סטודנטיות לומדות

מטרת הלימודים

תלמידי החוג ירכשו ידע עשיר בהוראת תחום הדעת לצד ראיה רחבה בין-תחומית של תהליכי הוראה, תכנון, פיתוח ועיצוב סביבות למידה, תהליכי הדרכה והתפתחות מקצועית. החוג משלב תכנים בהוראה, למידה והדרכה תוך דגש על הקשר בין תיאוריה, מחקר ומעשה, פדגוגיות חדשניות, והתפתחות אישית ומקצועית של אנשי חינוך.

ב"א בלמידה, הוראה והדרכה ותעודת הוראה בתחום דיסציפלינארי

החוג ללמידה, הוראה והדרכה מציע תכנית לימודים לב"א הכוללת תעודת הוראה בשלוש שנים.

תכניות מיוחדות

תכנית אקדמיזציה: ב"א בלמידה, הוראה והדרכה ותעודת הוראה במקצוע דיסציפלינארי
התוכנית מיועדת לקידום מורים ומורות, שכבר עובדים במערכת החינוך, ואין להם תואר אקדמי או תעודת הוראה. התוכנית מאפשרת הכרה בלימודים קודמים עד 30 נקודות על סמך קורסים, שנלמדו במסגרות שונות, ועל סמך ניסיון בהוראה. התוכנית כוללת תעודת הוראה במקצוע דיסציפלינארי.

תכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה
בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג ללמידה, הוראה והדרכה של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים ועמידה בדרישות האנגלית והעברית כנדרש, יוכלו לעבור לחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה.
לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222, או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il, או בתיבה קולית: 09-7780881. כמו כן, ניתן לקבל מידע במזכירות החוג ללמידה, הוראה והדרכה בטלפון: 04-8249389. מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא באתר: http://www.openu.ac.il/afik/.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu