לא עתיד להפתח בשנת הלימודים תשע"ו

אודות הקורס :

רקע

בניית שדרה ניהולית בחטיבה העליונה מייצרת לעובדי ההוראה אופק קידום ומסלולי קריירה מתגמלים. במסגרת רפורמת "עוז לתמורה", על-מנת לקחת חלק פעיל בשדרה ניהולית זו על עובדי ההוראה גם לעבור הכשרה טרם הכניסה לתפקיד וגם להשתלב בהכשרה במהלך ביצוע התפקיד בפועל.

להלן פירוט תוכנית ההכשרה בהתאמה למתווה המדיניות שהוצע על-ידי האגף לפיתוח מקצועי לעו"ה שבמשרד החינוך: (א) פיתוח תפיסת התפקיד והזהות המקצועית, (ב) פיתוח ראייה מערכתית, (ג) שכלול מיומנויות אישיות, תקשורתיות וניהוליות, (ד) הבנת תהליכי למידה והוראה לקידום הישגי תלמידים ויישומה בתהליכים ניהוליים ופדגוגיים בבית-הספר ו- (ה) היכרות עם מיומנויות פיתוח צוות, הנהגתו וניהולו ויישומן בצורה יעילה ואיכותית. יש לציין, כי משימות הקורסים תעוצבנה בצורה שתאפשר לעו"ה בחירה מבין מספר משימות וזאת על-פי מידת הרלוונטיות וההלימה של תחום/נושא המשימה לבעל התפקיד.

מטרה

מטרת ההכשרה המוצעת בתוכנית שלהלן הינה להכין את עובדי ההוראה, העתידים להחזיק בתפקידי מפתח ניהוליים ומקצועיים, לקראת מילוי תפקידם בהצלחה וביעילות מוכחת.

מבנה והיקף הלימודים

התוכנית כוללת שנתיים- סה"כ 56 שעות.
שנה א'- שלב ההכשרה, 28 שעות.
שנה ב'- למידה בתפקיד, 28 שעות.

קהל היעד

מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית "עוז לתמורה" ועתידים לקבל תפקיד של רכז התאמה ללמידה והיבחנות בבחינות הבגרות בבית ספרם.

אישור סיום

המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום הלימודים בהיקף 56 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.

מועד הקורס: תחילת נובמבר.

מיקום הקורס: אוניברסיטת חיפה.

Menu