לקויות למידה תואר שני עם התמחות בקריאה ואוריינות עם קורסים ייעודיים בשפה הערבית

משרד החינוך מתכוון לעודד את הקריאה ולחזק את הכתיבה במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק לימודי השפה הערבית. במשרד החינוך זיהו כי אחת הבעיות בקרב התלמידים בישראל היא שלבוגרי מערכת החינוך אין אוצר מילים רחב, והם לא יודעים להתנסח ולכתוב כמו שצריך. אחד האתגרים הלאומיים העומדים בפני מערכת החינוך היא הכשרת מורים בנושא קריאה ואוריינות. בעוד שבעולם קיימות תכניות רבות למומחה לאוריינות בבית ספר, התחום בארץ אינו מפותח.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בתוכנית זה תקבלו כלי הערכה והתערבות מבוססי מחקר לקדם את אהבת הקריאה, אוצר מילים והבנת נקרא מטובי החוקרים בארץ. תכנית זו מומלצת על ידי משרד החינוך, ולמתאימים תינתנה מלגות מטעם המשרד.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

תנאי קבלה

1.זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.

2.מועמדים ממוסדות ששפת הלימוד אינה עברית מחויבים בבחינת יע"ל (ידע בעברית) בציון 120.

3.תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.

4.מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.

5.המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.

6.מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי.

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים -4 סמסטרים: יום לימודים אחד באוניברסיטה בימי ד' ויום פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה,

ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות בתחום קריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה"

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות התמחות בשפה הערבית תש"פ

 

מסלול ב׳

 

מסלול א׳

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש״ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

היבטים פדגוגים ומערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגים ומערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות השפה ובלשנות ערבית

2 שש"ס

התפתחות השפה ובלשנות ערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת קריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת קריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה הערבית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

סה"כ 20 שש"ס

סה"כ 22 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

4 שש"ס

עיבוד אינפורמציה מילולית בשפה הערבית: תהליכים ולקויות

4 שש"ס

עיבוד אינפורמציה מילולית בשפה הערבית: תהליכים ולקויות

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר

2 שש"ס

התערבות רב מימדית מותאמת לצרכי הלומד בשפה הערבית

2 שש"ס

התערבות רב מימדית מותאמת לצרכי הלומד בשפה הערבית

4 שש"ס

קורסי בחירה

4 שש"ס לא לשקלול

סדנת סמינר תזה

8 שש"ס

2 סמינריונים

4 שש"ס לא לשקלול

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים

   

4 שש"ס

סמינריון

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

אוריינות בעידן הדיגיטלי

4 שש"ס

אוריינות בעידן הדיגיטלי

סה"כ 16 שש"ס

סה"כ 8 שש"ס

סה"כ 38 שש"ס + 16 שש"ס ספח התמחות

סה"כ 30 שש"ס + 16 שש"ס ספח התמחות

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu