מצ"ב ריכוז קולות קוראים להפצה לתלמידים לתארים מתקדמים .

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

נא העבירו לתלמידיכם

משרד  המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, הנחיות,נהלי עבודה, טופס הגשה, הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא,הנחיות,דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, נהלי עבודה,,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2019

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

קול קורא, הנחיות, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, טופס הגשה, נספח הגדרת פריפריה,דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול הקורא, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, טופס הגשה, הנחיות  מועד האחרון להגשה 11.7.2019

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 קול קורא וטופס הגשה  מועד אחרון להגשה לרל"מ יום חמישי 25.7.2019

מרכז מורשת מנחם בגין- תחרות פרסים לעבודות מחקר ועבודות סמינר קול קורא  מועד האחרון להגשה: יום א', א' באלול תשע"ט, ראשון בספטמבר 2019

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu