ברכות לד"ר יותם חותם, ד"ר איימן אגבריה, וד"ר לינור הדר על זכייתם במענק מחקר מטעם "קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל"

הפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר יותם חותם (החוג ללמידה, הוראה והדרכה),  ד"ר איימן אגבריה (החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך) וד"ר לינור הדר (החוג ללמידה, הוראה והדרכה) על זכייתם במענק מחקר מטעם:
 (Stiftung: Deutsch israelisches Zukunftforum (ZIDF ("קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל"), המענק המכובד ניתן עבור פרוייקט מחקרי אינטר-דיסציפלינארי תחת הכותרת: German Israeli Young Researchers on Diversity. הפרוייקט נעשה בשיתוף עם פרופ' ויולה גאורגי, מאוניבריסטת הילדסהיים והוא ימשך כשנתיים. מטרתו להפגיש בין סטודנטים מתקדמים גרמנים וישראלים, העוסקים במחקריהם ב"שונות" בחינוך, מתוך כוונה לבחון ולדון בקשת האופנים בהם "שונות" מופיעה, מדוברת, מוגדרת, נוצרת ומיוצרת בשפה ובפרקיטיקה החברתיים והחינוכיים בישראל ובגרמניה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu