מלגות נשיא המדינה למחקר מיועדות לדוקטורנטים בנושא : "70 שנות עצמאות: תודעת ריבונות, חזון השלום – תהליכי בניה מדיניים, בטחוניים, כלכליים של המדינה והחברה בישראל".

בכפוף לתוכנית המחקר שלהם אושרה לא יותר משנה מיום הגשת המועמדות (שלב ב'). תקנון ומסמכי הגשת מועמדות ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של בית הנשיא בכתובת:

https://www.gov.il/he/ Departments/Guides/ decorations-awards-and- scholarships?chapterIndex=3 יש להגיש לרל"מ , לרמ"ד מלגות תואר שלישי בקומה 25 מגדל אשכול. יש לצרף עותק אחד בלבד

לשם החתמה ובדיקות תקינות אקדמית עד ליום 1.1.2018 שעה 12:00 .

 

 

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן-חיים לשנת תשע"ט המועד האחרון להגשת מועמדות 27 בינואר 2019

קול קורא

 

 

מלגת עמיתי קרן עזריאלי לתלמידי תואר שלישי -תש"פ

ניתן להגיש מועמדות לרמ"ד מלגות תואר שלישי לא יאוחר מיום חמישי 31.1.2019

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 31.1.2019

רצ"ב קול קורא http://graduate.haifa.ac.il/ images/stories/kolot/2018/ AZRIELI_KOL_16122018.pdf

הנחיות באנגלית

הנחיות בעברית

טופס הגשה

טופס המלצה מובנית

 

מלגות קרן צוקרמן לתלמידי בתר דוקטורט

הארכת מועד הגשת מועמדים ל15.2.2018

פרטים בקישור www.zuckerman-scholars.org

המלגה מיועדת לקליטת תלמידי בתר-דוקטורט במקצועות ה- Science Technology Engineering Math

התכנית מאפשרת לחוקרים בעלי אזרחות קנדית ו/או אמריקאית לשתף פעולה עם חוקרים באוניברסיטת חיפה באמצעות גישה למימון בקנה מידה גדול

–scholarship of $50,000 per academic year for up to two years, with $36,000 each year for living expenses and $14,000 each year for research ($10,000) and travel ($4,000) expenses

להנחיות הגשה http://zuckerman-scholars. org/postdoctoral-scholar- guidelines-2019-2020-academic- year 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu