החל משנת הלימודים תשס"ג חלה על תלמידי ובוגרי החוגים להוראה באוניברסיטאות חובת התמחות והשתתפות בסדנת סטאז', לאורך שנת העבודה הראשונה בהוראה. המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מופקדת על הטיפול בתחום זה. המידע הכלול כאן מתבסס על מידע הקיים במשרד החינוך, כל שינוי או תוספת מטעם הרשויות הוא הקובע.
בלימודי תעודת הוראה קיימים שני מסלולי לימודים: לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול דו–שנתי ומסלול של לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול חד–שנתי.
לימודי תואר שלישי (לתואר דוקטור) מיועדים לסטודנטים נבחרים, בעלי תואר מ"א (במסלול עם תזה), המעוניינים בהתמחות בנושא ספציפי הקשור לתחומי למידה, הוראה והדרכה ובביצוע מחקר מקיף ומעמיק בנושא זה. לימודי הדוקטורט כוללים השתתפות במספר מצומצם של קורסים ועיקר הלימוד כרוך בכתיבת הצעת המחקר, בביצועו ובכתיבת דו"ח המחקר הסופי – כל זאת בהנחיית מנחה אישי מסגל החוג. משך הלימודים הינו כארבע שנים.
מטרות הלימודים במגמה הן: העמקה ביסודות העיוניים של החינוך הגופני; הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום; קידום עובדי הוראה וחינוך בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בתחומי החינוך הגופני והספורט; הכשרת סגל בכיר לתפקידי ניהול, פיקוח, הדרכה וייעוץ בתחומי החינוך הגופני בבתי-הספר, ברשויות מקומיות ובמסגרות של מוסדות הספורט בישראל; בניית רקע מתאים כהכנה לשיקום בתנועה לאוכלוסיות נזקקות.
המגמה מבקשת לסייע בפיתוח הקול האישי והייחודי של כל אחד מהלומדים במסגרתה. הלימודים הנם בדגש על אקטיביות, תשוקה ללמידה, יצירתיות, דמיון, התבוננות עצמית, ופיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטים בליווי ותמיכה אישית של צוות המורים. הלמידה במגמה משלבת חוויה, למידה תיאורטית,רכישת כלים מתודולוגיים, חשיפה לפרקטיקה בשדה האלטרנטיבי, התבוננות ופיתוח פרויקט אישי של כל אחד מהסטודנטים.
מגמת מ"א זאת מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות.
המגמה לפיתוח פדגוגי מערכות חינוך שמה במרכז עיסוקיה את התוכן הפדגוגי של מערכות החינוך ואת האפשרות להעשירו ולפתחו בהתאמה לצרכי הזמן והמקום. לפיכך הלימודים בה יתרכזו בתוכן עדכני מהעולם החינוכי בארץ ובעולם שעוסק בתוכן הפדגוגי של מערכות חינוך בהיבט ישראלי ובהיבט בינלאומי. התפיסה של הלימודים תהיה תפיסה מחקרית ויישומית בו זמנית.
הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי למידה, הוראה והדרכה: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
מיועדת לתלמידים במסלול דו–חוגי, שהחוג השני שלהם הוא תחום דעת הנלמד בבית הספר העל–יסודי. תלמיד הלומד בתוכנית ירכוש ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך, ותחומים כלליים של הוראה, הכוללים הכרות עם התפתחותו המקצועית של מורה והכשרתו לתפקידי הדרכה.
מיועדת לתלמידים במסלול דו–חוגי, שהחוג השני שלהם הוא תחום דעת הנלמד בבית הספר העל–יסודי. תלמיד הלומד בתוכנית ירכוש ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך, ותחומים כלליים של הוראה, הכוללים הכרות עם התפתחותו המקצועית של מורה והכשרתו לתפקידי הדרכה.
למידי החוג ירכשו ידע עשיר בהוראת הדיסציפלינה לצד ראיה רחבה אינטר דיסציפלינארית של תהליכי הוראה, תכנון ופיתוח סביבות למידה, תהליכי הדרכה והתפתחות פרופסיונאלית. החוג משלב תכנים בהוראה, למידה והדרכה תוך דגש על הקשר בין תיאוריה, מחקר ומעשה על פדגוגיות חדשניות ועל התפתחות אישית ומקצועית של אנשי חינוך.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu