• ויסמן הדס, פרופ'
    מיקום חדר המרצה:
    11
    פרופ' מן המניין (יו"ר ועדת דוקטורט בחוג לייעוץ והתפתחות האדם)
    סמסטר א׳,: שבתון | סמסטר ב׳: יום ב', 11:00-12:00, בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    Phone: 04-8240864 (52864)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu