לוגו סמינר הפקולטה 2016 09.11.2017 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש ראשון - ארבע גישות פילוסופיות להבניית ידע בחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 01.06.2017 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שמיני - אובדנות בקרב צעירים ובני נוער בישראל: היבטים בין תרבותיים

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 11.05.2017 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שביעי - מפירוק לסיפור: אתגרים התפתחותיים של אימהות גרושות לילדים בגיל הרך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 20.04.2017 - 14:00-16:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש חמישי - מדיטציה, קשב ומוח

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 16.03.2017 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש חמישי - Research and Practice: A Case Study of Collaboration

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 12.01.2017 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש רביעי - איסלאם לאיסלאמופובים?1

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.01.2017 - 14:00-16:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שלישי - מערכות יחסים, משמעות ואכפתיות (caring) בארגוני חינוך: היבטים פסיכולוגים ותרבותיים

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין חינוך ומדעים, חדר 363 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.12.2016 - 16:00-18:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שני - Prof. Jacob Ari Burack

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין רבין, חדר 7038 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.12.2016 - 16:00-18:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שני - Prof. Jacob Ari Burack

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: בניין רבין, חדר 7038 • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 10.11.2016 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש ראשון - למה טוב לנו לעשות טוב?

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 10.11.2016 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש ראשון - למה טוב לנו לעשות טוב?

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

קהילה אכפתית היא קהילה בה החברים מיישמים ערכים של הקשבה, אמפתיה ונדיבות לאחר, תוך ראיית ה- inter connectedness שבין פרטי הקהילה. כאנשי חינוך, קהילתינו המורחבת כוללת את אנשי האקדמיה, אנשי החינוך בשדה, הסטודנטים, התלמידים וההורים. האכפתיות יכולה להתבטא בתוך הפקולטה (בין חברי הסגל, ובין המרצים והסטודנטים), בשדה (בין מנהלים, מורים, תלמידים והורים), וגם בין אנשי האקדמיה ואנשי השדה. מטרת סמינר הסגל השנה היא לקדם תפיסה של קהילה אכפתית, עם הדגש על מערכת היחסים שבין האקדמיה והשדה, ולאפשר גיבוש תמונה פקולטטית רחבה, כיצד תחומי ידע שונים בפקולטה עשויים לתרום באופן ייחודי ליצירת קהילה אכפתית בקשר עם השדה.

איך זה יבוא לידי ביטוי בארגון הסמינר השנתי?
בכל מיפגש כל חוג יציג (חבר סגל אחד או מספר חברי סגל במשותף) פרויקט שיש לו, או שעשויה להיות לו, תרומה לקידום הקשר הקשוב והאכפתי שבין האקדמיה והשדה. בנוסף, כל חוג מוזמן להביא מטעמו מגיב מהשדה שייתן את הזווית הפרקטית. זאת במטרה ליצור מעורבות פעילה, דיון ביקורתי ודיאלוג בין הידע האקדמי ובין האנשים בשטח, לראות באקדמיה ובשטח חלק מקהילה אכפתית, ולבחון עד כמה הידע האקדמי תורם, ומה חסר בשטח כדי לעורר את בניית הכלים התואמים מהאקדמיה.

להלן תאריכי המפגשים:


תאריך

סמינר

חוג

מרצה

5.1.17

3

מנהיגות ומדיניות בחינוך

ד"ר שירי לביא וד״ר אביהו שושנה

14-16

12.1.17

4

למידה הוראה והדרכה

ד"ר צפריר גולדברג

12-14

16.3.17

5

לקויות למידה

פרופ' תמי קציר וד"ר דליה הלוי

12-14

20.4.17

6

מרצה אורח

ד"ר ריקרדו טרש (אונ' תל אביב)

https://education.tau.ac.il/pr ofile/ricardo

14-16

4.5.17

7

יעוץ והתפתחות האדם

ד"ר בירי רוטנברג

12-14

1.6.17

8

חינוך מיוחד

ד"ר ג'וי בנטוב

12-14

לצפייה בתוכנית הסמינרים השנתית (קובץ PDF, בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.05.2016 - 14:00-16:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שמיני - נשיאה באחריות בקרב מורים: תוצאות ארגוניות והשלכות תרבותיות

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 17.03.2016 - 12:00-14:00

ביום חמישי ה- 17.3.2016 יתקיים המפגש השביעי במסגרת הסמינר הפקולטתי "אקטואליה בחינוך: נקודות מבט של חברות וחברי הסגל בפקולטה לחינוך".
המפגש יוקדש לחוג לחינוך מתמטי בנושא - "אבחון אוטיזם: אתגרים בדיאגנוסטיקה ובהתאמה תרבותית ושפתית".

יתרונות ההתערבות המוקדמת באוטיזם עוד בינקות מדגיש את הצורך באבחון מוקדם. הכלים הקיימים נשענים בעיקר על תצפיות וראיונות המודדים רפרטואר התנהגותי מסוים מאוד, בעל רגישות נמוכה לשונות שפתית ותרבותית הפוגעת באיכות האבחון ואף עלולה להביא לתת-אבחון.
בהרצאה נציג כיוונים חדשים לפיתוח כלי אבחון המיועדים לגילוי אבנורמליות בתהליכים סנסוריים-תפיסתיים בסיסיים המצמצמים השפעות של תהליכים גבוהים יותר מתווכי שפה ותרבות.
נספר על מאמצים ראשוניים ליצור כלים רגישים מבחינה תרבותית ושפתית, ונדון באתגרים הקיימים בהתאמות תרבותיות ושפתיות לכלי אבחון ושיטות התערבות קיימות בקרב קהילות מיעוט ובאופן ספציפי יותר, בקרב הקהילה הבדואית.

מארגני סדרת המפגשים הם ד"ר דבי גולדן, ד"ר יאיר זיו ופרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן הפקולטה לחינוך.
הסמינר יתקיים בין השעות 12:00-14:00 בחדר 363 ויוגש כיבוד קל. הקהל הרחב מוזמן. 

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שביעי - אבחון אוטיזם: אתגרים בדיאגנוסטיקה ובהתאמה תרבותית ושפתית

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 21.01.2016 - 12:00-14:00

ביום חמישי ה- 21.1.2016 יתקיים המפגש החמישי במסגרת הסמינר הפקולטתי "אקטואליה בחינוך: נקודות מבט של חברות וחברי הסגל בפקולטה לחינוך".
המפגש יוקדש לחוג לחינוך מתמטי בנושא - "טיפוח והתפתחות של חשיבה סטטיסטית בקרב לומדים צעירים".  ההרצאה המרכזית תינתן על ידי ד"ר דני בן-צבי מהחוג לחינוך מתמטי והחוג ללמידה, הוראה והדרכה. להרצאה יגיבו ד"ר אירית פלד, ראש החוג לחינוך מתמטי ופרופ' מיכל ירושלמי, סגן הנשיא ודיקן למחקר באוניברסיטת חיפה.

קיימת כיום הכרה גוברת והולכת בחיוניותה של אוריינות סטטיסטית: חשוב שכל אדם יהיה מסוגל ליצור ולהעריך טענות מבוססות נתונים, אשר נעשה בהן שימוש תדיר כאמצעי לקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לפיכך, חשיבה סטטיסטית צריכה להיות מרכיב תקני בחינוך החל מגיל צעיר. בהרצאה זאת אתבונן על ילדים צעירים בבית ספר יסודי הלומדים לחשוב סטטיסטית במסגרת תכנית העיצוב והמחקר "קישורים", שנערכת עם עמיתים ותלמידי מחקר במשך למעלה מעשור. אתמקד בעיקר במה שלמדנו על חשיבת הילדים, על האמצעים לטיפוחה, ואתאר את השינויים שחלו בהבנות שלנו ובמודלים התיאורטיים שפתחנו. בין השאלות שיועלו לדיון: מה מחקר "קישורים" מלמד אותנו על התפתחותה של חשיבה סטטיסטית של לומדים צעירים? מהם המודלים המסבירים ומכוונים התפתחות זאת? כיצד ניתן לטפח ולהצמיח חשיבה סטטיסטית של תלמידים? מה הם האתגרים המעשיים והמחקריים הניצבים בפנינו?

מארגני סדרת המפגשים הם ד"ר דבי גולדן, ד"ר יאיר זיו ופרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן הפקולטה לחינוך.
הסמינר יתקיים בין השעות 12:00-14:00 בחדר 363 ויוגש כיבוד קל. הקהל הרחב מוזמן. 

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש חמישי - חשיבה סטטיסטית בקרב לומדים צעירים

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 31.12.2015 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש רביעי - תקפנות במסגרות חינוכיות: ערכים, וויסות רגשי, והתערבות

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 17.12.2015 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שלישי - מדיטציית מיינדפולנס - חקר המוח וחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 03.12.2015 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שני - From theory to practice in assessment and intervantion

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu