מרכזת התכנית: ד"ר רחלי לוין-פלד

אוניברסיטת חיפה מציעה בשנת הלימודים תשע"ז קורסים שונים של לימודים למורה חוקר את עשייתו:

מורה חוקר את עשייתו

מורה חוקר את עשייתו

מורה חוקר את עשייתו  מורה חוקר את עשייתו

מיקום: אונ' חיפה

מיקום: אונ' חיפה

מיקום: פסג"ה נהריה

מיקום: פסג"ה נהריה

שנה א'

שנה ב'

שנה א'

שנה ב'

מנחה מוביל: גב' ענת מנור

מנחה מוביל: ד"ר שי סרוגו

מנחה מוביל: מר איתמר רבי

מנחה מוביל: מר עדי הראל

מועד: ימי א' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי א' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי א' בין השעות

16:15-19:30

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

* ייתכנו שינויים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

Menu