תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים
  • לפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

 

מבנה הלימודים

שילוב המקבץ המחקרי והיישומי מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע. תוכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי -5 סמסטרים. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר). על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים).

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית באבחון וטיפול בליקויי למידה. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים ".

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני מוסמכים לאבחן ולטפל בילדים, במתבגרים ובמבוגרים. בנוסף ניתן לעבוד כמאבחנים וכמטפלים במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה) חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה (ראו בהמשך).

 

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה תש"פ:

 

מסלול ב '

 

מסלול א '

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה העברית

סה"כ 30 שש"ס

סה"כ 30 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית בשפה זרה

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית בשפה זרה

4 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

4 שש"ס

כלים פדגוגיים לקידום מוכנות לקריאה

4 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

4 שש"ס

טיפול מערכתי וקבוצתי לקידום ילדים מתקשים

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות

תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות

תקינה ולקויה

2 שש"ס

היבטים קוגניטיבים ורגשיים באוריינית בבית הספר

2 שש"ס

היבטים קוגניטיבים ורגשיים באוריינית בבית הספר

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

2 שש"ס

סמינר תיזה )לא לשקלול (

2 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

2 שש"ס

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים (לא לשקלול (

2 שש"ס

פרויקט גמר

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

סה"כ 12 שש"ס

סה"כ 12 שש"ס

פרקטיקום שנה ב'

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אוריינות בבית הספר

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אוריינות בבית הספר

2 שש"ס

סדנא במת״ל

2 שש"ס

סדנא במת״ל

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

 

4 תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

קורסי חובה שנה ג'

4 שש"ס

שיעור בחירה בהיקף של

4 שש"ס

סדנת ליווי לכתיבת התיזה

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

4 שש"ס

התערבות מתבגרים ומבוגרים וסדנא

4 שש"ס

התערבות מתבגרים ומבוגרים וסדנא

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס

2 סמינריונים בהיקף של

) 1 סמינריון בשנה א׳+ סמינריון בשנה ב׳)

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

(סמינריון בשנה א' +סמינר מחקר מתקדם עם המנחה)

סה"כ 54 שש"ס

סה"כ 48 שש"ס

 

 

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תש״פ - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תש״פ - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תש״פ - שנה ג׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu