יו"ר ועדת מ"א: פרופ׳ מארק לייקין

תאריך פתיחת הרשמה לתשפ"ג 23.01.22

תאריך סגירת הרשמה 24.07.2022 (למעט פסיכולוגיה חינוכית)


בחוג קיימים מספר מסלולים:

מסלול א' (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)
מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת עבודה סמינריונית אחת, השתתפות בסמינר מחקרי עם המנחה והגשת תזה.

במסגרת מסלול זה נלמדות 48 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) במשך שנתיים וחצי. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.
רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו שכן על הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי; ציון ממוצע של 87 לפחות בשיעורי החובה של החוג;
התקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג שמורשה להנחות עבודות גמר בתום שנה א' והגשת הצעה לתזה בתום סמסטר שלישי ללימודים. סטודנטים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יועברו למסלול ב'.

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשע"ו (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשע"ז (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשע"ח (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשע"ט (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תש״ף (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשפ״א (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשפ״ב (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

 

 

רישום למסלול א' אינו מבטיח מראש מנחה לכל סטודנט או בכל נושא שהסטודנט מעוניין בו.

 לרשימת המנחים ללימודי תואר שני והתמחויותיהם בחוג ללקויות למידה (בחלון חדש)

 

מסלול ב'

מסלול זה כולל לימוד קורסים שונים, הגשת 2 עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינה גמר.

במסגרת מסלול זה נלמדים 54 שש"ס במשך שנתיים וחצי. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.

המסיימים מסלול ב' אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי.

 

מגמה למוח ולמידה

מטרת המגמה לאפשר לתלמיד להעמיק בחקר המוח בהקשר של תהליכי למידה תקינים ולקויות למידה. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות של 30 שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה.

 

פרקטיקום (הכשרה קלינית יישומית)

התמחות במסלול הקליני-יישומי (הן במסלול א' והן במסלול ב') מחייבת עמידה בכלל תוכנית הפרקטיקום. התוכנית כוללת שעורים קליניים והתנסות מעשית, ומטרתה – הקניית מיומנויות מקצועיות בתחומי האבחון והטיפול בלקויי למידה, תוך יצירת אינטגרציה בין ידע תיאורטי ומחקרי לבין ההתנסות. לימודי הפרקטיקום כוללים התמחות בשלוש חטיבות גיל: גילאי ילדות, מתבגרים ומבוגרים.

 

לימודי השלמה

קבלה לתוכניות השונות מותנית בקבלת ציון של 85 לפחות בכל אחד מהקורסים בלימודי התואר הראשון

קורסי השלמה אופציונאליים שיקבעו על סמך לימודי הב"א עד 8 שש"ס

308.2004           אספקטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה                         4 שש"ס

308.2005           פסיכולוגיה קוגניטיבית                                              2 שש"ס

316.1013           השלמות בשיטות מחקר                                            2 שש"ס

 

לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון 85 לפחות, היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה, יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.

בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך קבלת ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

מבחן כניסה באנגלית

 1. הזכאות להשתתפות בבחינה היא רק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג ללקויות למידה.
 2. ביום הבחינה יש להציג תעודת זהות ואישור על תשלום דמי הרשמה.
 3. מועדי בחינת הכניסה באנגלית לכל המגמות/תכניות בחוג: 18.2.22, 25.03.22, 29.04.22, 27.05.22, 01.07.22
 4. מועמד רשאי לגשת למועד אחד בלבד.
 5. תינתן עדיפות לנבחנים במועד המוקדם יותר (מועד א'). מועד זה מתייחס גם למי  שבחרו בליקויי למידה בעדיפות שניה או שלישית.
 6. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך. מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת לבחינה באנגלית רק פעם אחת.
 7. לבחינה באנגלית יש להירשם באמצעות האתר רישום לבחינות כניסה שכתובתו: https://applicants.haifa.ac.il/entranceexams/#/instruction  
 8. חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה, ובסמוך למועד הבחינה באתר הפקולטה לחינוך שכתובתו: http://www.edu.haifa.ac.il
 9. יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלח זימון נוסף לבחינה.
 10. הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד. ניתן להשתמש במילונית אוקספורד דיגיטלית.
 11. הציון בבחינה באנגלית תקף למשך שנתיים.
 12. תלמידים בעלי הגבלות שונות (דוגמת לקויות למידה) מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות החוג להמציא את האישורים הנחוצים. לא טטופלנה בקשות לאחר הבחינה.

קישור למבחן לדוגמא לבחינת כניסה באנגלית

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu