• בן-צבי דני, פרופ׳
  מיקום חדר המרצה:
  11
  פרופ' חבר (ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, מרכזי מחקר: Connections, LINKS I-CORE ו- TCSS)
  יום ד', 12:00-13:00, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, החוג לחינוך מתמטי
  Phone: 04-8240866 (52866)
 • בניש-וייסמן מיה, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה בכיר
  בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8288797 (58797)
 • בן-אליהו אדר, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה בכיר (ראש אקדמי של תעודת ההוראה בפסיכולוגיה)
  בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240891 (52891)
 • ברזלי שרית, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה בכירה
  בשבתון, החוג ללמידה, הוראה והדרכה
  Phone: 04-8240511 (52511)
 • בנטוב ג׳וי, ד״ר
  מיקום חדר המרצה:
  11
  מרצה מומחה
  סמסטר א': יום ד׳ 12:00-13:00 | סמסטר ב': יום ד׳, 09:00-10:00 בתיאום מראש, החוג לחינוך מיוחד
  Phone: 04-8249373 (53373)
 • ברקוביץ-אוחנה אביבה, ד"ר
  מיקום חדר המרצה:
  יום רביעי, 14:00-16:00, בתיאום מראש
  מרצה בכיר (ראש המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי)
  בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, החוג ללמידה, הוראה והדרכה
  Phone: 04-8240786 (52786)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu