תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 24.07.2022 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)

ראש התוכנית: פרופ' אוסייד ח׳טיב

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית הפועלת עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. תכנית הלימודים הינה בת 5 סמסטרים  - יומיים וחצי לימודים

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר). על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים).

תלמידים במסלול ב'  (ללא תזה) חייבים לסיים את חובותיהם עד סוף סמסטר א' תשפ"ב כולל הגשת כל העבודות וסיום פרקטיקום ילדים ומבוגרים.

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. הרישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית.

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לעבודה במרכזים ללקויות למידה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה.

מטרת התכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית.

 

החל משנת תשפ"ג בתוכניות בהן קורסי ההתמחות מהווים בין שליש לחצי מתוכנית הלימודים (33%-50%) ההתמחות תצוין על גבי התעודה.

בתוכנית בהן קורסי ההתמחות מהווים פחות משליש (33%) תצוין ההתמחות על גבי גיליון הציונים.

 

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים ותמונת פספורט.
  • לפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

 

תהליך ההרשמה מתחלק לשני חלקים עיקריים:

שלב ראשון - תהליך רישום פורמאלי ותשלום לאוניברסיטת חיפה- יש להרשם אונליין ולשלם דמי הרשמה דרך האתר הראשי של האוניברסיטה, לאחר הרישום בוגרי תואר ראשון שאינו מאוניברסיטת חיפה נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות מקוריים עם חותמת מוסד הלימודים באופן פיזי או בדואר למחלקת הרשמה. ניתן ליצור קשר עם המחלקת הרשמה במייל  graduate@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, 3498838 או בשעות הקבלה בהתאם לתו הסגול.

שלב שני – בנוסף לגליון שנשלח למחלקת הרשמה עליכם להגיש במייל סריקה של גליון ציונים ומסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי הקבלה למזכירות החוג ללקויות למידה לכתובת המייל jdan@staff.haifa.ac.il


שימו לב הההמלצות תועברנה ישירות על ידי הממליצים למייל זה.

 

מבנה הלימודים

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית בנושא לקויות למידה בשפה הערבית. התוכנית מונחית עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. מטרת התוכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית, שפת האם של המאובחנים ו/או המטופלים.
משך הלימודים והיקפם זהה לתוכנית ללקויות למידה בתוספת קורסים ייעודיים ללקויות למידה בשפה הערבית.

 

הרכב תכנית הלימודים לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית-תשפ"א

 

 

מסלול ב׳

 

מסלול א׳

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירוביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

2 שש"ס

התפתחות תקינה בחשבון ולקויות בחשבון

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

4 שש"ס

אורתוגרפיה, קריאה, התפתחות הקריאה ולקויי קריאה

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

היבטים פדגוגיים מערכתיים בטיפול

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה ומוכנות ללמידה בילדות

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בגיל הרך בשפה הערבית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ״א שיעור ותרגיל

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

מבוא קליני באבחון

2 שש"ס

בלשנות בשפה הערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

בלשנות בשפה הערבית, התפתחות השפה התקינה והלקויה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

תיאוריה והערכה ברכישת הקריאה

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות ברכישת קריאה בשפה הערבית

 

סדנא במשחוק דיגיטלי

 

סדנא במשחוק דיגיטלי

סה"כ 28 שש"ס

סה"כ 28 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגילאי ילדו ת

 

סדנא בתהליכי התערבות

 

סדנא בתהליכי התערבות

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

 

ימי התנסות ותצפיות בביה״ס

שנה ב' קורסי חובה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא בשפה הערבית

2 שש"ס

אספקטים רגשיים של טיפול חינוכי

2 שש"ס

אספקטים רגשיים של טיפול חינוכי

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

אבחון מבוגרים

2 שש"ס

פרוייקט גמר חלק א (לא לשקלול)

2 שש"ס

סמינר תיזה  (לא לשקלול)

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים בשפה הערבית

4 שש"ס

אבחון מתקדם: היבטים דיאגנוסטיים בשפה הערבית

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות

תקינה ולקויה

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב: התפתחות

תקינה ולקויה

4 שש"ס

 הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

4 שש"ס

 הפרעות קשב וריכוז- מתקדמים

סה"כ 14 שש"ס

סה"כ 16 שש"ס

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אוריינות בבית הספר בשפה הערבית

4 שש"ס

פיתוח והעברת תכניות אוריינות בבית הספר בשפה הערבית

2 שש"ס

סדנא במת״ל

2 שש"ס

סדנא במת״ל

 

סדנא לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

 

סדנא לפיתוח פדגוגי של כלים אורייניים

2 שש"ס

סדנא בהתערבות מתבגרים

2 שש"ס

סדנא בהתערבות מתבגרים

4

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

4

הערכה והתערבות בשפה הערבית מילדות לבגרות

 

4  תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

4  תצפיות ואבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה״ס

קורסי חובה שנה ג׳

2 שש"ס

פרוייקט גמר חלק ב' (לא לשקלול)

 

 

4 שש"ס

שיעור בחירה בהיקף של 

 

 

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

 

4 תצפיות ואבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס  

    2 סמינריונים בהיקף של

 

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

סה"כ 54 שש"ס

סה"כ 48 שש"ס

 

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״ב - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״ב - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית - שנה״ל תשפ״ב - שנה ג׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu