כריכת הספר ״אני שותף!״בספר זה הכותבות מציעות דרך הוראה על פי מודל "מעגל ההפנמה", מודל המאפשר מסגרת מובנית של הוראה משמעותית ורלוונטית הן לתלמידי החינוך המיוחד הן לתלמידי החינוך הרגיל.

הספר מתמקד בדרכי חינוך והוראה שפותחו עבור תלמידים עם לקויות מורכבות בדרגות חומרה שונות, כגון: לקות קוגניטיבית, שיתוק מוחין, נכות גופנית, לקויות על רצף האוטיזם, הפרעות נפשיות והתנהגותיות, לקויות למידה ולקויות חושים מורכבות. תלמידים אלו לומדים במגוון מסגרות חינוך, מקצתם במסגרות נפרדות של החינוך המיוחד, כמה מהם במסגרות המשולבות כחטיבות בבתי ספר רגילים ואחרים משולבים פרטנית בכיתות הרגילות.

כיווני הוראה אלה, שפותחו עבור לומדים עם צרכים מיוחדים, התגלו כמתאימים ורלוונטיים ליישום הן בכיתות משולבות הן בכיתות רגילות. בספר הדגמות לתכניות לימודים מבוססות על מודל ״מעגל הפנמה״ והמאפשרות לתלמידים להיות שותפים ומעורבים בלמידה. במוקד העבודה טיפוח והעצמה של יכולותיהם האישיותיות והקוגניטיביות של התלמידים ובתוך כך חיזוק "הנחישות העצמית" ויכולת "הסנגור העצמי" שלהם.

לדף הספר בהוצאת מכון מופ"ת לחצו כאן (בחלון חדש)

להורדת דגימה מפרק המבוא לחצו כאן (בחלון חדש)

sacish 09סחי"ש - "סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום" הינו כתב-עת מדעי בין תחומי המדגיש את הקשר שבין חינוך, טיפול ושיקום לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. ככזה, הוא משמש במה לפרסום מחקרים, ניירות עמדה ודיווח על פרוייקטים מהשדה.
 
מאפייניו העיקריים של כתב העת הם:
הצגת מגוון רחב של נושאים בחינוך, טיפול ושיקום.
השתתפות של אנשי מקצוע מתחומים שונים: חינוך, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, רפואה, פילוסופיה, תרפיות באמנויות ומדיניות ציבורית.
סקירת מאמרים על ידי חברים למקצוע.

אנשי מערכת מגזין סחי"ש

עורכת ראשית:
פרופ' שונית רייטר


רכזת המערכת ועורכת משנה:
טל רותם ארט


עורכי משנה:
פרופ' יונה לייזר - החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת צפון אילינוי, ארה"ב
ד"ר חנן רונן - מפקח מרכז על חינוך מיוחד במחוז חיפה (בדימוס)
ד"ר גלעדה אבישר - בית ספר לחינוך, מכללת בית ברל


עורכת מדור משפטי:
טלי ברקוביץ' - משפטנית ותלמידת תואר שני (L L. M.) במשפטים

 

Disability-from-a-Humanistic-Perspective-Towards-a-Better-Quality-of-LifeThe objective of this book is to advance awareness and sensitivity towards the special social and personal needs of people with all kinds of disabilities, of all ages, from infancy to adulthood. It proposes a theoretical background for understanding the situation of people with disabilities. It also introduces an innovative, practical work work method, i.e., the CIL which helps this population cope with the social and personal hardships it faces. This book is intended to serve as a tool for anyone engaged in promoting the welfare of people with diabilities. In summary: the book is based on theory and research, including the experience of practical application. It discusses the implications of the theory for universal practice and draws on real-work examples and practices to illustrate points.

Nova Publications
View the book in publisher's catalogue (New Window)
Shunit Reiter

 

Riter shiluvim1זהו הספר השני בסדרה העוסקת בסוגיות שונות בהקשר לשילובם של תלמידים עם מוגבלויות בבית הספר ובחברה. בספר הנוכחי הביאו העורכים בנוסף גם את קולם של ההורים ומאמר על אודות המענה החינוכי לתלמידים אלה בחברה הערבית בישראל (מאמר ראשון בעברית בנושא זה).
הספר השני בסדרה מרחיב את היריעה. מוצגות בו סוגיות הקשורות בשילוב בהקשר לתכניות "הכשרה לחיים" במסגרות החינוך הלא-פורמאלי, שילוב בחברה הערבית, התמודדות המשפחה עם שילוב וחייהם של לומדים עם מוגבלויות במוסדות השכלה גבוהה. בנוסף, מוצג בספר הנושא של הערכת בתי ספר משלבים לצד היכרות מעמיקה עם בעלי תפקידים בבית הספר- היועץ החינוכי והמנהל.

שונית רייטר
אחווה

 

Riter sahishהופיעה חוברת מס' 2, כרך 25, של כתב העת סחי"ש - 'סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב' ובו מאמרים בנושאים מגוונים כגון: טיפוח יכולות תקשורתיות  בין תלמידים עם צרכים מיוחדים ובין סטודנטים עם לקויות, עמדות מורים כלפי שילוב במגדר הערבי, סטודנטים עם לקויות למידה ונכויות בהשכלה הגבוהה ועוד.

שונית רייטר
אחווה

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu