מודל השותפpds-logoות PDS (professional development schools)  הינו מודל להכשרת מורים, שבמהותו יצירת קהילות לומדות בהן משתתפים כל העוסקים במלאכה: סטודנטים להוראה, מורי מורים מהאקדמיה, מורים חונכים מבית הספר ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר. קהילות המאפשרות לשותפים להימצא בתהליכי חקר ולמידה תמידיים שאמורים להוביל להתפתחותם המקצועית (אריאב וסמית, 2006).

המודל מזמן דרכים לקשור בין התרבות האקדמית של המוסד המכשיר והתרבות של העשייה ההוראתית והחינוכית בבתי הספר (זילברשטיין, בן פרץ וגרינפלד, תשס"ו).


במסגרת הכשרת המורים עפ"י מודל ה – PDS, הסטודנטים להוראה מגיעים לביה"ס יום בשבוע בלוויית רכז ומתנסים בתחומי העשייה השונים של ביה"ס – הוראה בתחום הדעת, הוראה פרטנית עם תלמידים, לקיחת חלק בפעילויות בית ספריות מגוונות, השתתפות פעילה בפרויקטים בית ספריים, מפגש עם בעלי תפקידים  ועוד.

ההתנסות רחבת הפנים מתאפשרת בזכות שותפות המתקיימת בין המוסד האקדמי המכשיר לבין ביה"ס.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu