תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 22.5.22 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)

(תכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה).

ראש התכנית: ד"ר אירית פלד

התכנית מיועדת למתעניינים בעיבוד מידע מספרי ומתמטי ובתהליכי למידה תקינה ולקויה של

חשבון ושל מתמטיקה.

ניתן ללמוד במסלול א' 36 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות והגשת עבודת גמר

מחקרית (תזה).

או במסלול ב'  44 שש"ס, כולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ועמידה במבחן גמר.

המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A בחינוך בתכנית הבינתחומית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה.

 

תנאי קבלה

יש לעמוד בתנאי הקבלה של החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה.

בחוג לחינוך מתמטי

ציון של 80 לפחות בהוראת מדעים או שילוב של תואר במדעים בציון של 80 לפחות ביחד עם למודי חינוך (תעודת הוראה, למשל) בציון של 80 לפחות.        

בחוג ללקויות למידה

תואר ב"א במדעי ההתנהגות בציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג.

- ציון 80 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.

- קורות חיים ולפחות שתי המלצות.

-ראיון אישי בשלב המיון הסופי – אליו יוזמנו רק חלק מן המועמדים.

 

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל jdan@staff.haifa.ac.il


שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

 

לימודי השלמה 

ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשו השלמות).  

קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

308.2005

פסיכולוגיה קוגניטיבית

2 נק'

308.2004

אספקטים נוירו פסיכולוגיים של הלמידה

4 נק'

 

 

 

 

 

מבנה הלימודים

 

 

מסלול ב '

 

מסלול א '

שנה א' קורסי חובה

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א+ תרגיל

4 שש"ס

חינוך מתמטי: קורס אינטגרטיבי

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

קשב והפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות חשבון

4 שש"ס

4 שש"ס

2 קורסי בחירה בלקויות למידה

או

1 בקורס בחינוך מתמטי

 

סה"כ 24 שש"ס

סה"כ 20 שש"ס

שנה ב' קורסי חובה

4 שש"ס

קשיי למידה בחשבון – שיעור

2 שש"ס

*נוירוביולוגיה של הקוגניציה

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

4 שש"ס

הבסיס הנוירוקוגניטיבי של מיומנויות בחשבון

4 שש"ס

2 קורסים בחינוך מתמטי

סה"כ 20 שש"ס

סה"כ 16 שש"ס

סה"כ 44 שש"ס

סה"כ 36 שש"ס

* בשנה ב' תלמידי מסלול א' יהיו פטורים מקורסי חובה בהיקף של 4 שש"ס (כלומר, יורידו באחד החוגים קורס

אחד של 4 שש"ס או 2 קורסים של 2 שש"ס). לא כולל הסמינר האינטגרטיבי אותו שני המסלולים לומדים. תלמידי מסלול ב' ילמדו את כל קורסי החובה שבטבלה.

 

 

מערכת לשנה"ל תשע"ט בתכנית בינתחומית מתמטיקה - שנה א׳

מערכת לשנה"ל תשע"ט בתכנית בינתחומית מתמטיקה - שנה ב׳

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu