Agbaria Cloth Clips 2015 Coverספר שירה  ״ملاقط غسيل"  (בעברית :"אטבי כביסה״) הוצאת ״אל-ראיה״ .
הספר מסכם 15 שנים של יצירה וכולל שירים רבים שהופיעו באנתולוגיות ותורגמו לשפות רבות: עברית, אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית, איטלקית ואלבאנית. לדוברי עברית, ניתן לקרוא תרגומים במספר אתרים באינטרנט (בחלון חדש)

Training-teachers-in-Palestinian-society-in-Israelאסופת מאמרים זו עוסקת במדיניות של הכשרת המורים הערבים ויישומה. כותבי המאמרים בספר זה השתתפו בתוכנית מחקר שנמשכה שנתיים בחסות מרכז דיראסאת – המרכז הערבי למשפט ומדיניות. מטרת הספר לעגן את הכשרת המורים הערבים בישראל ביחסי רוב-מיעוט, ולקשור את סוגיית ההכשרה לסוגיית מעמדם הלאומי והאזרחי של האזרחים הערבים בישראל. הספר מבקש לבטא את חוויותיהם והתנסויותיהם של המתכשרים הערבים ומוריהם במוסדות ההכשרה, תוך כדי אִתגור טענת האוניברסליות, הניטרליות והאובייקטיביות של מערך ההכשרה הקיים בישראל. הטענה המרכזית של הספר היא שפתרון בעיות החינוך הערבי אינו רק חלוקה מחדש של משאבים להשגת שוויון, אלא טיפול בכישלון המתמשך במתן כבוד והכרה בזהות הלאומית הפלסטינית ובמורשתה ההיסטורית והתרבותית.

הספר אינו מבהיר רק את האופן שבו הייחוד הלאומי והתרבותי של פרחי ההוראה הערבים מעומעם ומודר מהשיח הפדגוגי והמדינתי, אלא מציע המלצות וצעדים לשיפור הכשרת המורים הערבים בתחומים ספציפיים כמו המעמד המשפטי של מוסדות ההכשרה, הוראת השפה הערבית, התרבות הארגונית, ההתמודדות עם תלמידים במצוקה, ההכשרה בחינוך המיוחד, הליווי של מורים חדשים, עבודת המדריך הפדגוגי, שיפור המסוגלוּת העצמית של פרחי ההוראה, טיפוח הוראה בעלת משמעות, יושרה אקדמית, קליטת סטודנטים ערבים במכללות היהודיות וחינוך לרב-תרבותיות.

למעבר לדף הספר באתר הוצאת רסלינג (בחלון חדש)

Education-on-hold

הספר עוסק בתפקיד המדינה בחינוך הדתי ובמקומה של הדת בזירה הציבורית בחברות מרובות תרבויות. מצד אחד, הספר דן בסוגיות הקשורות למעורבות המדינה במימון ובפיקוח על החינוך הדתי מבחינת התכנים הנלמדים והאופי המסגרות בהן מועבר החינוך הדתי. מצד שני, הספר מתמודד עם המתח שבין החינוך לדת והחינוך לאזרחות בחברה הדמוקראטית. הספר מאגד חבורה מרשימה של אנשי חינוך, פילוסופיה וסוציולוגיה מארצות שונות שרובם ככולם מתמודדים עם הקושי ההולך וגובר לחנך לאזרחות משותפת ומשמעותית.  
ערכו את הספר פרופ' חנן לאכסנדר וד"ר איימן אגבאריה מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה והוא יצא לאור מטעם הוצאת רותלידג' בסדרה הנחשבת של המחקר החינוכי.


לפרטים נוספים על הספר באתר ההוצאה (בחלון חדש)

כריכת הספר חינוך בהמתנהשתי מטרות לחיבור שלפנינו. הראשונה, היא להציג את היוזמות וההתפתחויות
המרכזיות בחינוך בקרב האוכלוסייה הערבית בשנים האחרונות. בהקשר הזה,
הדו"ח מתמקד ברמת המאקרו של יוזמות והתפתחויות אשר ביקשו להשפיע על עיצוב המדיניות במערכת החינוך הערבי.
המטרה השנייה, היא לבחון באופן ביקורתי את מהותה של המדיניות הממשלתית כלפי החינוך הערבי, כפי שזו מתבטאת באופן בו מטפל משרד החינוך בהמלצות וכיווני הפעולה שהתגבשו הודות ליוזמות וההתפתחויות שנסקור, ושחלקן יצאו לעולם תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך עצמו.
הדו"ח שלפנינו מראה כי חלקים נרחבים מתמונת מצבה העגום של מערכת החינוך הערבית ידועים, מוכרים וברורים למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניות במשרד החינוך ובממשלה. גם הצרכים המדויקים, היקף התקציבים הדרושים למילויים ואף הרפורמות המבניות הנחוצות לשם כך מוכרים וידועים. מה שנדרש כעת הוא דבר אחד: יישום מיידי.

יוסף ג'בארין, אימן אגבריה
דיראסאת והקליניקה

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu