תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 22.5.22 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)


הלימודים בחוג ללקויות למידה עוסקים בהיבטים תיאורטיים ומחקריים של תהליך הלמידה התקין והלקויי. ישנה למידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים ומחקריים  של מיומניות אקדמיות שונות  כגון קריאה כתיבה וחשבון.

במהלך הלימודים הסטודנטים ילמדו קורסים מגוונים העוסקים בתהליכי הלמידה השונים החל משלב הרכישה ועד לשימוש מיומן בגיל מבוגר יותר.  הלימודים מתמקדים הן באוכלוסיות תקינות והן באוכלוסיות בעלות לקויות או קשיים בתהליכי הלמידה שונוים בקרב ילדים ומבוגרים.

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני מוסמכים לאבחן ולטפל בילדים, במתבגרים ובמבוגרים.


המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה) חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה. קיימת אופציה לתעודת הוראה בחינוך מיוחד לבעלי מ"א בלקויות למידה או מי שלומדים בשנה השנייה לתואר. למידע נוסף יש לפנות לחוג לחינוך מיוחד


תכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי - 5 סמסטרים. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר).

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר). על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים).

תלמידים במסלול ב'  (ללא תזה) חייבים לסיים את חובותיהם עד סוף סמסטר א' תשפ"ב כולל הגשת כל העבודות וסיום פרקטיקום ילדים ומבוגרים.

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א' מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

על תלמיד במסלול א' לעמוד בתנאים הבאים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה,

ציון 87 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה,

בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית באבחון וטיפול בליקויי למידה. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג.

ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים ".

החל משנת תשפ"ג בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה.

בתוכנית בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.

בוגרי התוכנית יוכלו לעבוד במרכזים לאבחון וטיפול בלקויות למידה, להשתלב במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה), או לעבוד במרכזי תמיכה לסטודנטים לקויי למידה במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים ותמונת פספורט.
  • לפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

 

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל jdan@staff.haifa.ac.il

שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה

 

 

מבנה הלימודים

שילוב המקבץ המחקרי והיישומי מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע. תוכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי -5 סמסטרים. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר). על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים).

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית באבחון וטיפול בליקויי למידה. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים ".

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני מוסמכים לאבחן ולטפל בילדים, במתבגרים ובמבוגרים. בנוסף ניתן לעבוד כמאבחנים וכמטפלים במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה) חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה (ראו בהמשך).

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה תשפ"א:

 

מסלול ב׳

 

מסלול א׳

שנה א' קורסי חובה 

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

סה"כ 28 שש"ס

סה"כ 28 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

4 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

4 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

4 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

4 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

 

סדנא בתהליכי התערבות

 

סדנא בתהליכי התערבות

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

אספקטים רגשיים של טיפול חינוכי

2 שש"ס

אספקטים רגשיים של טיפול חינוכי

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

פרוייקט גמר חלק א (לא לשקלול)

2 שש"ס

סמינר תיזה (לא לשקלול)

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז - מתקדמים

סה"כ 14 שש"ס

סה"כ16 שש"ס

פרקטיקום שנה ב'

2 שש"ס

סדנא במת״ל

2 שש"ס

סדנא במת״ל

 

סדנא לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

 

סדנא לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

2 שש"ס

סדנא בהתערבות מתבגרים

2 שש"ס

סדנא בהתערבות מתבגרים

 

4  תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

4  תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

קורסי חובה שנה ג'

2 שש"ס

פרוייקט גמר חלק ב' (לא לשקלול)

 

 

4 שש"ס

שיעור בחירה בהיקף של

 

 

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס

2 סמינריונים בהיקף של

 

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

סה"כ 54 שש"ס

סה"כ 48 שש"ס

 

 

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשפ״ב - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשפ״ב - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשפ״ב - שנה ג׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu