מרכזת התכנית: ד"ר רחלי לוין-פלד

אוניברסיטת חיפה מציעה בשנת הלימודים תשע"ז קורסים שונים של לימודים בתוכנית מורה יוזם:קורסים שנה א'

קורסים שנה ב'

קורסים למורי מתמטיקה

קורסים בפסג"ה נהריה

 

 קורסים שנה א'מורה יוזם

מורה יוזם מוביל תקשוב

מורה יוזם חינוך ערכי

מיקום: אונ' חיפה

מיקום: אונ' חיפה

מיקום: מרכז ההדרכה של מינהל חברה ונוער, קרית אליעזר

שנה א'

שנה א'


שנה א'

מנחה מוביל: גב' נגה גרי

מנחה מוביל: מר יובל הולצמן

מנחה מוביל: גב' חוה אלתר

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ד' בין השעות

16:15-19:30
לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

 


קורסים שנה ב'


מורה יוזם

מורה יוזם מוביל תקשוב

יועצת יוזמת חברתית

מורה יוזם חונכות

מיקום: אונ' חיפה

מיקום: אונ' חיפה


מיקום: אונ' חיפה

בי"ס אלון יקנעם

שנה ב'

שנה ב'

שנה ב'


שנה ב'

מנחה מוביל: גב' נגה גרי

מנחה מוביל: מר יובל הולצמן

מנחה מוביל: גב' חביבה פורטל

מנחה מוביל: גב' נגה גרי

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ג' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ג' בין השעות

16:00-19:15
לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה


קורסים למורי מתמטיקה


מורה יוזם מתמטיקה למורי חט"ב

מורה יוזם מתמטיקה למורי חט"ב מורה יוזם מתמטיקה למורי חט"ב

מורה יוזם מתמטיקה
מיקום: פסג"ה כרמיאל מיקום: פסג"ה נצרת עילית מיקום: פסג"ה סח'נין מיקום: פסג"ה באקה אל גרבייה
שנה א'

שנה א' 

שנה א'

שנה ב'

מנחה מוביל: מר יוסף חורי    וגב' מירטה לוין

מנחה מוביל: מר יוסף חורי    וגב' מירטה לוין

מנחה מוביל: מר יוסף חורי    וגב' מירטה לוין

 מנחה מוביל: מר יוסף חורי
מועד: ימי ד'

בין השעות 16:00 - 19:30

מועד: ימי ג'

בין השעות 16:00 - 19:30

מועד: ימי ד'

בין השעות 16:00 - 19:30

מועד: ימי ג'

בין השעות 16:00 - 19:30
לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה
לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

 

קורסים בפסג"ה נהריה

מורה יוזם

מורה יוזם מוביל תקשוב  מורה יוזם 
מיקום: פסג"ה נהריה


מיקום: פסג"ה נהריה

מיקום: פסג"ה נהריה

שנה א'


שנה א'

שנה ב'

מנחה מוביל: מר עדי הראל

מנחה מוביל: מר עדי הראל

מנחה מוביל: גב' איילת אגוזי

מועד: ימי א' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי א' בין השעות

16:00-19:15

מועד: ימי ב' בין השעות

16:15-19:30

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה
לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה


* ייתכנו שינויים.

פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.
Menu