• קיזל אריה, פרופ׳
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' חבר מומחה (ראש המגמה לפיתוח מערכות חינוך)
  בתיאום מראש במייל, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
  Phone: 04-8240512 (52512)
 • קרני אבי, פרופ'
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' מן המניין
  יום ב׳, 11:00-12:00, בתיאום מראש, החוג ללקויות למידה
  Phone: 04-8288429 (58052, 58432, 58429)
 • קציר תמי, פרופ׳
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ׳ מן המניין
  בתיאום מראש, החוג לחינוך מיוחד | החוג ללקויות למידה
  Phone: 04-8249361 (53361)
 • קלי יעל, פרופ'
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' מן המניין
  בתאום מראש במייל, החוג ללמידה, הוראה והדרכה
  Phone: 04-8249827 (53827)
 • קופרמינץ חגי, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה בכיר (יו"ר וועדת דוקטורט)
  יום ד' 10:30-11:30 (רצוי לתאם מראש)., החוג ללמידה, הוראה והדרכה
  Phone: 04-8288669 (58669)
 • קיבנסון בר-און ענבל, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מורה (ראש המגמה לייעוץ חינוכי)
  בתיאום מראש, החוג לחינוך מיוחד | החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240645 (52645)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu