תואר שני

מסלול הלימודים כולל שנתיים של קורסים ועבודת מחקר שבסופם מוענק תואר שני. סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט, בסוף השנה הראשונה, לאחר שהתקשרו עם מנחה וגיבשו נושא ותוכנית למחקר הדוקטורט.

תחומי המחקר של המנחים בתכנית זו מופיעים באתר החוג לייעוץ והתפתחות האדם:
http://www.edu.haifa.ac.il/images/Counseling-Hebrew/General-Files/2013/PhD/PHD_hitmachut_manchim-2013.pdf

מוזמנים לפנות בוגרי תואר ראשון שסיימו בהצטיינות תואר ראשון במדעי החינוך, פסיכולוגיה, או מדעי ההתנהגות (בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה בחוג/י הלימוד בב"א), המעוניינים לעסוק בחקר נושאים הקשורים להתפתחות האדם ותפקודו, בשלבים שונים, ובהקשר להיבטים רגשיים, חברתיים, וחינוכיים.

הקורסים בתכנית זו כוללים:
סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית-חינוכית
שיטות מחקר כמותיות
שיטות מחקר איכותניות
לפחות 2 קורסים מתודולוגים מתקדמים
שני סמינריונים מחקריים

הלימודים לתואר שלישי כוללים קורס ייעודי לדוקטורנטים בפקולטה לחינוך, ו 2-3 קורסים נוספים, על-פי קביעת המנחה ואישור וועדת הדוקטורט.

מידע על מלגות לדוקטורנטים:

http://graduate.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=27&lang=he

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu