יום יצירה משותפת של סטודנטים מהפקולטה לחינוך ואנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית מאגודת אקים

akim-openDSCF7356ביום ה', 23.5.13 התקיים יום יצירה בפקולטה לחינוך. ביום זה יצרו יחד סטודנטים להוראת חינוך מיוחד (מהחוג לחינוך מיוחד), סטודנטים להוראת אמנות (מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה) ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מחוג האמנות של בית חנה, השייכים לסניף חיפה של אגודת אקים).

 

יום היצירה המשותפת הוא פרי יוזמתם של עמי איילון, מנכ"ל אקים ישראל ויו"ר הועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, ופרופ' לילי אורלנד-ברק, אשר העלו את רעיון השותפות בה ייקחו חלק סטודנטים מהפקולטה לחינוך ואוכלוסיית אקים על ייחודיותה – בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.
היוזמה הראשונית תורגמה לסדרת מפגשים במהלך השנה. במפגשים לקחו חלק אנשי סגל מהחוג לחינוך מיוחד ומהחוג ללמידה, הוראה והדרכה בהובלתה של גב' נאוה בר מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, מרכזת הפרויקט כולו. במפגשים לקחו חלק אנשי סגל מהחוג לחינוך מיוחד ומהחוג ללמידה, הוראה והדרכה ובהם נדונו היבטים שונים של השותפות, הועלו רעיונות לשיתופי פעולה ונקבע אופיו של מפגש השותפות הראשון כפיילוט לשיתופי פעולה בהמשך.
יום היצירה המשותפת הוקדש לנושא "הצומח בכרמל" כמחווה לאוניברסיטת חיפה.

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu