חוברת הסדרות המדעיות תשע"ז (קובץ PDF, בחלון חדש)

 

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מקיימת זו השנה השמינית פעילות העשרה במדע וטכנולוגיה. התוכנית שמה דגש על העצמה אישית ונגישות לאקדמיה, מפגש של תלמידי חטיבות הביניים ותלמידי תיכון עם חוקרים צעירים שבחרו בקריירה בתחום המדע והמחקר.

תוכנית הסדרות המדעיות מציגה מגוון נושאים מתחומי מדע שונים, הנושקים לתוכנית הלימודים ומהווים העשרה והשלמה. התוכנית מנוהלת על ידי המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

 

קהל יעד

קבוצות של תלמידי כיתות ז׳-יב' בעלי עניין וכישורים בתחום המדע והטכנולוגיה. התאמת הסדרות נעשית בהתאם לידע מוקדם, מיומנויות החקר וכישורי המשתתפים בתחומי המדע השונים. הפעילות מותאמת לקבוצת התלמידים ונבנית בתיאום מוקדם עם רכזים וצוותים מבתי הספר. 

 

צוות אקדמי

מדריכי הסדרות הינם חוקרים צעירים באוניברסיטת חיפה, כמו גם אנשי תוכן מן התעשייה העוסקים במחקר ופיתוח. צוות ההדרכה נבחר בהתאם למומחיותם בתחום התוכן וכישוריהם בתחום הפדגוגי. 

 

מסגרת הפעילות

סדרת ימי המדע מציעה פעילויות במסגרת של אחד, שניים או שלושה ימי מדע בני חמש שעות אקדמיות בכל פעם.

מסגרת זו מאפשרת הבניית ידע מצטבר, חשיפה הדרגתית להיבטים שונים של לימוד באקדמיה והיכרות אישית עם סגל המרצים, העשויים להוות דמות לחיקוי המשתתפים.

בחירה בסדרה של שניים או יותר מפגשים מאפשרת להפיק יחד עם המשתתפים תוצר לימודי, שיש ביכולתו לשרת את התלמידים גם במסגרת בית הספר.

 

מבנה יום המדע

מבנה יום המדע מבוסס על הצגת סדרה של תכנים עבור נושא מסויים מתחומי המדע והטכנולוגיה. לרוב, התוכנית כוללת: פתיחת יום, הרצאת מבוא, שתי סדנאות וסיכום יום.

התוכנית מותאמת לחמש שעות אקדמיות ושתי הפסקות בנות עשרים דקות.

פתיחת יום: נהוג לפתוח את הביקור במספר דקות להתרעננות, הצגת מבנה היום והיכרות עם האוניברסיטה והלימודים האקדמאיים. 

הרצאת מבוא וסדנאות: יערך תיאום מוקדם ביחס להעמקה ולדגשים שיוצגו ביום המדע. רשימת הסדנאות המודעות מפורטת בחוברת המקושרת למעלה.

סיכום יום: סקירה וחיבור בין התכנים שהוצגו במהלך היום. משוב מילולי וכתוב על הביקור. כמו כן, ניתנת אפשרות לקיים סיור מודרך באוניברסיטה.

במידה ונבחרה סדרה בת יותק ממפגש אחד, ניתן לשלב סדנת חקר ושיחה עם חוקר.

 

מספרי טלפון ודרכי התקשרות

מנהלי בתי ספר ורכזי מדעים ומצוינות מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים והרשמה. 

המחלקה ללימודי המשך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה בטלפון: 04-8249368/04-8240868 בימים א'-ה' 08:30 - 15:45

או בדואר אלקטרוני: ohaas@univ.haifa.ac.il 

 

עלות הסדרות המדעיות

יום מדע אחד (5 שעות) עד 20 משתתפים - 2,300 ש"ח 

סדרה של שני ימי מדע (5 שעות) עד 20 משתתפים - 4,600 ש"ח 

סדרה של שלושה ימי מדע (5 שעות) עד 20 משתתפים - 6,900 ש"ח 

 

ביטולים ושינויים

במידת האפשר ייעשו שינויים בתוכנית הפעילות, עד שבועיים ימים לפני מועדה.

במקרה של ביטול במהלך השבועיים שלפני מועד הפעילות, יחוייב ביה"ס במלוא התשלום.

תאריך קבלת הודעת הביטול בכתב מאת המורה / המדריך האחראי ייחשב כמועד ביטול הפעילות. יש להעביר את הודעת הביטול באמצעות פקס או דואר אלקטרוני.

 

לצפייה בתכני הסדנאות המדעיות - תשע״ז - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת טופס הזמנת סדרות מדעיות - תשע"ז - לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu