מטרת הלימודים

תלמידי החוג ירכשו ידע עשיר בהוראת הדיסציפלינה לצד ראיה רחבה אינטר דיסציפלינארית של תהליכי הוראה, תכנון ופיתוח סביבות למידה, תהליכי הדרכה והתפתחות פרופסיונאלית. החוג משלב תכנים בהוראה, למידה והדרכה תוך דגש על הקשר בין תיאוריה, מחקר ומעשה, על פדגוגיות חדשניות, ועל התפתחות אישית ומקצועית של אנשי חינוך.

הלימודים בתוכנית זו מאפשרים קבלת ב"א ותעודת הוראה בשלוש שנים.

 

קבצים כללים

להורדת מערכת שעות ריקה לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 

תוכניות מיוחדות: (רא הפירוט בהמשך דף זה)

1. הסבת אקדמאים להוראת האנגלית כשפה זרה

2. תוכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

3. הוראת ההיסטוריה - מסלול מואץ ואישי לתואר ראשון ושני (כולל תעודת הוראה)

 

 


 

הסבת אקדמאים להוראת האנגלית כשפה זרה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ב"א שידיעת השפה האנגלית שלהם היא ברמת שפת אם או קרובה לכך. התלמידים יידרשו ללמוד קורסים באנגלית בהתאם לדרישות ועדת הקבלה. משך התוכנית עד שנתיים.

 

תנאי הקבלה

ראיון בשפה האנגלית עם ראש החוג.

למועמדים בעלי תעודת הוראה במקצוע אחר העומדים בתנאים הנ"ל, תוצע תוכנית לימודים אישית בתאום עם ראש החוג.

 


 

תוכנית אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג ללמידה, הוראה והדרכה של אוניברסיטת חיפה. אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לעבור לחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה.

לקבלת עלון מידע מודפס ניתן לפנות אל מוקד הפניות בטלפון: 09-7782222 או בדואר אלקטרוני infodesk@openu.ac.il  או בתיבה קולית: 09-7780881 כמו כן, ניתן לקבל מידע במזכירות החוג ללמידה, הוראה והדרכה טלפון: 04-8249086.

מידע על אפיק המעבר ניתן למצוא בקישור זה (בחלון חדש)

 


 

הוראת ההיסטוריה

מסלול מואץ ואישי לתואר ראשון ושני (כולל תעודת הוראה)

 

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא הרחבה והעמקה בתחומי הדעת הייחודיים לכל חוג לצד רכישת ידע עשיר בהוראת הדיסציפלינה, הקניית כלים הדרושים לחקר סוגיות פדגוגיות העולות מהוראת ההיסטוריה ולעיסוק בהן.

התוכנית משותפת לחוג להיסטוריה כללית ולחוג ללמידה, הוראה והדרכה. המסלול ייחודי ומאפשר לימודים לתואר ראשון ושני בארבע או חמש שנים. במהלכו ילמדו התלמידים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי בחוג להיסטוריה כללית ובחוג ללמידה הוראה והדרכה (כולל תעודת הוראה בהיסטוריה). בשנה השלישית, במידה ויעמדו בדרישות, יוכלו התלמידים להתקבל לתואר שני בהוראת ההיסטוריה.

 


 

 

תנאי הקבלה לב"א

1. עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג להיסטוריה כללית והחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

2. ראיון אישי.

3. קבלת מועמדים לב"א שלא עמדו ברמת הסף של החוג ללמידה, הוראה והדרכה תישקל על סמך הראיון האישי, ותותנה בציון ממוצע של 85 בסוף שנה א' בשני החוגים.

 

תנאי הקבלה למ"א

ללימודי התואר השני יתקבלו מועמדים שסיימו לפחות ארבעה סמסטרים במסגרת לימודי התואר הראשון בתוכנית המשולבת, ושיעמדו בקריטריונים הבאים:

1. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון.

2. ראיון אישי.

3. התלמיד יסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון במהלך שנה ג', ויציג את אישור הזכאות לתואר ראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני (סמסטר א' של שנה ד'), כתנאי להמשך לימודיו בסמסטר ב'. תלמיד שלא יעמוד בתנאי הסף למ"א יסיים בתום שנה ג' את לימודיו בתוכנית, ויהיה זכאי לתואר בוגר בחוגים היסטוריה כללית ולמידה, הוראה והדרכה, וכן לתעודת הוראה בהיסטוריה.

4. ללימודי המוסמך במסגרת התוכנית יוכלו להצטרף גם בוגרי חוגים היסטוריים אחרים, שיעמדו בתנאי הסף הנזכרים למ"א. תלמידים אלה יחויבו בהשלמות על פי הרקע האקדמי שלהם.

 

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ח) לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu