמד שיעבור את הראיון-מבחן יתקבל כתלמיד מן המניין.

3.      מבחן סיווג בעברית: הציון בבחינה ידע בעברית (יע"ל) צריך להיות מעל 120. הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
מי שלא השלים בגרות בשפה העברית, או פסיכומטרי בשפה העברית, ולא עשה בחינת יע"ל או יע"ל נט, יקבל זימון מ
המכינה למבחן סיווג בעברית, לאחר שירשם ללימודים.


4.      מבחן סיווג באנגלית של המכינה: מיועד למועמד שלא ביצע מבחני מיון לאנגלית אמי"ר או אמיר"ם. מבחן זה אינו מאפשר קבלת פטור מלימודי אנגלית. המועמד יוזמן לבחינה לאחר הרישום ללימודים.



מסלול ג': מסלול קורסי קדם

מועמד שעומד בכל התנאים פרט לממוצע ציוני הבגרות, יוכל לבקש להתקבל למסלול "לימודים לקראת תואר בלמידה, הוראה והדרכה". תנאי הקבלה במסלול זה הם:

1.      ממוצע בגרות מתחת ל- 100.

2.      ראיון-מבחן חוגי.

3.      מבחן סיווג בעברית: הציון בבחינה ידע בעברית (יע"ל) צריך להיות מעל 120. הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
מי שלא השלים בגרות בשפה העברית, או פסיכומטרי בשפה העברית, ולא עשה בחינת יע"ל או יע"ל נט, יקבל זימון מ
המכינה למבחן סיווג בעברית, לאחר שירשם ללימודים.


4.      מבחן סיווג באנגלית של המכינה: מיועד למועמד שלא ביצע מבחני מיון לאנגלית אמי"ר או אמיר"ם. מבחן זה אינו מאפשר קבלת פטור מלימודי אנגלית. המועמד יוזמן לבחינה לאחר הרישום ללימודים.

5.      מועמד, שיתקבל למסלול זה, ידרש ללמוד שני קורסי קדם מבין הקורסים הבאים בסמסטר א' תשפ"ב:

‏א.      מבוא לפילוסופיה של החינוך.

‏ב.      מבוא לפסיכולוגיה של החינוך.

‏ג.       מבוא לסוציולוגיה של החינוך.

אם יסיים את שני קורסי הקדם בציון 80 לפחות, יוכלו להתקבל כסטודנט מן המנין בלימודי תואר ראשון בסמסטר ב' תשפ"ב. הקורסים הנ"ל יהוו חלק ממכסת הקורסים של התואר.

מסלול ד': מועמדים שסיימו את לימודי שנה א' באוניברסיטה חיפה (באחד מתחומי הדעת *)

1.      ה
שלימו לפחות 18 נ"ז בחוג הדיסציפלינרי

2.      השיגו ציון ממוצע בשנה א' הגדול מ- 90

3.      עברו בהצלחה ראיון-מבחן חוגי

*תחומי הדעת: מדעי המדינה, אמנות יצירה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, היסטוריה כללית, לימודי המזרח התיכון והאיסלם, ללימודי ישראל, לשון העברית, מוסיקה, ספרות עברית והשוואתית, שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות ערבית, תולדות האמנות, תולדות ישראל, תיאטרון.


מסלול ה': בוגרי מכינת אוניברסיטת חיפה

1.      לבוגרי מכינת יום של אוניברסיטת חיפה, נדרשים ממוצע ציונים של 85 לפחות וראיון-מבחן חוגי.

2.      לבוגרי מכינת 30+, הקבלה היא ללא מבחן פסיכומטרי, אם המועמד עומד בכל התנאים הבאים:

‏א.      ממוצע שנה ראשונה בלימודי רוח/חברה: 80 ומעלה.

‏ב.      עמידה בתנאי עברית של ציון במבחן יע"ל גדול מ- 120 ( 125 לתלמידי לשון עברית) ובתנאי אנגלית ברמת מתקדמים.

‏ג.       החוג יבחן את הבקשה בוועדת קבלה.



מסלול ו': אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

אפיק מעבר מאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, ולאחר לימוד מקבץ קורסים ועמידה בדרישות האנגלית והעברית כנדרש, לעבור לחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה. ניתן לקבל מידע נוסף במזכירות החוג. מידע נוסף על אפיק המעבר ניתן למצוא באתר. 


 

הרשמה למבחן יע"ל – באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
הרשמה למבחני יעלנט – דרך מחלקת הרשמה. מידע יתפרסם באתר יעלנט
מבחני סיווג פנימיים - יפורסם במחלקת הרשמה
הרשמה למבחן אמי"ר - באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il
הרשמה למבחן אמיר"ם - דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu