מרכזת התכנית: ד"ר רחלי לוין-פלד

אוניברסיטת חיפה מציעה בשנת הלימודים תשע"ז קורסים שונים של לימודי מורה חונך בכיר לדרגה 9:

מורה חונך בכיר

מורה חונך בכיר

מורה חונך בכיר

מיקום: אוניברסיטת חיפה

מיקום: פסג"ה נהריה

מיקום: פסג"ה נהריה

שנה א'

שנה א'

שנה ב'

מנחה מובילה: גב' נגה גרי

מנחה מובילה: גב' איילת אגוזי

מנחה מובילה: גב' איילת אגוזי

מועד: ימי ג' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ג' בין השעות

16:15-19:30

מועד: ימי ג' בין השעות

16:15-19:30

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

לפרטים

ההרשמה לשנת תשע"ז הסתיימה

* ייתכנו שינויים.

פתיחת הקורס מתינית במספר הנרשמים.

Menu