התוכנית פסיכולוגיה חינוכית 308201-22-07 סגורה לשנה"ל תשפ"ג

ילדה קוראת

 ראש התכנית: פרופ׳ ליאת גולדפרב goldfarb@edu.haifa.ac.il

התואר מכשיר את הסטודנטים לעבודה כפסיכולוגים חינוכיים.

במסגרת התואר יתמחו הסטודנטים באבחון, בטיפול, בתהליכי מניעה של קשיים, בקידום ההתפתחות התקינה של ילדים ונוער.

 • התוכנית כוללת את כל קורסי הליבה בפסיכולוגיה חינוכית על פי המלצות מועצת הפסיכולוגים  וכוללת בנוסף הרחבה ייחודית בתחום לקויות הלמידה.
 • התוכנית נבנתה בהלימה לגישות ולידע העדכני בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית ,הנוירו-קוגניטיבית והקלינית בתוך הסביבה החינוכית ובשיתוף פעולה בין החוג ללקויות למידה והחוג לפסיכולוגיה.
 • תוכנית במסלול תזה בלבד
   

  תנאי קבלה:
 • תואר ראשון בפסיכולוגיה  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 90 לפחות, או תואר ראשון במדעי ההתנהגות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה הכולל לימודים של לפחות 54 נ”ז בפסיכולוגיה, בציון ממוצע של 90 לפחות במקצועות הפסיכולוגיה.
 • ציון במבחן המתאם של 100 לפחות או אחוזון 50 ומעלה במבחן GRE Psychology.
 • שתי המלצות (טופס ההמלצה זהה):
  1. המלצה אקדמית: שניתנה על ידי איש אקדמיה על בסיס היכרות במסגרת אקדמית כמו השתתפות בסמינר אמפירי, סדנה, מחקר מודרך וכדומה.
  2. המלצה קלינית: כתובה על ידי פסיכולוג/ית מומחה או עו"ס קליני/ת או פסיכיאטר/ית -  יכולה להיות מאנשי מקצוע העובדים במוסד להשכלה גבוהה או בשדה, המכירים את המועמד ומסוגלים לכתוב חוות דעת על אודותיו (אין להגיש המלצות ממטפלים, קרובי משפחה וכו’).
  הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים לכתובת המייל ikolker@staff.haifa.ac.il
 • קורות חיים
 • תיאור עצמי
 • תיאור ניסיון מעשי ומחקרי בתחום
המועמדים העונים על הקריטריונים לריאיון אישי, כל מועמד ירואיין על ידי שני מראיינים.

לצפייה בפלאייר הפרסום לתוכנית לחץ כאן (בחלון חדש)

 

הנחיות להרשמה לתואר שני פסיכולוגיה חינוכית

ההרשמה לפסיכולוגיה חינוכית מתבצעת בפקולטה לחינוך בחוג ללקויות למידה והיא אינה תלויה בכל הרשמה בה נרשמת במזכירות פסיכולוגיה (כלומר אינה תלויה במספר התוכניות אליהם נרשם המועמד במחלקה לפסיכולוגיה).


תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל ikolker@staff.haifa.ac.il


שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

 


- זכאי להציג מועמדותו ללימודי מ.א. תלמיד אשר סיים או עומד לסיים את לימודיו בפסיכולוגיה (לתואר תקני או מיקוד בפסיכולוגיה במדעי ההתנהגות, או השלמות לתואר לאחר תואר ראשון בתחום אחר), באוניברסיטה מוכרת או במכללה אשר קיבלה הכרה והסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות.

 

ציוני הסף:

90 בפסיכולוגיה ו-100 במתאם (תוקף ציון המתא"ם הוא 4 שנים) או אחוזון 50 ומעלה במבחן GRE Psychology.
- מועמדים אשר למדו במסגרת דו-חוגית – ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי הב.א. בחוג השני.
- מועמדים אשר למדו במסגרת חד-חוגית – ציון ממוצע 80 לפחות בקורסי השלמה/מקבצים מחוג שני.
- מועמדים אשר למדו במסגרת לימודי השלמה בפסיכולוגיה באחת האוניברסיטאות בארץ – ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם.

בקשות חריגות: במידה ואחד הציונים חורג במעט מהסף הנדרש, ולמועמד ניסיון קליני או מחקרי עשיר, ניתן להגיש למזכירות החוג בקשה חריגה בצורף מכתב בהיקף של עד חצי עמוד המפרט ניסיון זה או מסביר מדוע הציונים חורגים מעט מהסף (קשיים אשר פגעו בתפקוד הסטודנט).
 

דרישות והנחיות נוספות למועמדים שטרם סיימו תואר ראשון. מועמד העומד לסיים לימודיו לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ״ב באחת האוניברסיטאות בארץ (או במכללות המוזכרות לעיל) חייב בדרישות הבאות:

ממוצע ציונים בפסיכולוגיה ובחוג השני שאינו נמוך מהסף הנדרש ביום ההרשמה

צבירת נקודות זכות בסך שני שליש מהנדרש לתואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדו (כולל נקודות זכות מסמסטר א' תשפ״ב, אם יש בהם ציונים סופיים).

מועמדים אשר עדיין לומדים, מתבקשים להמציא אישור ציונים רשמי מהמוסד בו הם לומדים. האישור חייב לכלול את כל הציונים, כולל סמסטר א' של שנה"ל תשפ״ב וכן אישור על החובות שנותרו לסיום התואר.

על הלומדים במסלול דו-חוגי להמציא ממוצע ציונים משוקלל זמני נפרד עבור קורסי פסיכולוגיה ועבור חוג הלימוד השני. דרישה זו חלה גם על תלמידים אשר משפרים ציונים.

על הלומדים במסלול חד חוגי להמציא ממוצע ציונים זמני נפרד עבור קורסים בפסיכולוגיה ועבור קורסי בחירה/מקבץ.

סיום כל החובות להשלמת הב.א. עד למועד הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג, ספטמבר 2022. במידה וסטודנט לא יסיים את חובות השמיעה עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ב, לא יוכל לממש את קבלתו לתכנית והיא תבוטל לאלתר.
 

מסמכים הנדרשים להרשמה:

1. גיליון ציונים באותו פורמט ובנוסף לגיליונות שנשלחו למדור ההרשמה של האוניברסיטה וכולל ממוצע משוקלל זמני

2. תיאור עצמי

א. מה הרקע, האישי והמקצועי, שהביא אותך לבחור בלימודי פסיכולוגיה חינוכית ועושה אותך מתאימ/ה לתחום זה.

ב. מה הביא אותך לבחור בתכנית זו באוניברסיטת חיפה.

ג. התכנית בפסיכולוגיה חינוכית מדגישה הן את הפן היישומי והן את הפן המחקרי. אנא התייחס לתחומי העניין שלך בהקשר של שני היבטים אלו, וכן לחיבורים האפשריים ביניהם.

ד. תאר כיצד את/ה רואה את התפתחותך המקצועית במהלך השנים הבאות.

(סה"כ תיאור עצמי בהיקף של עד עמוד וחצי)

* הערה חשובה. חשוב לנו שמועמדים יוכלו לשתף בחוויותיהם באופן שמרגיש להם נוח, ושלא ייוצר לחץ על מועמדים לשתף פרטים אישיים שהם בעצם אינם מעוניינים לחשוף. לכן, היינו רוצים להדגיש כי המידה בה משתפים המועמדים פרטים אישיים בתוך התשובות איננה בשום פנים ואופן קריטריון על פיו אנחנו מודדים את התשובות. בהתאמה, גם השאלות מנוסחות באופן שאינו מכוון לחשיפה כזו. בנוסף, היותם של המועמדים מטופלים בהווה ובעבר גם היא איננה גורם אותו אנחנו שוקלים בקבלת ההחלטות

3. תיאור ניסיון מעשי ומחקרי בתחום

*ציין את מקומות העבודה שבהם רכשת ידע או ניסיון העשויים לעזור לך בלימודים מתקדמים בפסיכולוגיה: ציין את המסגרת והתפקידים שמלאת. מי היה האחראי וממי קבלת את ההדרכה.

*תארו התנסות מחקרית בה לקחתם חלק (כמו השתתפות במחקר כעוזרי מחקר או במחקר מודרך). רצוי לפרט בשאלות מדעיות המעניינות את המועמדים, ובכוונים האקדמיים והאחרים בהם ברצונם לעסוק. התיאור לא יחייב את הסטודנטים בבחירת נושא המחקר בהמשך.

(סה"כ התיאור המעשי והמחקרי ביחד בהיקף של עד עמוד וחצי)


4. המלצות

המועמדים מתבקשים להמציא המלצה אחת אקדמית והמלצה אחת קלינית (מהשדה)

המלצה קלינית מהשדה – תינתן ע"י פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע מהאוניברסיטה או מהשדה המכירים את המועמד ומסוגלים לכתוב חוות דעת אודותיו. לא יתקבלו המלצות ממטפלים של המועמד, מקרובי משפחה, ממקושרים שהוא עבד אתם וכדומה.

המלצה אקדמית - חייבת להיות ממרצה (לאו דווקא מהחוג לפסיכולוגיה). על המועמדים לדאוג לשתי המלצות. המלצה שלישית- אופציונלית

5. צילום ספח מתא"ם

טופס המלצה למועמדים ללימודי תואר שני - פסיכולוגיה חינוכית (בחלון חדש)

 

 שנתון תואר שני תשפ״ג - החוג ללקויות למידה

 

מערכת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית - שנה״ל תשפ״ג - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית - שנה״ל תשפ״ג - שנה ב׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu