• סומך אנית, פרופ'
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' מן המניין
  בתיאום מראש במייל, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240090 (52090)
 • סבג קלרה, פרופ׳
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופסור חבר (ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך)
  יום ד' 16:00-17:00, בתיאום מראש במייל, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
  Phone: 04-8240500 (52500)
 • ספיר עדי, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה בכיר
  בתיאום מראש במייל, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
  Phone: 04-8240859 (52859)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu