מאמר חדש של פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ' יחד עם עביר פראח מהפקולטה לעבודה סוציאלית וד"ר תמר זלניקר מהחוג לפסיכולוגיה (אוניברסיטת תל אביב), העוסק בזהות הלאומית של סטודנטים ערבים ויהודים

ברכות לפרופ' (אמריטה)  רחל הרץ-לזרוביץ'', מהחוג לrahel-herz-lazarobizלמידה, הוראה והדרכה, על פירסום המאמר יחד עם עביר פראח מהפקולטה לעבודה סוציאלית וד"ר תמר זלניקר מחוג לפסיכולוגיה (אוניברסיטת תל אביב) בכתב העת Creative Education . המאמר, תחת הכותרת Expression of Symbols and Their Message of Peace and Conflict in Identity Drawing Map (IDM):Arab and Jewish Students
עוסק בזהות הממוקפת ובציורים של הזהות אצל סטודנטים ערבים ויהודים, המתודולוגיה של ציור הזהות נותנת לנו חומר מעניין לניתוח המציאות בקמפוס.

במחקר נמצא שהסמלים הדתיים והלאומיים מכילים אלמנטים של קונפליקט, אבל מעניין לציין שמפות מסוימות של סטודנטים יהודים וערבים גם הציעו אינטגרציה של שלום בין הסמלים.
לדף המאמר בכתב העת
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=34897

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu