ראש התוכנית : פרופ' רפיק איברהים

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית הפועלת עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. תכנית הלימודים הינה בת 5 סמסטרים  - יומיים וחצי לימודים

ניתן לסיים את הלימודים לתואר מוסמך במסלול א' ומסלול ב'. מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. הרישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית.

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לעבודה במרכזים ללקויות למידה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה.

מטרת התכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית.

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים
  • לפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

מבנה הלימודים

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית בנושא לקויות למידה בשפה הערבית. התוכנית מונחית עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. מטרת התוכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית, שפת האם של המאובחנים ו/או המטופלים.
משך הלימודים והיקפם זהה לתוכנית ללקויות למידה בתוספת קורסים ייעודיים ללקויות למידה בשפה הערבית.

 

הרכב תכנית הלימודים לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית-תש"פ:

 

מסלול ב '

 

מסלול א '

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב והפרעות קשב

2 שש"ס

קשב והפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

בלשנות ערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות ערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת הקריאה בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת הקריאה בשפה הערבית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א ותרגיל

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

סה"כ 30 שש"ס

סה"כ 30 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי הילדות

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי הילדות

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית שפה זרה

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית שפה זרה

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

חובה שנה ב'

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר היסודי

2 שש"ס

סמינר תזה (שיעור ותרגיל)לא לשקלול

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

היבטים קוגניטיביים ורגשיים באוריינית בבית הספר היסודי

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות תקינה ולקויה

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות

תקינה ולקויה

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז —מתקדמים

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים

   

4 שש"ס

הפרעות קשב וריכוז —מתקדמים

   

4 שש"ס

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים (לא לשקלול)

סה"כ 12 שש"ס

סה"כ 12 שש"ס

 

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

2 שש"ס

סדנא בליווי כתיבה קלינית תכנית ערבית

2 שש"ס

סדנא בליווי כתיבה קלינית תכנית ערבית

2 שש"ס

סדנא במת״ל

2 שש"ס

סדנא במת״ל

 

4 תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

 

חובה שנה ג'

4 שש"ס

שיעור בחירה בהיקף של

2 שש"ס

סדנת לווי לכתיבת התזה –לא לשקלול

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

שש"ס 4

התערבות מתבגרים ומבוגרים וסדנא

שש"ס 4

התערבות מתבגרים ומבוגרים וסדנא

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס

2 סמינריונים

(1 סמינריון בשנה א'+1 סמינריונים בשנה ב')

4 שש"ס

2 סמינריונים

(1סמינריון בשנה א'+

1סמינריון מתקדם עם המנחה )

סה"כ 54 שש"ס

סה"כ 48 שש"ס

 

 

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תש״פ - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תש״פ - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תש״פ - שנה ג׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu