תהום שפה

כריכת הספר תהום שפההספר "תהום שפה", פרי מחקר אינטרדיסציפלינארי בן שלוש שנים, הוא ספר מחקרי-עיוני העוסק בקשר בין פסיכופתולוגיה ושפה, וב"שסעים" שונים בשפה: השסע הפסיכוטי, השסע האוטיסטי, השסע הפרוורטי והשסע הטראומטי. פרקיו השונים מציגים דיון תיאורטי-פסיכואנליטי בשסעים השפתיים השונים ומדגימים אותם באמצעות ניתוח נרטיבי של תיאורי מקרה קליניים ושל טקסטים ספרותיים משל צלאן, ברודסקי, רילקה, בקט וסארטר. הספר יצא בשנת 2013 בהוצאת מאגנס.

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu