ברכות לד"ר לטם פרי חזן על הוצאת ספרה החדש "החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה"

The-Ultra-Orthodox-Education-in-Israel-Law-Culture-and-Politicsהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר לטם פרי חזן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על הוצאת ספרה החדש בהוצאת נבו והמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים: "החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה".

בחברה הישראלית למודת המלחמות, בה קואליציות קמות ונופלות בשל עניינים מדיניים, מאבקים ציבוריים-פוליטיים על מדיניות החינוך נדחקים אל קרן זווית. שוליותה של מדיניות החינוך בסדר היום הציבורי הכללי בולטת ומתעצמת על רקע מרכזיותה של מדיניות זו במאבקים הפוליטיים התכופים שמנהלים נציגי המפלגות החרדיות. ספר זה פותח צוהר אל השיח שהתקיים בשני העשורים האחרונים בין בתי המשפט, הכנסת ומשרד החינוך בנושא החינוך החרדי, וזורה אור על תוצאותיו והשלכותיו. הספר נפתח במבט אל מדיניות החינוך הפורמלית בישראל, בניתוח הגורמים שתרמו לעיצובה ובתיאור הפערים בין המדיניות לבין המציאות בשטח; הוא נמשך במבט השוואתי אל הקשרים בין המדיניות המשפטית לבין החינוך החרדי בארצות הברית ובאנגליה; וחותם בבחינת הזכויות והאינטרסים שיש לשקול במסגרת עיצוב מדיניות חינוך חלופית ובהצגת מתווה של הצעות קונקרטיות. לאורכו ולרוחבו, מציע הספר לקוראיו תובנות חדשות על מערכות היחסים בין משפט, תרבות ופוליטיקה במדיניות החינוך בישראל, ועל האופנים בהם מעצבות מערכות יחסים אלה את זכויות הילדות והילדים החרדים, את זכויות הוריהם ואת דמותה של הקהילה החרדית.

 


על המחברת:
ד"ר לטם פרי-חזן היא חוקרת ומרצה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. היא בוגרת של בית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו-יורק (LL.M., Vanderbilt Scholar, 2006) והפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה (LL.B., בהצטיינות יתרה, 2004; Ph.D., בציון מעולה, 2011). בשנים 2005-2004 התמחתה בבית המשפט העליון אצל השופטת דורית ביניש.  
לדף הספר -
http://www.nevo.co.il/Handlers/GetMsgContent.ashx?Msgid=3091
לצפייה בתוכן העניינים -
http://www.nevo.co.il/nevo_adv/Images/lotem-toc.pdf

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu