תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 24.07.2022 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)

ראש התוכנית: פרופ' תמי קצירילד קורא

משרד החינוך מתכוון לעודד את הקריאה ולחזק את הכתיבה במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק לימודי השפה העברית. במשרד החינוך זיהו כי אחת הבעיות בקרב התלמידים בישראל היא שלבוגרי מערכת החינוך אין אוצר מילים רחב, והם לא יודעים להתנסח ולכתוב כמו שצריך. אחד האתגרים הלאומיים העומדים בפני מערכת החינוך היא הכשרת מורים בנושא קריאה ואוריינות. בעוד שבעולם קיימות תכניות רבות למומחה לאוריינות בבית ספר, התחום בארץ אינו מפותח.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

בתוכנית זה תקבלו כלי הערכה והתערבות מבוססי מחקר לקדם את אהבת הקריאה, אוצר מילים והבנת נקרא מטובי החוקרים בארץ. תכנית זו מומלצת על ידי משרד החינוך ובנויה על פי מודל של Harvard University.

תנאי קבלה:

  1. זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה  להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות.
  2. תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וניסיון במוסד חינוכי.
  3. מכתב ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתכנית, וקורות חיים.
  4. המלצה מעובד בכיר ממוסד חינוכי.
  5. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי.

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל jdan@staff.haifa.ac.il


שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

 

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים הינה בת שנתיים - 4 סמסטרים: יום לימודים אחד באוניברסיטה בימי ד' ויום פרקטיקום בביה"ס המשלב גם עבודה פרטנית וגם עבודה קבוצתית

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה, ציון 87 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה, מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א 'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג ללקויות למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות בקריאה ואוריינות".

החל משנת תשפ"ג בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה.

בתוכנית בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות תשפ״ב

שנה א'

מספר קורס

שם הקורס

מספר שש"ס

1308.431

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4

308.4312

היבטים פדגוגים ומערכתיים בטיפול            

2

308.4313

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2

308.4315

בלשנות עברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2

308.4316

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2

308.4171

מחקר כמותי וסטטיסטיקה לתואר שני שיעור ותרגיל

2

308.4314

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2

308.4322

פיתוח והעברת תכניות אורייניות בבית הספר

2

סך הכל שנה א׳ 18 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

 

שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

מספר שש"ס

308.4330

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2

308.4308           

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2

308.4363

הכשרה מעשית קריאה ואוריינות

2

 

308.4335           

אוריינות בית ספרית בחברה הטרוגנית (לא לשקלול   

2

 

מסלול א'

08.40993

סמינר תזה

2

סמינריון

4

מסלול ב'

 308.4362

 

סדנא במשחוק דיגיטלי                             

 

2

308.4155           

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הקריאה

4

308.4368

פרויקט גמר קריאה ואוריינות (חלק א' – לא לשקלול)              

2

308.4372           

פרויקט גמר קריאה ואוריינות (חלק ב' – לא לשקלול)

2

2

סמינריונים

8

           

סך הכל שנה ב׳ מסלול א׳ 16 שעות שבועיות סמסטריאליות[

סך הכל שנה ב׳ מסלול ב׳  22 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

סך הכל מסלול א׳ – 30 שעות שבועיות סמסטריאליות + 8 שעות שבועיות סמסטריאליות ספח התמחות

סך הכל מסלול ב׳ – 38 שעות שבועיות סמסטריאליות + 8 שעות שבועיות סמסטריאליות ספח התמחות

קורסי חובה בהתמחות בקריאה ואוריינות בהיקף של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

 

 

מערכת התוכנית לקויות למידה קריאה ואוריינות - שנה״ל תשפ״ב - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית לקויות למידה קריאה ואוריינות - שנה״ל תשפ״ב - שנה ב׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu