תחומי התמחות:

תהליכי קריאה ורכישת שפה, חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית,תוכניות התערבות בגיל הרך ובקרב אוכלוסיות בסיכון, קריאה ולקויות קריאה בשפות נוספות, מעבר מיומנויות משפה ראשונה לשפות נוספות ומעבר רטרואקטיבי משפה שנייה ושלישית לשפת האם, כתיבה יצירתית בשפה ראשונה ושנייה.

פרופ' חבר

תמונת איש קשר
חדר 511, בניין חינוך ומדעים בתיאום מראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה | החוג לחינוך מיוחד
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249137 (53137)

קישורים

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu