ההרשמה לשנה"ל תשפ"א בעיצומה!

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א תיסגר בתאריך 05.09.2020

לקויות למידה תואר שני עם התמחות בקריאה ואוריינות עם קורסים ייעודיים בשפה הערבית ילדה קוראת

 ראש התוכנית: ד״ר שלהוב-עואד יסמין yasmin@edu.haifa.ac.il   

משרד החינוך מתכוון לעודד את הקריאה ולחזק את הכתיבה במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק לימודי השפה הערבית. במשרד החינוך זיהו כי אחת הבעיות בקרב התלמידים בישראל היא שלבוגרי מערכת החינוך אין אוצר מילים רחב, והם לא יודעים להתנסח ולכתוב כמו שצריך. אחד האתגרים הלאומיים העומדים בפני מערכת החינוך היא הכשרת מורים בנושא קריאה ואוריינות. בעוד שבעולם קיימות תכניות רבות למומחה לאוריינות בבית ספר, התחום בארץ אינו מפותח.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בתוכנית זה תקבלו כלי הערכה והתערבות מבוססי מחקר לקדם את אהבת הקריאה, אוצר מילים והבנת נקרא מטובי החוקרים בארץ. תכנית זו מומלצת על ידי משרד החינוך.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

תנאי קבלה

1.זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.

2.מועמדים ממוסדות ששפת הלימוד אינה עברית מחויבים בבחינת יע"ל (ידע בעברית) בציון 120.

3.תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.

4.מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.

5.המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.

6.מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי.

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים -4 סמסטרים: יום לימודים אחד באוניברסיטה בימי ד' ויום פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה,

ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות בתחום קריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה"

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית תשפ״א

 
 

מסלול ב'

 

מסלול א'

שנה א' קורסי חובה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות ערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

סה"כ 20 שש"ס

סה"כ 20 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

 

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

 

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית       

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית

4 שש"ס

קורסי בחירה

2 שש"ס

סמינר תיזה (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנה לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

2 שש"ס

סדנה לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

סה"כ 18 שש"ס

סה"כ 10 שש"ס

8 שש"ס

2 סמינריונים בהיקף של

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית 

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית 

סה"כ 38 שש"ס

סה"כ 30 שש"ס

 

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״א - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״א - שנה ב׳ (בחלון חדש)
 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu