מידע למועמדים - על התואר הראשון בחוג ללמידה הוראה והדרכה

על התואר הראשון בחוג ללמידה הוראה והדרכה

 החוג מציע

תואר ראשון במסלול דו-חוגי ותעודת הוראה לבית ספר על-יסודי

בשלוש שנים בלבד

מידע על תואר ראשון

תעודת ההוראה שמעניק החוג מוכר על ידי משרד החינוך כתעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים. עם זאת, על פי כללי משרד החינוך יש צורך בתואר שני כדי ללמד בכיתות י”א-י”ב.

 

 

להלן השילובים האפשרים לתואר ראשון דו-חוגי עם החוג ללמידה הוראה והדרכה (תחום דעת):


 החוג למדעי המדינה תעודת הוראה באזרחות

החוג לאמנות יצירה או מהחוג תולדות האמנות תעודת הוראה באמנות

החוג לשפה וספרות אנגלית תעודת הוראה באנגלית

החוג לגאוגרפיה תעודת הוראה בגאוגרפיה- אדם וסביבה

החוג תולדות ישראל או היסטוריה כללית או לימודי המזרח התיכון והאיסלאם או לימודי ישראל תעודת הוראה בהיסטוריה


 החוג ללשון עברית תעודת הוראה בלשון עברית


החוג למוזיקה תעודת הוראה במוזיקה

החוג לספרות עברית והשוואתית תעודת הוראה בספרות: 


 החוג לשפה וספרות ערבית תעודת הוראה בערבית שפת אם


 החוג לתיאטרון תעודת הוראה בתיאטרון

 החוג למתמטיקה תעודת הוראה במתמטיקה

הסטודנטים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה נחשפים למבואות מגוונים לתחומי החינוך, משתתפים בקורסים מאתגרים בהנחיית טובי המרצים בתחום מחקר החינוך, וזוכים להתנסות מעשית מעמיקה בהוראה, כל זאת במסגרת שלוש שנות הלימודים לתואר ראשון, ללא צורך בהוספת שנת לימודים נוספת לתעודת ההוראה.
הלימודים כוללים הכשרה תיאורטית להוראה בתחום הדעת הספציפי והתנסות מעשית. 

 

התנסות מעשית

ההכשרה המעשית מהווה נדבך מרכזי בתהליך ההכנה לקראת ההוראה, בהיותה מכוונת לבחינה, מיזוג ומימוש של בסיסי ידע תיאורטיים, שנלמדו במסגרת האקדמית, במסגרת ההתנסות הפרקטית במוסד החינוכי, על מרכיביו הדיסציפלינאריים, הפדגוגיים והארגוניים. להמשך קריאה ניתן לפתוח את הקישור הבא: התנסות מעשית.סטאז' (התמחות בהוראה לאחר סיום תעודת הוראה) 

לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ולצורך הנפקת רשיון הוראה ממשרד החינוך, בוגרי התואר מחויבים בשנה של התמחות בבית-ספר (סטאז'). תהליך הסטאז' מתנהל במחלקה ללימודי המשך. 
מידע נוסף ניתן למצוא בקישור כאן.

 

רישיון הוראה

 תעודת ההוראה אינה מקנה רישיון הוראההענקת תעודת ההוראה היא בסמכות החוג ללמידה הוראה והדרכה, ואילו רישיון ההוראה הוא בסמכות משרד החינוך.
מצורף קישור למידע מאתר משרד החינוך:

רישיון הוראה
https://poh.education.gov.il/merhavminhali/hskalavetek/pages/rishyonot.aspx

רישיון הוראה למקצוע עיוני בחינוך העל יסודי
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek1A/Kabala/Iyuni/kavua.htm

אסמכתא: חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשנ"ז.‏מידע על מלגות 
אוניברסיטת חיפה מציעה מלגות הצטיינות ומלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון בלבד.
מלגות הסיוע מוענקות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה.
ניתן לעיין במידע על המלגות השונות באתר הדיקנאט, אולי תמצאו את האחת שמתאימה לכם. לחצו 
למידע נוסף על המלגות המוצעות.

בוגרינו ותלמידנו כותבים על הלימודים
בחוג ללמידה הוראה והדרכה

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu