תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 22.5.22 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)

לקויות למידה תואר שני עם התמחות בקריאה ואוריינות עם קורסים ייעודיים בשפה הערבית ילדה קוראת

 ראש התוכנית: ד״ר שלהוב-עואד יסמין yasmin@edu.haifa.ac.il   

ממצאי מחקרים בינלאומיים כמו PIRLS ו-PISA מראות בעקביות שרמת האוריינות בקרב מדינות דוברות ערבית בכלל ובקרב ערביי ישראל בפרט הן נמוכות מאוד. מספר מחקרים שנערכו בארץ אישרו כי לימוד קריאת הערבית הנה משימה מאתגרת במיוחד. לא רק שלדוברי ערבית יש רמות נמוכות משמעותית של דיוק קריאה בסוף כיתה א', אלא שישנן עדויות לכך שאפילו מבוגרים מיומנים קוראי ערבית קוראים לאט יותר מאשר עברית. תוצאות אלו מיוחסים לשני מאפיינים ספציפיים של השפה והכתיבה בערבית - הדיגלוסיה והמאפיינים החזותיים-אורתוגרפיים של הכתב הערבי. הראשון מבין האתגרים הללו, הדיגלוסיה מתייחסת ל"מרחק הלשוני" בין השפה הכתובה לשפה המדוברת, ויוצרת מצב בו קוראים צעירים נתקלים במילים כתובות רבות שאינן זהות למילים המדוברות שאיתן הם מכירים. מלבד תופעת הדיגלוסיה, המאפיינים החזותיים-אורתוגרפיים הייחודיים של הערבית (דמיון אותיות, אלוגרפיה, רב-לינאריות וקורסיביות) מציגים אתגר נוסף לקורא הערבית. ממצאים אלו מחייבים קיומן של תוכניות התערבות הלוקחים בחשבון את מאפיינים ייחודיים אלו של השפה הערבית.  מכאן, אחת המשימות הגדולות של מערכת החינוך הערבית הנה הכשרה מומחה לקריאה ואוריינות בבית הספר אשר ידע לתת מענה לצרכיהם של תלמידים דוברי ערבית בבואם לרכוש את הקריאה והכתיבה בערבית תוך התייחסות לדרכי התערבות הולמים למרות האתגרים שהוזכרו.

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים -4 סמסטרים. יום לימודים ופרקטיקום:  הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע יום ד', בקמפוס חיפה, ובוקר אחד של  פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית, שיכול להיות בשעות פרטניות של המורה.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לסטודנט שמסיים התמחות ליבה יישומית ובו ירשם: " התמחה/תה במסגרת לימודיו/ה לתואר מוסך האוניברסיטה בתחום קריאה ואוריינות בשפה הערבית".

החל משנת תשפ"ג בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה.

בתוכנית בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.

תנאי קבלה:

א. זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.

ב. מועמדים ממוסדות ששפת הלימוד אינה עברית מחויבים בבחינת יע"ל (ידע בעברית) בציון 120.

ג. מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.

ד. תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.

ה. מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.

ו. המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.

ז. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון איש

 

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל jdan@staff.haifa.ac.il


שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

 

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים -4 סמסטרים: יום לימודים אחד באוניברסיטה בימי ד' ויום פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה,

ציון 87 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות בתחום קריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה"

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית תשפ״א

 
 

מסלול ב'

 

מסלול א'

שנה א' קורסי חובה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות ערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

סה"כ 20 שש"ס

סה"כ 20 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

 

4 שש"ס

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

 

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית       

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית

4 שש"ס

קורסי בחירה

2 שש"ס

סמינר תיזה (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנה לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

2 שש"ס

סדנה לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

סה"כ 18 שש"ס

סה"כ 10 שש"ס

8 שש"ס

2 סמינריונים בהיקף של

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית 

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית 

סה"כ 38 שש"ס

סה"כ 30 שש"ס

 

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״ב - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״ב - שנה ב׳ (בחלון חדש)
 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu