ראש התוכנית: פרופ' תמי קצירילד קורא

משרד החינוך מתכוון לעודד את הקריאה ולחזק את הכתיבה במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק לימודי השפה העברית. במשרד החינוך זיהו כי אחת הבעיות בקרב התלמידים בישראל היא שלבוגרי מערכת החינוך אין אוצר מילים רחב, והם לא יודעים להתנסח ולכתוב כמו שצריך. אחד האתגרים הלאומיים העומדים בפני מערכת החינוך היא הכשרת מורים בנושא קריאה ואוריינות. בעוד שבעולם קיימות תכניות רבות למומחה לאוריינות בבית ספר, התחום בארץ אינו מפותח.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

בתוכנית זה תקבלו כלי הערכה והתערבות מבוססי מחקר לקדם את אהבת הקריאה, אוצר מילים והבנת נקרא מטובי החוקרים בארץ. תכנית זו מומלצת על ידי משרד החינוך ובנויה על פי מודל של Harvard University.

תנאי קבלה:

 1. זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה  להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.
 2. תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.
 3. מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.
 4. המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.
 5. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי.

   

  מבנה הלימודים:

  תכנית הלימודים הינה בת שנתיים - 4 סמסטרים: יום לימודים אחד באוניברסיטה בימי ד' ויום פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית

  ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

  על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

  בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות בקריאה ואוריינות".

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות תש"פ

 

מסלול ב'

 

מסלול א'

שנה א' קורסי חובה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

סה"כ 20 שש"ס

סה"כ 20 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

2 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

2 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

2 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר

4 שש"ס

קורסי בחירה

2 שש"ס

סמינר תיזה )לא לשקלול (

   

2 שש"ס

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים (לא לשקלול (

סה"כ 18 שש"ס

סה"כ 10 שש"ס

8 שש"ס

2 סמינריונים בהיקף של

( 1 סמינריון בשנה א׳+ סמינריון בשנה ב׳)

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

(סמינריון בשנה א' +סמינר מחקר מתקדם עם המנחה)

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית

4 שש"ס

תפקידו של המומחה לאוריינות במערכת הבית ספרית

סה"כ 38 שש"ס

סה"כ 30 שש"ס

 

 

מערכת התוכנית לקויות למידה קריאה ואוריינות - שנה״ל תש"פ - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית לקויות למידה קריאה ואוריינות - שנה״ל תש"פ - שנה ב׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu